BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Impregnacje ogniochronne

Wykonujemy tanie i profesjonalne impregnacje ogniochronne materiałów palnych występujących na drogach ewakuacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi elementy wykończenia wnętrz powinny być co najmniej trudno zapalne.

§ Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

“W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.”

“Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.”

“Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli klas odporności ogniowej. Ponadto powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień.”

Impregnacje ogniochronne – usługa uniepalniania

Wymaganie impregnacji ogniochronnej pojawia się zarówno w budynkach już istniejących jak i nowo projektowanych, jeśli materiały wykończeniowe nie posiadają odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej odpowiednią klasę reakcji na ogień. Dotyczy to głównie elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, czyli w praktyce są to najczęściej okładziny ścian i sufitów oraz wykładziny podłogowe

Co robimy przed przystąpieniem do czynności impregnacyjnych?

 • Kwalifikujemy materiał pod względem palności, składu i zastosowanych tworzyw.
 • Dobieramy odpowiedni rodzaj środka ogniochronnego.
 • Wyliczamy ilości zużycia środka ochronnego.
 • Określamy techniki nakładania impregnatu.
 • W przypadku nietypowych materiałów wykonujemy próbną impregnację w celu oceny zachowania się powłok w kontakcie z ogniem.

Impregnacje ogniochronne – jakie środki stosujemy?

Do naszych usług wykorzystujemy tylko sprawdzone, nieszkodliwe produkty do ochrony przeciwpożarowej, posiadające odpowiednie dopuszczenia, a także aktualne certyfikaty.

impregnacje ogniochronne - burnblock

BURNBLOCK – bezbarwny, nietoksyczny środek zmniejszający palność, składający się w całości z nieszkodliwych substancji połączonych w postaci opatentowanej formuły. BURNBLOCK jest klarowny i szybkoschnący, nie barwi materiałów podczas impregnacji, nie wymaga rozcieńczania. Ma łagodny, lekko amoniakalny zapach. To również jeden z najbardziej wszechstronnych impregnatów na rynku.

Lakier Uniepal Drew Aqua Kolor

Lakier Uniepal Drew Aqua Kolor – jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykończenia powierzchni drewnianych. Stosowany jest wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dodatkowo może być użyty do elementów znajdujących się na zewnątrz budynków, takich jak elewacje, pokrycia dachowe, itd.

Przy zamówieniu usługi udostępniamy pełną dokumentację wykorzystywanych impregnatów, w tym: certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, deklaracje zgodności, a także atesty PZH.

Jakie powierzchnie impregnujemy?

 • Drewno surowe (elementy budowlane, odeskowania dachów, drewniane ściany konstrukcyjne i działowe oraz konstrukcje nośne z drewna),
 • Wyroby drewnopochodne (płyty wiórowe MFP P5, sklejka, itp.),
 • Tkaniny i wyroby tekstylne (poliamidowe, poliestrowe, wełniane, bawełniane, dywany, wykładziny itp.),
 • Papier, a także tekturę (wyroby papiernicze i tekturo-pochodne).

Wykonujemy impregnacje elementów w obiektach klienta, a także w naszej siedzibie w Zielonej Górze.

Jeśli w twoim budynku na drodze ewakuacyjnej znajduje się np. kalendarz ścienny – on także podlega czynnościom impregnacyjnym.

Gdzie wykonujemy impregnacje?

Podstawowe miejsca, w których trzeba zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ogniochronne powierzchni:

 • Szkoły i przedszkola
 • Budynki administracji publicznej
 • Centra handlowe
 • Kina, opery, filharmonie, teatry
 • Hotele
 • Domy mieszkalne

Jakie stosujemy metody?

 • Metoda powierzchniowa przez natrysk
 • Smarowanie – malowanie
 • Kąpiel

 

Po wykonaniu impregnacji wystawiamy wymaganą dokumentację podpisaną przez naszych konserwatorów.

Szukasz firmy, która profesjonalnie wykonuje usługi z zakresu impregnacji? Zgłoś się do nas. Nasi pracownicy zarówno telefonicznie jak i stacjonarnie udzielą ci odpowiednich informacji.

Wybierz BHPEX.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ