Praca

Interesuje Cię praca w naszej firmie? Chcesz dołączyć do grona profesjonalistów? Prowadzimy ciągły proces rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Nie zwlekaj tylko wysyłaj do nas swoje CV na adres biuro@bhpex.pl lub dzwoń bezpośrednio pod numer telefonu 68 411 40 00.

Praca w firmie BHPEX

 

Praca na stanowisku „Inspektor ds. BHP”

 • Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP.
  • Opracowywanie programów szkoleń i instruktaży stanowiskowych.
  • Wykonywanie zadań służby BHP w firmach zewnętrznych.
  • Prowadzenie postępowań powypadkowych.
  • Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego oraz instrukcji stanowiskowych BHP.
  • Opracowywanie dokumentacji oceny obciążenia mięśniowo – szkieletowego oraz wydatku energetycznego.
  • Prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych i uciążliwych.
  • Opracowywanie norm przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej w zakładach pracy.
  • Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP.
  • Tworzenie zarządzeń z zakresu BHP.
  • Prowadzenie konsultacji i doradztwa w dziedzinie BHP.
 • Wymagania:
  • Studia wyższe kierunkowe w dziedzinie BHP.
  • Doświadczenie nie jest wymagane, zdobędziesz je u nas.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych, Internet.
  • Znajomość przepisów Prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących BHP i umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
  • Wysoki poziom kultury osobistej, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaradność oraz lojalność.
 • W zamian oferujemy:
  • Umowę na czas nieokreślony.
  • Stałe wynagrodzenie przypisane do stanowiska pracy. Wynagrodzenie Starszego inspektora ds. BHP rozpoczyna się od 2000 zł netto.
  • Możliwość awansu na wyższe stanowisko zgodnie z doświadczeniem określonym w przepisach o służbie bhp.
  • Służbowy samochód i telefon.
  • Udział w niezliczonych kursach i szkoleniach.
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  • Na adres mailowy biuro@bhpex.pl należy wysłać podpisane CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Praca na stanowisku – Inspektor ds. BHP”.
  • W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BHPEX Wielgus Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
  • Po wstępnej kwalifikacji zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ustalimy warunki pracy.
 • Szczegóły:
  • Szczegółowy zakres działalności naszej formy w zakresie BHP można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale BHP.

 

 

Praca na stanowisku „Inspektor ochrony przeciwpożarowej”

 • Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.
  • Wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej w firmach zewnętrznych.
  • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacji.
  • Przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice, hydranty, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy wentylacji pożarowej, drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe, oświetlenie awaryjne, systemy tryskaczowe, itp.).
  • Montaż systemów przeciwpożarowych.
  • Uzgadnianie projektów systemów z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej.
  • Okresowe pomiary elektryczne.
  • Prowadzenie konsultacji i doradztwa w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wymagania:
  • Wykształcenie minimum średnie techniczne.
  • Mile widziani są strażacy Państwowej Straży Pożarnej.
  • Doświadczenie nie jest wymagane, zdobędziesz je u nas.
  • Ukończony kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń elektronicznych.
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych.
  • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
  • Wysoki poziom kultury osobistej, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaradność oraz lojalność.
  • Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych SEP do 1kV będzie dodatkowym atutem.
 • W zamian oferujemy:
  • Umowę na czas nieokreślony.
  • Stałe wynagrodzenie przypisane do stanowiska pracy, które wynosi od 2500 zł netto miesięcznie.
  • Możliwość awansu na wyższe stanowisko zgodnie z doświadczeniem.
  • Służbowy samochód i telefon.
  • Udział w niezliczonych kursach i szkoleniach autoryzacyjnych producentów sprzętu przeciwpożarowego.
  • Dostęp do profesjonalnych urządzeń pomiarowych.
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  • Na adres mailowy biuro@bhpex.pl należy wysłać podpisane CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Praca na stanowisku – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej”.
  • W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BHPEX Wielgus Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
  • Po wstępnej kwalifikacji zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ustalimy warunki pracy.
 • Szczegóły:
  • Szczegółowy zakres działalności naszej firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Praca na stanowisku „Monter / konserwator systemów alarmowych i przeciwpożarowych”

 • Zakres obowiązków:
  • Przegląd i montaż systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania.
  • Przeglądy czujek dymowych, alarmowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
  • Przegląd technicznych systemów alarmowania (centrale, czujki ruchu).
  • Montaż aparatury elektrycznej i elektronicznej niskiego napięcia.
  • Przestrzeganie przepisów BHP.
  • Utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska pracy.
 • Wymagania:
  • Wykształcenie minimum średnie elektryczne lub elektroniczne.
  • Mile widziani są strażacy Państwowej Straży Pożarnej.
  • Doświadczenie nie jest wymagane, zdobędziesz je u nas.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 1kV.
  • Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń elektronicznych.
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych.
 • W zamian oferujemy:
  • Umowę na czas nieokreślony.
  • Stałe wynagrodzenie przypisane do stanowiska pracy, które wynosi od 2500 zł netto miesięcznie.
  • Możliwość awansu na wyższe stanowisko zgodnie z doświadczeniem.
  • Służbowy samochód i telefon.
  • Udział w niezliczonych kursach i szkoleniach autoryzacyjnych producentów sprzętu przeciwpożarowego i alarmowego
  • Dostęp do profesjonalnych urządzeń pomiarowych.
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  • Na adres mailowy biuro@bhpex.pl należy wysłać podpisane CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Praca na stanowisku – Monter / konserwator systemów alarmowych i przeciwpożarowych”.
  • W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BHPEX Wielgus Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
  • Po wstępnej kwalifikacji zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ustalimy warunki pracy.
 • Szczegóły:
  • Szczegółowy zakres działalności naszej firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale ochrony przeciwpożarowej.

 

Praca na stanowisku „Elektryk”

 • Zakres obowiązków:
  • Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych.
  • Montaż szaf sterowniczych.
  • Montaż aparatury elektrycznej i elektronicznej niskiego napięcia.
  • Montaż tras kablowych, okablowania oraz montaż osprzętu w oparciu o dokumentację techniczną.
  • Montaż systemów przeciwpożarowych i alarmowych.
  • Instalowanie systemów CCTV, kamer, czujek.
  • Przestrzeganie przepisów BHP.
  • Utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska pracy.
 • Wymagania:
  • Wykształcenie minimum zawodowe elektryczne lub elektroniczne.
  • Wymagane doświadczenie jako elektryk.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 1kV.
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych.
 • W zamian oferujemy:
  • Umowę na czas nieokreślony.
  • Stałe wynagrodzenie przypisane do stanowiska pracy, które wynosi od 2500 zł netto miesięcznie.
  • Możliwość awansu na wyższe stanowisko zgodnie z doświadczeniem.
  • Służbowy samochód i telefon.
  • Udział w kursach i szkoleniach autoryzacyjnych producentów sprzętu.
  • Dostęp do profesjonalnych urządzeń.
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  • Na adres mailowy biuro@bhpex.pl należy wysłać podpisane CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Praca na stanowisku – Elektryk”.
  • W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BHPEX Wielgus Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
  • Po wstępnej kwalifikacji zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ustalimy warunki pracy.
 • Szczegóły:
  • Szczegółowy zakres działalności naszej firmy można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale ochrony przeciwpożarowej.

 

Praca na stanowisku „Inspektor ochrony danych”

 • Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Outsourcing Inspektora Ochrony Danych w firmach zewnętrznych.
  • Opracowywanie dokumentacji ochrony danych w tym rejestr przetwarzania, analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych, itp.
  • Audyty zbiorów danych osobowych na zgodność z przepisami RODO.
  • Prowadzenie konsultacji i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych.
  • Przygotowywanie umów powierzenia, opiniowanie umów.
  • Przygotowywanie pism administracyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, regulaminów, instrukcji, procedur, itp.
 • Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie nie jest wymagane, zdobędziesz je u nas.
  • Prawo jazdy kat. B.
  • Biegła znajomość obsługi komputera.
  • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, kodeksu pracy, systemów jakości ISO i umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
  • Wysoki poziom kultury osobistej, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaradność oraz lojalność.
 • W zamian oferujemy:
  • Umowę na czas nieokreślony.
  • Stałe wynagrodzenie przypisane do stanowiska pracy, które wynosi od 2500 zł netto miesięcznie.
  • Możliwość awansu na wyższe stanowisko zgodnie z doświadczeniem.
  • Służbowy samochód i telefon.
 • Postępowanie rekrutacyjne:
  • Na adres mailowy biuro@bhpex.pl należy wysłać podpisane CV oraz list motywacyjny z dopiskiem „Praca na stanowisku – Inspektor Ochrony Danych”.
  • W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BHPEX Wielgus Sp.j. z siedzibą w Zielonej Górze, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”
  • Po wstępnej kwalifikacji zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ustalimy warunki pracy.
 • Szczegóły:
  • Szczegółowy zakres działalności naszej firmy w zakresie ochrony danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale ochrony danych osobowych.