BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających

Dlaczego oferujemy najlepszy przegląd przeciwpożarowych klap odcinających?

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
  • Oferujemy konkurencyjne ceny.
  • Dysponujemy fachowcami.
  • Jesteśmy jedną z najlepszych firm w regionie.

Co oferujemy w ramach serwisu?

  • Współpracę z naszą firmą w zakresie przeglądów i konserwacji klap odcinających.
  • Sprawdzenie działania klapy, począwszy od mocowania do centrali sterującej.
  • Sporządzamy odpowiednią dokumentację.
  • Troszczymy się o klienta i dostosowujemy się do indywidualnych wymogów.
Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających Zielona Góra

Klapy odcinające służą do automatycznego odcięcia stref pożarowych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, tak aby do pozostałych stref nie przedostały się gorące gazy, ognia i dymu przez system wentylacji. Klapy odcinające wentylacji pożarowej muszą być tak skonstruowane, aby utrata napięcia nie spowodowała przesterowania klapy. Podczas zwykłego funkcjonowania budynku klapy są zamknięte. Dopiero podczas pożaru klapy muszą przejść do pozycji bezpieczeństwa, co oznacza że następuje ich automatyczne otwarcie.

Co składa się na przegląd przeciwpożarowych klap odcinających?

W trakcie korzystania z obiektu wyposażonego w przeciwpożarowe klapy odcinające należy wykonywać okresowe testy, które poświadczą utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych w sprawności zgodnie z przepisami prawnymi. Zarządca obiektu musi mieć pewność, że w przypadku powstania zagrożenia pożarem klapy zostaną odpowiednio wysterowane i nastąpi odcięcie stref, w których zaistniało zagrożenie.

BHPEX wykonuje przegląd przeciwpożarowych klap odcinających pod względem poprawności funkcjonowania i współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej. Szczegółowy zakres przeglądu dostosowujemy do dokumentacji techniczno-ruchowej producenta systemu.

Wykonanie przeglądu przeciwpożarowych klapy odcinających potwierdzamy protokołem z przeprowadzonych czynności oraz wpisem do książki eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej sterującego klapami.

Jakie klapy serwisujemy?

  • klapy z wyzwalaczem termicznym topikowym lub ampułkowym – zautomatyzowane z napędem elektrycznym, zamykają się one w zadanej temperaturze, zwykle ok. 70°C
  • klapy z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym – dostępne w klasach odporności ogniowej od EI 60 do EIS 120

Jak często należy wykonywać konserwacje?

Producenci klap najczęściej wymagają dokonywania przeglądów technicznych urządzenia co najmniej raz na pół roku lub na zasadach zgodnych z instrukcją ustaloną przez producenta.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis przeciwpożarowych klap odcinających.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ