BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Gaśnice

gaśnice i urządzenia gaśnicze Zielona Góra

Gdzie kupisz najtańsze i najlepsze gaśnice przeciwpożarowe w Zielonej Górze?

Oczywiście w firmie BHPEX. Oferujemy:

 

gaśnice i urządzenia gaśnicze

Co to są gaśnice ppoż.?

Są to urządzenia, najczęściej przenośne, które służą do gaszenia pożarów. Mniejszych gaśnic używa się w samochodach, a większych w obiektach publicznych i przemysłowych. Wyróżnia się także agregaty gaśnicze, złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic, posiadających wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu.

Każda gaśnica musi posiadać etykietę, która opisuje jej przeznaczenie i sposób użycia. Prawidłowy montaż gaśnicy polega na przymocowaniu specjalnym zaczepem na ścianie lub umieszczenie jej na podłodze w specjalnej objemce. Dodatkowo, wymagany jest samozamykalny zawór, umożliwiający przerwanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie.

Jakie są rodzaje gaśnic?

 • A – do gaszenia pożarów ciał stałych jak np. drewno, papier i guma.
 • B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych jak np. benzyny, polietylenu, smoły.
 • C – do gaszenia pożarów gazów palnych, np. metanu, acetylenu, propanu.
 • D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu.
 • F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących jak np. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce.

Ze względu na rodzaj środka gaśniczego, gaśnice dzieli się na:

 • Wodne – schładzające płonące rzeczy za pomocą wody.
 • Proszkowe – gaszące pożary ABC w postaci proszków fosforanowych oraz węglanowych. Niestety, powodują one duże straty w mieniu, a zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny. Obecnie proszki pozwalają na gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych, znajdujących się pod napięciem do 1000V pod warunkiem zachowania odległości 1 m od sprzętu, który jest gaszony.
 • Czyste środki gaśnicze – w zależności od środka, jaki jest użyty, umożliwiają gaszenie pożarów typu AB, BC, BCF. Nie pozostawiają śladów na gaszonej powierzchni i nie powodują uszkodzeń chemicznych. Dodatkową zaletą jest to, że nie powodują szoku termicznego gaszonych urządzeń i nie wypierają tlenu z pomieszczeń,
 • CO2 – gaszą pożary typu BC, a także urządzenia pod napięciem. Nie powodują uszkodzeń chemicznych, ani nie zostawiają zabrudzeń na gaszonym mieniu. Powodują jednakże szok termiczny. Podwyższają stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu, który jest szkodliwy dla człowieka, jeżeli przekroczy 5%.

W jakim celu stosuje się gaśnice przeciwpożarowe?

Gaśnice takie stosuje się w celu zabezpieczenia obiektu, budynku lub terenu przed pożarem i jego rozprzestrzenianiem się. Taki sprzęt powinien być jak najlepszej jakości i dobrze dostosowany do rodzaju obiektu oraz znajdujących się w nim materiałów i wyposażenia. W naszym sklepie znajduje się tylko taki sprzęt. Dodatkowo, prowadzimy również serwis i konserwację gaśnic. Wykonują go tylko wykwalifikowani specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami.

Jakie są wymagania dotyczące gaśnic?

Masa środka gaśniczego wymagana dla jednostki powierzchni obiektu niezależnie od wielkości gaśnicy, każde 2kg lub 3 dm3 tego środka powinny przypadać:

 • Na 100 m2 strefy pożarowej w budynku, która nie jest chroniona stałym urządzeniem gaśniczym:
  • ZL I – ZLV bez ZL IV,
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • na 300 m2 innej powierzchni pożarowej z wyjątkiem ZL IV. Maksymalna odległość dojścia do gaśnicy nie powinna przy tym przekraczać 30m,
  • przeglądy powinny być przeprowadzane w okresach podanych przez producenta, jednak nie mniej niż raz do roku,
  • miejsca omłotów, niezależnie od tego jakie są wymagane gaśnice, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, służący do celów gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny podobny sposób.
 • za powyższe przepisy odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu.

 Poprawne rozmieszczenie gaśnic powinno być następujące:

 • W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a zwłaszcza:
  • przy wejściach do budynków,
  • na klatkach schodowych,
  • na korytarzach,
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
 • W miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.
 • W obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejąc ze warunki.
 • Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywa człowieka, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m.
 • Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej jest zobowiązany przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Dodatkowo, musi on wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Urządzenia te muszą mieć zapewnioną konserwację oraz naprawy w sposób gwarantujący ich poprawne i niezawodne działanie.

Sklep BHPEX oferuje szeroki zakres gaśnic przeciwpożarowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ