BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Szkolenia RODO realizowane przeze mnie to nie kolejne prezentowanie slajdów czy paragrafów rozporządzenia. Jestem praktykiem i uczę jak praktycznie wdrożyć system ochrony danych osobowych począwszy od wymagań, dokumentacji po procedury.

Szkolenia RODO ochrony danych osobowych

Szkolenia otwarte, zamknięte oraz e-learning dla personelu, zajmującego się ochroną danych osobowych

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych jest procesem, który dostarcza i rozwija wiedzę, umiejętności, a także pożądane zachowania wśród pracowników i administratorów. Szkolenie to również inwestycja w ludzi – dla lepszego wykorzystania ich talentów i potencjału. Warto też pamiętać, że właściwa edukacja pomaga wyeliminować jedną z głównych przeszkód, stojącą na drodze do realizacji celów każdej organizacji – nieświadomość.

W swojej ofercie posiadamy dedykowane szkolenia RODO dla pracowników, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych, a także szereg szkoleń z zakresu zarządzania systemem informacji według ISO/IEC 27001, w tym również wg Krajowych Ram Interoperacyjności dla audytorów.

Wiemy, że równie ważna, jak kwestie merytoryczne, jest forma przekazania wiedzy. Właśnie dlatego, dajemy swoim klientom możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla nich techniki szkoleniowej, m.in.: wykładu, prezentacji, konferencji, warsztatów lub e-learningu. Wszystkie nasze szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, czy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, to szkolenia oparte na praktycznych ćwiczeniach.

Szkolenia RODO

Cel szkolenia:

 1. Wskazanie wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w konkretnej jednostce.
 2. Przedstawienie procedur związanych z szeroko pojętym przetwarzaniem danych osobowych (upoważnienie, udostępnienie, przetwarzanie, przechowywanie).
 3. Pokazanie podstawowych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.
 4. Przedstawienie niezbędnej dokumentacji, która powinna znajdować się w każdej jednostce organizacyjnej, powiązanie z innymi podmiotami, którym dane osobowe są przekazywane.
 5. Zaprezentowanie kwestii związanych z kontrolą GIODO oraz PIP, przeprowadzanymi na podstawie porozumienia pomiędzy tymi organami, wraz ze wskazaniem konsekwencji z nich wynikających, na płaszczyźnie cywilistycznej, administracyjnej oraz karnej.

Adresaci szkolenia:

 1. Osoby przetwarzające dane osobowe pracowników lub klientów.
 2. Kierownicy i osoby zarządzające.
 3. Osoby zarządzające systemami informacyjnymi.
 4. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 5. Konsultanci i doradcy w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych, definicje ustawowe, orzecznictwo sądów, interpretacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także krajowe i unijne regulacje prawne, odniesienia przepisów innych aktów prawnych do ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Podział danych osobowych jako zwykłe i wrażliwe, elektroniczne i papierowe.
 4. Przykłady zbiorów danych osobowych.
 5. Udostępnianie danych, przetwarzanie, przechowywanie i powierzanie.
 6. Podstawowe mechanizmy zabezpieczające dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.
 7. Odpowiedzialność cywilna związana z naruszeniem prywatności.
 8. Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne GIODO.
 9. Podsumowanie, dyskusja.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Zrozumienie na czym polega praca z danymi osobowymi pracowników i klientów.
 2. Uświadomienie wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenie obejmuje:

 1. Materiały szkoleniowe (prezentacja, materiały papierowe)
 2. Certyfikat.
 3. Część teoretyczną i praktyczną – 8 godz.

Zapraszamy na szkolenie z ochrony danych osobowych

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nasza firma przeprowadzi profesjonalne szkolenia RODO z ochrony danych osobowych dla Twoich pracowników.

Szkolenie z ochrony danych osobowych:

Szkoleniowcy firmy BHPEX Sp.j. prowadzą szkolenia na najwyższym poziomie, w oparciu o aktualne przepisy obowiązujące w Polsce i na terenie UE. Oferowane przez nas szkolenia to:

 1. Szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji ABI czytaj więcej
 2. Szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych ADO czytaj więcej
 3. Szkolenia dla Administratorów Systemów Informatycznych ASI czytaj więcej
 4. Szkolenie z Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 czytaj więcej
 5. Szkolenie dla Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 czytaj więcej
 6. Szkolenie dla Audytorów wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 czytaj więcej
 7. Szkolenie z zakresu Krajowych Ram interoperacyjności czytaj więcej

Forma szkoleń

 • Szkolenia w naszej siedzibie w Zielonej Górze.
 • Szkolenia w siedzibie klienta na terenie miasta Zielona Góra lub, za uzgodnieniem, na terenie województwa lubuskiego.
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych przez Internet, jako kurs e-learning lub online na naszej stronie internetowej.
menu
dział GIODO