BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających

Dlaczego oferujemy najlepszy serwis ppoż. klap odcinających?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
 • Oferujemy konkurencyjne ceny.
 • Dysponujemy fachowcami.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych firm w regionie.

Co oferujemy w ramach serwisu?

 • Współpracę z naszą firmą w zakresie przeglądów i konserwacji klap odcinających.
 • Sprawdzenie działania klapy, począwszy od mocowania do centrali sterującej.
 • Sporządzamy odpowiednią dokumentację.
 • Troszczymy się o klienta i dostosowujemy się do indywidualnych wymogów.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Producenci klap najczęściej wymagają dokonywania przeglądów technicznych urządzenia co najmniej raz na pół roku.

Do czego służą klapy odcinające?

Klapy odcinające służą do automatycznego odcięcia stref pożarowych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, tak aby do pozostałych stref nie przedostały się gorące gazy, ognia i dymu przez system wentylacji. Klapy odcinające wentylacji pożarowej muszą być tak skonstruowane, aby utrata napięcia nie spowodowała przesterowania klapy. Podczas zwykłego funkcjonowania budynku klapy są zamknięte. Dopiero podczas pożaru klapy muszą przejść do pozycji bezpieczeństwa, co oznacza że następuje ich automatyczne otwarcie. Ze względu na sposób sterowania wyróżniamy dwa rodzaje klap:

Sygnały sterujące dzielimy z kolei na dwa rodzaje:

 • Samoczynne – wyposażone w mechanizm dźwigniowo-sprężynowy. Nie wymaga ona sygnału sterującego, ale działa poprzez rozpuszczenie spoiwa w trakcie pożaru, a dzięki gromadzeniu energii potencjalnej następuje zamknięcie klapy. Jest to najtańsze rozwiązanie, które jest ograniczone wyłącznie do obiektów, które nie posiadają systemów detekcji pożaru.
 • Zdalnie sterowane – wymagające i działające pod wpływem zewnętrznego sygnału.
  • przerwę prądową (bardziej popularne),
  • impuls.

Klapy wyzwalane impulsem prądowym są mniej podatne na przypadkowe zamknięcie, wywołane chwilowym zanikiem napięcia.

Bardzo ważnym elementem przeciwpożarowych klap odcinających jest centralka sterowania pożarowego. Odpowiada ona za weryfikację alarmów i realizację przyjętego planu działania na wypadek pożaru. Do instalacji tej napływają sygnały z systemów detekcji i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Z kolei sygnały wychodzące, sterują pracą wentylacji zwykłej i pożarowej, w tym także instalacji tryskaczowych, sygnalizacyjnych i nagłaśniających.

Co to są klapy przeciwpożarowe odcinające KTM?

Klapy typu KTM są przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej, jako przegrody odcinające, które oddzielają strefę objętą pożarem od pozostałych ogólnodostępnych części budynku. Ich zastosowaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Klapy te montuje się poziomo w ścianach, bądź pionowo w stropach.

Co to są klapy typu KWP-O-E(S)?

Klapy te przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych i podobnie jak powyższe oddzielają dwie strefy tj. pożarową od reszty. Służą one powstrzymaniu rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Dodatkowo podobnie jak świetliki wentylacji oddymiającej po zastosowaniu odpowiednich siłowników, służą do wentylacji mieszanej i to nie tylko w czasie pożaru.

Z czego zbudowane są przeciwpożarowe klapy odcinające?

Typowa klapa pożarowa składa się z obudowy metalowej oraz elementu sterującego, a także z przegrody odcinającej z materiału ognioodpornego. Różne rozwiązania, użyte materiały i mechanizmy sterujące, decydują o odporności ogniowej klap, a także o kosztach i sposobie montażu.

Wspólnym elementem klap jest mechanizm zamykający, uruchamiany za pośrednictwem wyzwalacza termicznego, który w większości klap uruchamia się w temperaturze 70 stopni. Ma to na celu zapewnić gwarancję działania, jeżeli zawiedzie centralka przeciwpożarowa.

Jakie przepisy obowiązują przeciwpożarowe klapy odcinające?

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane w taki sposób, aby podczas pożaru nie przekraczały siły 1kN na elementy budowlane.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być niepalne, zapewniające przejęcie siły, powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wg wymagań dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Filtry i tłumiki nie mogą pozwalać na przeniesienie się do ich wnętrza ognia.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zobowiązuje właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku do utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych w stanie zapewniającym ich prawidłowe i niezawodne działanie).

Przepisy wymagają także, aby w miejscach przejść instalacyjnych przez ściany i stropach klatek schodowych, a także poziomych dróg ewakuacyjnych, powinny być zainstalowane klapy odcinające, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Rozporządzenie nakazuje także, aby klapy odcinające do przewodów wentylacji oddymiającej, obsługujące jedną strefę pożarową, powinny być uruchamiane automatycznie i posiadać klasę odporności ogniowej z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność E 600 S AA, ale dopuszcza się także E 300 S AA, jeżeli temperatura dymu nie przekracza 300 stopni. Z kolei klapy oddzielające więcej, niż jedną strefę, powinny uruchamiać się automatycznie i posiadać klasę odporności ogniowej EIS AA.

W strefach pożarowych, gdzie występuje instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, klapy przeciwpożarowe powinny być uruchamiane przez nią, a nie przez wyzwalacz termiczny.

Istotnym parametrem klap przeciwpożarowych jest odporność ogniowa. Klapy bada się w warunkach dynamicznych, ponieważ badanie takie ma szerszy zakres. W ramach takiego badania ocenia się E – szczelność ogniową, I – izolacyjność ogniową oraz S – dymoszczelność.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis przeciwpożarowych klap odcinających.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ