BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu

Dlaczego właśnie nasz przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu?

Wykonywany przez naszą firmę przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu wyróżnia wiele cech:

 • Konserwator posiada uprawnienia elektryczne E i D (eksploatacja i dozór) w zakresie urządzeń elektrycznych.
 • Traktujemy bezpieczeństwo budynku jak własne.
 • Współpracujemy z klientem.
 • Zapewniamy darmowy dojazd na terenie Zielonej Góry.
 • Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu wyłączników prądu?

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
 • Aktywacja wyłącznika.
 • Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu.
 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
 • Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.).
 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części.
 • Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części.
 • Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Jak często powinien być wykonywany przegląd?

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien niezawodnie zadziałać w przypadku pożaru i nie wprowadzać zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

Jakich przewodów używamy?

W wyłącznikach stosuje się przewody i kable elektryczne, które:

 • Nazywane są tzw. zespołami kablowymi, stosowanymi w systemach zasilania i sterowania urządzeniami, służącymi ochronie przeciwpożarowej. Powinny one zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i poprawnego działania urządzenia przeciwpożarowego. Czas ten może być ograniczony do 30 minut.
 • Zespoły kablowe w pomieszczeniach, gdzie znajdują się stałe wodne urządzenia gaśnicze, powinny być odporne na działanie wody.
 • Przewody i kable w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności, powinny mieć odpowiednią klasę PH.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wykonują go tylko fachowi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi. Tylko dzięki temu, można być pewnym ich poprawnego funkcjonowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Te;. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ