BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Inspektor Ochrony Danych

Twój Inspektor Ochrony Danych (IOD), mogę nim być ja. W województwie lubuskim posiadam najwyższe kompetencje i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Ponad 20 lat doświadczenia.

Rafał Wielgus IOD Zielona Góra

Nazywam się Rafał Wielgus, mieszkam w Zielonej Górze i od zawsze zajmuje się informatyką. Moja specjalizacja to bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz przeciwdziałanie cyberterroryzmowi. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Inspektor Ochrony Danych

 1. Z bezpieczeństwem sieci związany jestem od 2002 roku, kiedy to rozpocząłem pracę dla Ministerstwa Obrony Narodowej, będąc elementem łańcucha bezpieczeństwa niejawnych sieci komputerowych. Ochrona danych osobowych nie ma dla mnie żadnych tajemnic. Swoje usługi świadczyłem jako:
  • Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych.
  • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Inspektor Ochrony Danych.
  • Data Protection Officer.
  • Security Officer.
  • System Security Officer.
  • Site Security Officer.
  • Local System Administrator.
  • Communication Security Oficer.
  • Terminal Area Security Officer.
  • i wiele innych.
 2. Moimi największymi usługobiorcami są:
  • agencje rządowe.
  • ministerstwa.
  • administracja samorządowa.
  • korporacje finansowe i instytucje bankowe.
  • szpitale.
  • placówki oświatowe.
  • producenci oprogramowania.

Wykształcenie i kursy:

 1. Magister inżynier informatyki na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku informatyka, specjalność: Systemy i Sieci Informatyczne.
 2. Magister zarządzania kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
 3. Studia podyplomowe w zakresie Cyber Security Management.
 4. Szkolenie dla Administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych, organizowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
 5. Szkolenie dla Inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 6. Uprawnienia międzynarodowego audytora wiodącego IRCA z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 7. Podstawowe szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.
 8. Szkolenie z ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.
 9. Informatyczne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.
 10. Uprawnienia IBM w zakresie Cyber Specialist.

Moja oferta to przede wszystkim kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, począwszy od audytu, wdrożenia, szkolenia, aż po późniejsze utrzymanie i nadzorowanie. A to wszystko w cenie jednej usługi. Zobacz na czym polega Outsourcing IOD

Szczegóły oferty:

 1. Zajmuję się profesjonalnym opracowywaniem:
 2. Pełnię zadania jako zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) dla dowolnych firm i instytucji.

Uprawnienia:

 1. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli:
  • „ŚCIŚLE TAJNE”, uprawniające do dostępu do krajowych informacji niejawnych o najwyższej klauzuli.
  • „COSMIC TOP SECRET”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w państwach członkowskich NATO.
  • „TRES SECRET UE”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w instytucjach Unii Europejskiej.
 2. Posiadam uprawnienia do wdrażania i certyfikowania systemu jakości opartego na normie ISO 27001.

Wdrażanie bez pośredników:

 1. Posiadam własny certyfikowany zespól specjalistów (informatycy, prawnicy).
 2. Współpracujecie bezpośrednio z audytorem, co jest gwarancją profesjonalnej obsługi przedsiębiorstwa, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, bez kosztów pośredników.

Moje wieloletnie doświadczenie to:

 1. Wdrożenia systemów opartych na normie ISO 27001.
 2. Opracowanie Polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Opracowanie SWB i PBE dla sieci niejawnych, które zakończyły się uzyskaniem akredytacji Służby Ochrony Państwa.
 4. Świadczenie usług dla wielu jednostek organizacyjnych jako zewnętrzny IOD.

 

Zalety współpracy ze mną

 1. Oszczędność Twojego czasu i pieniędzy – biorę na siebie wszystkie obowiązki, związane z ochroną danych osobowych, a Ty możesz skupić się na swojej głównej działalności.
 2. Stabilność zapewniona dzięki stałym kosztom usługi oraz ciągłości działania, gwarantowanej przez moją wieloletnią obecność na rynku świadczenia usług outsourcingu funkcji IOD.
 3. Kompleksowość – w odróżnieniu od konkurencji, ja zajmuję się również sprawami informatycznymi, mającymi na celu konfigurację komputerów i sieci. Współpracując ze mną, nie ma potrzeby zatrudniania informatyków.
 4. Opieka prawna najwyższej jakości gwarantowana przez doświadczony zespół prawników, od lat specjalizujący się w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 

W zakresie stałej obsługi Inspektora Ochrony Danych oferuję:

 • Przejęcie całkowitej odpowiedzialności przedsiębiorstwa pod względem ochrony danych osobowych.
 • Wykonanie, a następnie aktualizowanie kompletnej dokumentacji przetwarzania danych (Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym).
 • Konfigurację pod względem bezpieczeństwa Państwa komputerów, serwerów oraz sieci informatycznych.
 • Przeszkolenie całego personelu, mającego dostęp do zbiorów danych osobowych.
 • Prowadzenie cyklicznych audytów bezpieczeństwa danych osobowych, mających na celu sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla ADO lub PUODO.
 • Współdziałanie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w zakresie, zapewniającym wypełnienie przez administratora danych obowiązków, związanych z przetwarzaniem danych.
 • Opiniowanie umów powierzenia danych osobowych.
 • Opiniowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych składanych przez podmioty zewnętrzne.
 • Wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru czynności oraz rejestru kategorii przetwarzania.
 • Ocena ryzyka DPIA.
 • Udział podczas kontroli realizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszam do skorzystania z moich usług

Zadzwoń do mnie jeszcze dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nie gwarantuję najniższej ceny, ale profesjonalną obsługę. Tel. 68 411 40 46

menu
dział RODO