BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Pomiar hydrantów zewnętrznych – nadziemnych i podziemnych

Pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych (nadziemnych i podziemnych)

Nasza firma wykonuje pomiary wydajności hydrantów zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych. Badanie wykonują wykwalifikowani konserwatorzy BHPEX, którzy doskonale znają przepisy przeciwpożarowe, polskie normy, a także obowiązujące zapisy dotyczące hydrantów zewnętrznych. Pomiar hydrantów zewnętrznych to jedna z wielu usług przeciwpożarowych wykonywanych przez naszą firmę.

Dlaczego nasz serwis hydrantów zewnętrznych? Co nas wyróżnia?

 • Pomiar hydrantów zewnętrznych wykonujemy szybko, profesjonalnie i tanio.
 • Posiadamy najniższe ceny.
 • Dojeżdżamy do klienta gratis.
 • To my pilnujemy terminów kolejnego przeglądu.
 • Do pomiarów wykorzystujemy nowoczesny i precyzyjny sprzęt pomiarowy, w tym: urządzenia do pomiarów ciśnienia statycznego, dynamicznego oraz wydajności. Korzystamy również z zestawu odpowiednich kluczy, które niezbędne są do otwarcia pokryw.
 • Posiadamy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników – posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i pamiętamy o niezbędnych przeglądach hydrantów.
 • Nie tylko wystawiamy wymagany przez przepisy protokół, ale i dajemy roczną gwarancję na nasze usługi.
 • Wspieramy naszych klientów i dzielimy się z nimi fachową wiedzą.
 • Oferujemy również pełną pomoc w razie awarii hydrantów zewnętrznych.

Pomiar hydrantów zewnętrznych – jakie czynności wykonujemy?

W ramach badania wydajności hydrantów zewnętrznych sprawdzamy stan techniczny poszczególnych elementów instalacji hydrantowych oraz wykonujemy podstawowe pomiary. Badamy ciśnienie na zaworze hydrantu zewnętrznego, a także wydajność nominalną, a komputerowe wyniki pomiaru przedstawiamy w wydawanej po przeglądzie dokumentacji. Ponadto, co składa się na naszą usługę?

 • Oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego.
 • Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów.
 • Sprawdzenie zasuwy hydrantowej.
 • Dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności.
 • Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.
 • Wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”.

Dokumentowanie przeglądów hydrantów zewnętrznych

Po każdym przeglądzie instalacji hydrantowej nasz konserwator przygotowuje protokół. W dokumencie powinny znaleźć się wyniki testów (wydajność nominalna hydrantu oraz ciśnienie na zaworze), informacja, czy hydrant jest sprawny i ewentualne zalecenia. Uwzględniamy także użytkownika hydrantu, typ hydrantu oraz jego lokalizację. Wpisujemy datę przeglądu i wskazujemy datę kolejnego. Dokument zawiera pieczątkę oraz podpis konserwatora.

Interesuje cię usługa pomiaru ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego? Zgłoś się do nas. Nasi pracownicy zarówno telefonicznie jak i stacjonarnie udzielą ci informacji na temat serwisu.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ