BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Dlaczego firma BHPEX oferuje najlepszy przegląd pomp w pompowniach ppoż.?

 • Posiadamy profesjonalny sprzęt.
 • Posiadamy odpowiednio wykwalifikowany personel.
 • Dbamy o nasz wizerunek i o wizerunek klienta.
 • Nasza firma ma bardzo dobrą opinię w Internecie.
Przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych

Co to są pompownie przeciwpożarowe?

Pompownie pożarowe są to potocznie nazwane pomieszczenia, w których znajdują się pompy i inne podobne urządzenia, które służą do zasilania w medium instalacji gaśniczych wtedy, kiedy ciśnienie oferowane przez sieć miejską jest niewystarczające. Mogą one zasilać hydranty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, instalacja gaśnicze pianowe oraz tryskaczowe. Funkcjonalność pompowni umożliwia zastosowanie we wszystkich systemach przeciwpożarowych.

Jak wygląda nasz przegląd pomp?

 • Konserwacja i serwis instalacji tryskaczowej wodnej, suchej i pianowej.
 • Modernizujemy i dostosowujemy pompownie do aktualnych przepisów.
 • Wymieniamy armaturę i orurowanie.
 • Usuwamy przecieki.
 • Organizujemy szkolenia z obsługi pompowni.
 • Oferujemy także serwis hydrantów nadziemnych i podziemnych.

Jakie stany należy monitorować?

Należy monitorować stany takie, jak: zasilanie silnika, gotowość do pracy, pracę oraz awarię pompy. Stany te powinny być sygnalizowane indywidualnie w pompowni.

Gdzie wykonujemy przegląd pomp w pompowniach przeciwpożarowych?

Podział pompowni przeciwpożarowych

 • W zależności od przeznaczenia:
  • Komunalne – na potrzeby miast i osiedli.
  • Przemysłowe – na potrzeby przemysłu.
  • Mieszane – dla różnych celów.
 • Ze względu na lokalizację i zadania w systemach wodociągowych:
  • Pompownie I stopnia – tłoczą wodę bezpośrednio z ujęcia wody i podają ją albo do stacji uzdatniania wody, zbiornika referencyjnego, albo wprost do sieci. Nazywa się je także pompowaniem wód infiltracyjnych, głębinowych, rzecznych itp.
  • Pompownie II stopnia – przetłaczają wodę uzdatnioną do zbiornika lub do sieci wodociągowej.
  • Pompownie strefowe – podnoszą wysokość ciśnienia wody w sieci wodociągowej lub w przewodach przesyłowych przy transporcie na dalsze odległości.
 • Ze względu na niezawodność działania:
  • Klasy pierwszej – nie dopuszcza się awaryjnych przerw np. w zakładach, gdzie występuje kosztowny proces technologiczny.
  • Drugiej.
  • Trzeciej.
 • Zależnie od sposobu sterowania pracą pomp:
  • Ręcznie.
  • Samoczynnie.
  • Automatycznie.
  • Półautomatycznie.

Jakie są wymagania dla pompowni przeciwpożarowych w Polsce?

 • Wytyczne, dotyczące pompowni wydają członkowie związku CEA (Comite Europeen Assurances). Publikują je oni w swoich krajach jako wytyczne europejskie. W Polsce odpowiada za to Polska Izba Ubezpieczeń, która jest członkiem tego związku. Wszystko jest uregulowany w zapisach Polskiej Normy.
 • Norma wymaga, aby zasilanie pomp było zapewnione w sposób ciągły. Wszystkie szczegóły powinny znaleźć się w pompowni lub centrali urządzenia tryskaczowego.
 • Kable stosowane w instalacji powinny być chronione przed pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi. Najlepiej, jeśli są prowadzone poza budynkiem lub przez takie miejsca, gdzie zagrożenie pożarem jest niewielkie i pomijalne, jak również występuje przegroda w postaci ścian o odporności ogniowej równej 60 minut.
 • Przyłącza elektryczne w rozdzielni głównej muszą być takie, aby zasilania rozdzielni pomp nie można było odłączyć poprzez odłączanie innych urządzeń.
 • Pompy powinny mieć na wyposażeniu układ pomiarowy, tj. ciśnieniomierz, przepływomierz i zawór regulacyjny, które pozwalają na okresowe kontrole parametrów pracy.
 • Ponadto, instalacje muszą charakteryzować się tym, że posiadają wysoki stopień niezawodności oraz umożliwić pobór wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności. Dodatkowo, muszą spełniać wymagania urządzeń tryskaczowych.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Zgodnie z wytycznymi producenta, ale wg rozporządzenia, nie rzadziej, niż raz w roku.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis pomp w pompowniach przeciwpożarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ