BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych

Administrator Twoich danych osobowych utworzył punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych dla osób, których dane dotyczą oraz dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe to:

punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

Imię i Nazwisko: Rafał Wielgus

tel: 68 411 40 00

e-mail: iod@bhpex.pl

Zadania punktu kontaktowego Inspektora Ochrony Danych

  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.
  • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

  • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  • Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Wersje językowe

menu
dział RODO