BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Instalacje przeciwpożarowe

instalacje przeciwpożarowe Zielona Góra

Gdzie najlepiej złożyć zamówienie na instalacje przeciwpożarowe w Zielonej Górze?

W firmie BHPEX, której zespół:

 • Dostarcza urządzenia.
 • Doradza technicznie.
 • Projektuje takie instalacje.
 • Szkoli w zakresie ich obsługi.
 • Przeprowadza montaż i uruchomienie.
 • Konserwuje i naprawia.

Co to są instalacje przeciwpożarowe?

 • DSO – Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze.
 • SSP – Systemy Sygnalizacji Pożarowej.
 • Systemy Wentylacji Pożarowej.
 • Oświetlenie awaryjne.

Co to jest SSP?

Jest to System Sygnalizacji Pożarowej, który jest zestawem kompatybilnych urządzeń, których celem jest sterowanie elementami automatyki pożarowej w razie wybuchu pożaru. Składa się on z: centralki, czujki, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych i modułów sterujących innymi urządzeniami w obiekcie, których uruchomienie i działanie jest niezbędne w trakcie pożaru.

Aby system działał, dobiera się czujki oraz centrale wraz z pozostałymi elementami. Tylko odpowiedni wybór czujek i ich zastosowanie do warunków, jakie panują w obiekcie gwarantuje poprawne i niezawodne działanie oraz wykrywanie tylko właściwych zagrożeń.

Jak należy dobrać czujki? Należy wziąć pod uwagę:

 • Materiały znajdujące się w obiekcie.
 • Geometrię pomieszczeń.
 • Specyficzne warunki (np. kurz, wentylacja itp.).

Co to są DSO?

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze pozwalają na sprawne powiadamianie osób przebywających w obiekcie, gdzie występuje zagrożenie pożarowe i ułatwiają akcję ewakuacji. Ich działanie polega na emitowaniu jasnych i zrozumiałych poleceń głosowych w celu uniknięcie paniki i chaosu. Systemy przechodzą w tryb poleceń w wyniku zagrożenia pożarowego lub innych sytuacjach, kiedy konieczna jest ewakuacja.

Najważniejsza w DSO jest jakość kabli i instalacji kablowej, która musi być wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury, aby funkcjonować w trakcie pożaru i zachować ciągłość pracy systemu.

Wymagania dotyczące Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych:
 • Podział instalacji na strefy pożarowe.
 • Redundantne linie głośnikowe.
 • Redundantna praca wzmacniaczy systemu.
 • Zastosowanie automatycznych układów auto testujących.
 • Własne, odrębne zasilanie rezerwowe.
Stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest wymagane w:
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.
 • Budynkach handlowych lub wystawowych.
 • Jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8000 m2, w której przebywa ponad 50 osób niebędącymi ich stałymi użytkownikami.
 • Wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000m2, w której przebywa ponad 50 osób, niebędącymi ich stałymi użytkownikami.
 • Salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500.
 • Kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600.
 • Szpitalach i sanatoriach, gdzie liczba łóżek wynosi powyżej 200.
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego.

Jednostka centralna DSO umiejscowiona jest w specjalnych szafach RACK. Szafy te są wyposażone we wszystkie niezbędne elementy taki jak: zasilacze, akumulatory, listwy oraz urządzenia systemu DSO: interfejs wielokanałowy, źródło dźwięku, expander audio, wzmacniacze robocze o odpowiednich mocach, wzmacniacz rezerwowy, rozdzielacz sieciowy, interfejs światłowodowy i mikrofon strażaka.

Co to są SWP?

Systemy Wentylacji Pożarowej są to systemy służące do usuwania niebezpiecznego dymu, oparów i gorącego powietrza, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób przebywających w danym budynku, a nawet spowodować ich śmierć. Ułatwiają i pozwalają na poprawną akcję ewakuacyjną a także gaszenia.

Jakie powinny być parametry Systemu Wentylacji Pożarowej?
 • Izolacyjność tj. zdolność do ograniczania temperatury poza instalacją.
 • Szczelność instalacji.
 • Odporność instalacji na temperaturę i promieniowanie w określonym czasie.
 • Nierozprzestrzenianie płomienia.

Instalacje takie posiadają również specjalistyczny osprzęt budowlane. Jako przykład może służyć uszczelnianie i izolacja przejść przez strefy pożarowe.

Z czego wykonana jest instalacja wentylacyjna?
 • Kratki zaciągowe – elementy, przez które dym przedostaje się do instalacji. Muszą one być wykonane z niepalnych materiałów i wytrzymałe na wysoką temperaturę.
 • Sieć przewodów wentylacji – przewody, które muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub materiału niepalnego. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane powinny być wykonane z mas pęczniejących i uszczelniających w trakcie pożarów. Dodatkowo należy stosować klapy odcinające o odpowiednich klasach wytrzymałości i szczelności. Służy to odcięcie kanału i uniemożliwieniu przedostania się płomienia poprzez instalację.
 • Wyrzutnia dymu – ostatni element, które powinien spełniać wymagania kratek zaciągowych.
Jak dzielimy SWP?

Podział SWP:

 • Wentylacja oddymiająca.
 • System kontroli dymu i ciepła.
 • Oczyszczanie z dymu.
Wymagania dotyczące systemów wentylacji pożarowej

Powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w trakcie ewakuacji na drogach chronionych i drogach ewakuacyjnych nie pojawi się, ani dym, ani temperatura uniemożliwiająca bezpieczną ewakuację, Dodatkowo, powinny mieć stały dopływ do powietrza zewnętrznego, uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.

Co to jest oświetlenie awaryjne?

Jest to oświetlenie niezależne od oświetlenia podstawowego, zwanego również oświetleniem głównym. Oświetlenie awaryjne zostaje włączone dopiero w razie pożaru. Jest tak wykonane, aby wytrzymać wysokie temperatury i oświetlić drogi ewakuacyjne, umożliwiając bezpieczną akcję ewakuacji i gaszenia pożaru.

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego.

Przepisy wymagają, aby w każdym budynku kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL V i na drogach ewakuacyjnych, prowadzących z tej strefy na zewnątrz budynku wymagane jest oświetlenie przestrzeni na zewnątrz za ostatnim wyjściem ewakuacyjnym.

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące funkcje:
 • Oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej.
 • Zapewniać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich tak, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji.
 • Punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego powinno się rozmieścić wzdłuż dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby umożliwiały łatwą ich lokalizację i użycie.
 • Umożliwienie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa.

Instalacje firmy BHPEX spełniają wszystkie powyższe wymogi i do tego są najtańsze w regionie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ