0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

BHPEX Sp.j.
tel. 68 411 40 00
faks. 68 411 40 40
e-mail. biuro@bhpex.pl

Product was successfully added to your shopping cart.
 • Kamieniarz - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA Kamieniarz - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA
Poprzedni

Pielęgniarka - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA

Kamieniarz - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA

Krótki opis

W ciągu zaledwie 1 minuty po dokonaniu zakupu, na Twój adres email otrzymasz link do pobrania produktu z naszej strony internetowej. Udostępniony plik będzie w formacie .docx (Microsoft Word)

Nr artykułu: 01M30039DJEE

Dostępność: W magazynie

450,00 zł

* Wymagane pola

450,00 zł

Szczegóły

Kamieniarz - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą REBA

Charakterystyka dokumentacji obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego:

 • Oferowana przez nas dokumentacja obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego jest tzw. "gotowcem". Wystarczy dopasować, wydrukować i wdrożyć.
 • Dokumentacja zawiera około 20 stron.
 • Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego opracowano metodą REBA (Rapid Entire Body Assessment).
 • Pierwsza strona dokumentacji obciążenia, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z obciążeniem mięśniowo - szkieletowym.
 • Dokumentacja metodą REBA idealnie nadaje się do wniosku do ZUS na dofinansowanie do BHP, która jest metodą rekomendowaną.

Spis treści dokumentacji obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego:

 • Strona tytułowa.
 • Instrukcja do oceny obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego.
  • W krokach 1-5 oceniane jest obciążenie dla szyi, tułowia i oparcia na podłożu (grupa A).
  • W krokach 6-10 oceniane jest obciążenie kończyny górnej – oddzielnie dla prawej i lewej (grupa B).
  • W powyższych ocenach uwzględniane jest: położenie poszczególnych segmentów ciała, wielkość obciążenia zewnętrznego (w przypadku grupy A) oraz jakość chwytu (w przypadku oceny kończyn górnych – grupa B).
  • Krok 11-12 polega na ustaleniu wyniku końcowego oceny REBA z uwzględnieniem rodzaju wysiłku (wysiłek statyczny, powtarzalność, szybkie i duże zmiany postawy ciała).
  • Krok 13 jest interpretacją wyniku końcowego metody REBA.
  • Schemat postępowania.
 • Opis dla stanowiska pracy.
  • Rodzaj i charakter wykonywanej pracy (opis technologii lub rodzaju produkcji).
  • Podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.
  • Elementy wyposażenia jak, np.: maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia pracy, itp.
  • Obowiązkowe instrukcje: obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami niebezpiecznymi.
  • Stosowane materiały podczas wykonywania pracy.
  • Strefy zagrożenia.
  • Środki ochrony pracy.
  • Wypadki i choroby zawodowe (rok zdarzenia i przyczyny wypadku).
  • Inne.
  • Miejsce usytuowania stanowiska.
  • Liczba pracowników.
 • Instrukcja BHP na stanowisku pracy (jeżeli wymagane).
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
  • Szkolenia BHP.
  • Badania lekarskie.
  • Badania psychologiczne.
  • Pomieszczenie pracy.
  • Stanowisko pracy.
  • Poziom przygotowania zawodowego.
  • Organizacja pracy.
  • Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia pracy.
  • Środki ochrony indywidualnej.
 • Charakterystyka obserwacji na stanowisku pracy (w tym punkcie opisywane są poszczególne czynności pracownika w wybranych fazach pracy podczas całej zmiany roboczej 8h)
 • Zestawienie pozycji w poszczególnych fazach (w tym punkcje opisywane są procentowe czasookresy poszczególnych czynności w danych fazach pracownika).
 • Arkusz oceny obciążenia mięśniowo - szkieletowego w poszczególnych pozycjach.
 • Wystąpienie ryzyka w poszczególnych pozycjach (tabela + wykres).
 • Procentowy udział ryzyka.
 • Średnia ważona ogólnego ryzyka obciążenia mięśniowo - szkieletowego.
 • Wyniki pomiarów i obserwacji na stanowisku pracy.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Charakterystyka metody REBA (Rapid Entire Body Assessment):

 • Ocena ryzyka z zastosowaniem metody REBA przebiega w trzech krokach: ocena pozycji ciała podczas pracy, zastosowanie procedury oceny, ocena ryzyka.
 • Analiza jest dokonywana przez nadawanie różnym wariantom obciążenia czynnikami biomechanicznymi odpowiednich kodów.
 • Ocena ryzyka przeprowadzana jest dla każdej pozycji ciała występującej podczas pracy.
 • Gdy występuje zróżnicowane położenie kończyn górnych lewej i prawej, ocena przeprowadzana jest dla każdej z kończyn górnych osobno.
 • Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego metoda REBA dokonywana jest w 13 krokach:
  • krok 1 - pozycja szyi.
  • krok 2 - pozycja tułowia.
  • krok 3 - wsparcie na kończynach dolnych.
  • krok 4 - wynik dla szyi, tułowia i kończyn dolnych.
  • krok 5 - użycie siły (dodatkowa masa).
  • krok 6 - pozycja ramienia.
  • krok 7 - pozycja przedramienia.
  • krok 8 - pozycja nadgarstka.
  • krok 9 - wynik dla kończyny górnej.
  • krok 10 - jakość chwytu przedmiotu.
  • krok 11 - powtórzenie kroku 6-10 dla drugiej kończyny górnej a następnie w wyniku podstawienia wartości A i B do Tablicy C otrzymujemy Wynik C.
  • krok 12 - wynik C zwiększamy o liczbę punktów charakteryzujących aktywność pracownika podczas wykonywania ocenianego zadania. Sumę wpisujemy do odpowiedniego schematu w miejscu Wynik REBA.
  • Krok 13 - interpretacja wyniku REBA.

Informacje dodatkowe

Producent BHPEX
Rodzaj produktu Wersja elektroniczna .doc
Metoda REBA
0 Opinii

Pytania dotyczące produktu

Ile stron zawiera dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest różnymi metodami oraz dla różnych stanowisk pracy, co powoduje że zawiera ona różną liczbę stron. Orientacyjna wielkość wynosi około 20 stron A4. Otrzymaną dokumentację ryzyka można dowolnie edytować oraz większać lub zmniejszać ilość zagrożeń zdefiniowanych przez naszą firmę.

Gdzie mogę zobaczyć jak wygląda przykładowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?
Zawartość dokumentacji oceny ryzyka zawodowego podana jest w opisie każdego produktu. Nasze opracowania wielokrotnie oceniane były przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i za każdym razem odpowiedź była jednoznaczna. Są to najlepsze opracowania w kraju. Zatem polecamy je wszystkim naszym klientom. Przykładowy wygląd dokumentu można zobaczyć w dołączonym pliku (plik zawiera tylko wybrane strony).