BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Hydranty

Hydranty i szafki hydrantowe Zielona Góra

Gdzie w Zielonej Górze znajduje się najtańszy sklep z hydrantami, spełniającymi polskie przepisy?

Tylko w firmie BHPEX. Nasza firma oferuje hydranty, spełniające polskie przepisy i normy.

Co to jest hydrant?

Jest to urządzenie, umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Posiada ono zawór oraz złącze do węża i ma zastosowanie w celach gospodarczych, jak i przeciwpożarowych. Z hydrantów korzystają strażacy PSP.

Jakiego rodzaju hydranty rozróżniamy?

 • Uliczne:
  • nadziemne,
  • podziemne.
 • Wewnętrzne – tj. natynkowe lub wnękowe, na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku, zaliczane do stałych urządzeń gaśniczych, uruchamianych ręcznie i obsługiwanych wbudowanym wężem strażackim.

Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe są bardzo skutecznymi urządzeniami gaśniczymi. Posiadają stałe dojście do głównych przewodów sieci wodociągowej, skąd bezpośrednio mogą pobierać wodę. Szafka hydrantowa wyposażona jest w zawór mosiężny, prądownicę a także wąż półsztywny płasko-składany i mogą występować w wersji zawieszanej lub wnękowej.

Dzięki temu, że hydrant wewnętrzny jest połączony bezpośrednio z systemem wodociągowym, możliwe jest zapewnienie stałego dopływu wody o odpowiednim ciśnieniu. Odpowiednio dobrany zawór mosiężny umożliwia szybkie zasilenie przewody hydrantu przy minimalizacji szkodliwych skutków. Prądownica na końcu półsztywnego przewodu, umożliwia z kolei skupienie strumienia wody w wybranym punkcie lub rozproszenie wody obszarowo.

W naszej ofercie dostępne są hydranty zewnętrzne DN 80 i DN 100. DN 80 to hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,0 MPa z urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej. Czerpie one wodę z rurociągu ogólnego przeznaczenia o takiej samej średnicy, takim samym zakresie ciśnienia i temperaturze do 40 °C. Hydrant DN 100 jest podobny, ale posiada większe parametry. Posiadamy także hydranty wewnętrzne DN 25, DN 33 oraz DN 52. Posiadają one wiele dodatków takich, jak stojaki, maskownice hydrantowe, szafki ze wzorami na przednim szkle, a także hydranty smukłe.

Jakie są wymagania dotyczące hydrantów?

 • Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
  • na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji, która obejmuje wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL IV,
  • na każdej kondygnacji budynku innego, niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
   • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, II lub ZL V,
   • w strefie pożarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
   • o powierzchni, która nie przekracza 200 m2 w budynku średniowysokim, jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, wtedy gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2,
   • o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim.
 • Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
  • jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,
  • wielokondygnacyjnym.
 • Hydranty 52 muszą być stosowane:
  • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego, przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200m2,
  • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/,2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2,
  • powyższe wymagania nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Firma BHPEX oferuje najtańsze i najlepsze hydranty. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty.

menu
dział PPOŻ