BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Odzież przeciwpożarowa

odzież strażacka i przeciwpożarowa Zielona Góra

Gdzie w Zielonej Górze można najtaniej zaopatrzyć się w odzież przeciwpożarową?

U nas – w firmie BHPEX

Jaki jest podział odzieży przeciwpożarowej?

Rozróżniamy dwa poziomy dla ubrań. Poziom 1 określa stopień ochrony m. in. przed promieniowaniem cieplnym, przemakaniem oraz zdolność odprowadzania pary wodnej. Wymagania i ochrona dla poziomu 2 są wyższe.

Jeżeli chodzi o strażaków to przeważnie stosowane są ubrania, spełniające wymagania na poziomie 2.

Dodatkowo, ubrania można podzielić na:

  • Odpinane warstwą termoizolacyjną.
  • Nieodpinane warstwą termoizolacyjną.

Jakie są oznaczenia odzieży strażackiej?

Ubrania specjalne nie posiadają wymagań stosowania oznaczeń. Każdy producent ma prawo oznaczać produkowane przez siebie ubranie specjalne, indywidualnymi symbolami.

Z czego wykonana jest odzież strażacka?

Ubrania specjalne posiadają budowę warstwową:

  • Warstwę zewnętrzną.
  • Membranę.
  • Warstwa termoizolacyjna przepikowana z podszewką.

Możliwe są także inne kombinacje warstw, pod warunkiem, że spełnione są poziomy 1 i 2.

Warstwa zewnętrzna może składać się z:

  • Tkanin aramidowych np. NOMEX, KERMEL, CONEX.
  • Impregnowanych tkanin bawełnianych.

Główną cechą tkanin aramidowych jest to, że pod wpływem temperatury i płomieni nie tracą wytrzymałości na rozciąganie, ani rozdzieranie, nie kurczą się, nie palą i nie żarzą, a także nie pękają, dzięki czemu płomienie nie dostają się wewnątrz warstwy ubrania. Ponadto, ich cechą jest wyższa od tkanin bawełnianych odporność na kwasy i wodorotlenki.

Co więcej, tkaniny mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na zapalenie przez długi okres użytkowania, bez względu na ilość prań i rodzaj stosowanego środka piorącego. Zazwyczaj producenci podają trwałość impregnatu na tkaninie na 25 do 40 cykli prań, pod warunkiem poprawnego jego wykonania, zgodnie z normą. Tkaniny te mogą także posiadać wzmocnienia w formie drobnej kratki z grubszych włókien zwane jako „rip stop”.

Kolejna warstwa ubrania przeciwpożarowego jest mikroporowata, wodoszczelna i paroprzepuszczalna. Wszystko to dzięki specjalnej membranie, która chroni warstwę termoizolacyjną przed przemoczeniem, jednocześnie umożliwiając odprowadzenie pary wodnej, jaka może się pojawić na skutek nasiąknięcia wydzielanym przez noszącego ubranie potem lub wodą z zewnątrz. Prawidłowo wykonana membrana powinna zapewnić całkowite zabezpieczenie przed zamoczeniem przez minimum jedną godzinę.

Membrany wykonane są z:

  • PTFE.
  • Poliester.
  • Poliuretan.

Membrany te są narażone na uszkodzenia mechaniczne, dlatego nanoszone są na warstwę nośną, którą może być: dzianina lub tkanina aramidowa, poliestrowa lub włókniny aramidowe i aramidowo-wiskozowe.

Ostatnią warstwą jest podszewka. Może ona stanowić integralną część warstwy termoizolacyjnej tzn. być przepikowana z włókniną lub także być dodatkową warstwą.

Podszewki najczęściej wykonuje się z mieszanek włókien aramidowo-wiskozowych, ale stosowane są także tkaniny aramidowe i bawełniane impregnowane. Te ostatnie należy poddawać reimpregnacji.

Normy dotyczące ubrań przeciwpożarowych.

Ubranie takie powinno być wykonane z tkaniny zewnętrznej z warstwą termoizolacyjną.

Konstrukcja ubrania powinna zapewnić ochronę wewnętrznej strony warstwy termoizolacyjnej przed przemoczeniem podczas działania jednogodzinnej próby deszczu o intensywności zraszania, jaka jest mierzona na poziomie podłoża (450 plus/minus 50) dm3/m2h, uzyskanego z pojemnika o średnicy co najmniej 1000 mm, zasilanego w wodę, tak, aby poziom wody utrzymywał się w przedziale 45 plus/minus 5 mm i umieszczonego 5,0 – 5,5 m nad podłożem. Na dnie pojemnika powinno znajdować się około 682 dysz z otworami o średnicy 0,6 mm, rozmieszczonych centrycznie co 34 mm, w celu wytworzenia kropel wody.

Jak testuje się odzież przeciwpożarową?

Ubranie nakłada się na manekin w kształcie dorosłego człowieka o wysokości 1820 +/- 40 mm i obwodzie klatki piersiowej 1000 +/- 60 mm. Podczas próby manekin powinien mieć jedno ramię skierowane do tyłu, a drugie do przodu – każde pod kątem 25 +/- 5 od pionu. Manekin powinien być odchylony od pionu w tył o kąt od 5 do 7 stopni. Głowa manekina powinna być zabezpieczona przed przesiąkaniem wody wokół kołnierza do wnętrza kurtki. Co do zabezpieczenia, wymaga się aby nie miało szwów przy dekolcie oraz miejsca wszycia kołnierza.

Manekina należy umieścić w obszarze działania sztucznego, po poprzednim napełnieniu zbiornika wodą do wymaganej wysokości. Po upływie czasu badania, należy usunąć manekina z obszaru testu i odczekać 2 minuty, w celu ocieknięcia wody z badanego ubrania, a następnie należy ostrożnie zdjąć części ubrania, unikając kontaktu kropli z wewnętrzną stroną ubrania. Próbę tę powtarza się dwukrotnie, ale jeżeli jedna była negatywna, to przeprowadza się kolejną. Wynik powinien być przynajmniej 2 razy pozytywny. Wewnętrzna strona ubrania nie może ulec przemoczeniu.

Polskie normy określają minimalne wymagania dla odzieży ochronnej, używanej w czasie akcji przeciwpożarowej oraz działań z nią związanych, takich jak akcje ratownicze lub pomoc w czasie katastrof. Nie jest to jednak odzież spełniająca wymogi i nadająca się do rutynowych działań w zakresie usuwania zagrożeń chemicznych i/lub gazowych, a także tam gdzie ma miejsce wysokie promieniowanie cieplne.

Oferujemy profesjonalną i najtańszą odzież przeciwpożarową. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ