BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Obsługa firm

Stała obsługa przeciwpożarowa

W ramach miesięcznego abonamentu, nasza firma prowadzi stały nadzór ppoż w danej firmie, pełniąc zadania służby ppoż. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w danym zakładzie, prowadzone są w ramach abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat. Dzięki takiemu rozwiązaniu, macie pewność, że wszelkie kwestie przeciwpożarowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a sporządzona dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawdź nasza bogatą ofertę instrukcji przeciwpożarowych i wybierz jedną spośród 200 instrukcji, dostępnych w naszym sklepie internetowym.
Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej – do samodzielnego wydruku.

W ramach stałej obsługi oferujemy

 • komplet znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych
 • pełen przegląd i serwis sprzętu przeciwpożarowego:
  • serwis gaśnic
  • serwis samoczynnych urządzeń gaśniczych
  • serwis hydrantów
  • przegląd kurtyn dymowych
 • Opracowywanie instrukcji ppoż.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Serwis sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty, instalacje ppoż.).
 • Szkolenia przeciwpożarowe.
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego.
 • Usługi rzeczoznawcy przeciwpożarowego (uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej).
 • Dokonywanie przeglądu ppoż. obiektu budowlanego powyżej 2000 m 2 (rocznego, pięcioletniego).
 • Przegląd instalacji elektrycznej (nie rzadziej niż raz na pięć lat okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów).
 • Przegląd instalacji odgromowej (raz na pięć lat).
 • Przegląd drożności przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (raz na rok) oraz gazowych (dwa razy na rok).
 • Przegląd instalacji gazowej (raz na rok).
 • Instalacja stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych.
 • Instalacja systemów sygnalizacji pożaru.
 • Montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
 • Montaż systemów wentylacji pożarowej.
 • Legalizacja zbiorników ciśnieniowych.
menu
dział PPOŻ