BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych

Serwis bram ppoz

Dlaczego polecamy nasz serwis drzwi i bram przeciwpożarowych?

 • Jesteśmy profesjonalistami we wszystkich działaniach, których się podejmujemy.
 • Działamy na rynku od blisko 10 lat.
 • Klienci bardzo dobrze oceniają naszą firmę.

Jakie czynności wykonujemy w ramach serwisu?

 • Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania bramy.
 • Sprawdzenie wizualnego stanu.
 • Sprawdzenie szczelin.
 • Sprawdzenie zamków, rygli itd.
 • Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.
 • Dokonujemy napraw mechanicznych, okuć, wymiany zawiasów, uszkodzeń.
 • Dozbrajanie drzwi.
 • Sporządzenie protokołu przeglądu.

Jak często powinien odbywać się przegląd?

Zgodnie z przepisami, przeglądy i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją producenta, ale nie rzadziej, niż raz do roku. Częstsze przeglądy są wymagane, gdy występuje duże zapylenie, wilgoć lub ujemne temperatury.

Co to są i do czego służą drzwi i bramy przeciwpożarowe?

Drzwi i bramy przeciwpożarowe są najczęściej stosowane w zamknięciach otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, oraz umożliwić ewakuację ludzi, w tym osób niepełnosprawnych. Zamykają one otwory w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego i pomieszczeniach wydzielonych pożarowo.

Jakie są rodzaje drzwi przeciwpożarowych?

 • Drzwi stalowe, świetnie sprawdzające się tam, gdzie ważniejsza jest jakość i wytrzymałość, niż wygląd. Wadą tych drzwi jest wygląd i dlatego najlepiej prezentują się one w pomieszczeniach gospodarczych i strefach produkcyjnych, a nie w biurowych.
 • Drzwi z aluminium są lepszym wyborem dla pomieszczeń biurowych i gabinetów. Mają one postać skrzydeł drzwiowych z aluminiowymi i szklanymi taflami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu i płomieni. Elementy te można także umieszczać w częściach reprezentacyjnych, np. jako wejście dla klientów.
 • Drzwi drewniane są najlepszym wyborem dla gabinetów. Są one skonstruowane z mocnej, ognioodpornej konstrukcji i okleiny, która odpowiada za elegancki wygląd.
 • Drzwi ze szkła w drewnianej lub stalowej stolarce. Sprawdzają się one najlepiej w nowocześnie urządzonych wnętrzach i sprawiają doskonałe wrażenia estetyczne na co dzień.

Jakie są rodzaje bram przeciwpożarowych?

 • Poziome – składają się z paneli ognioodpornych na szynie prowadzącej. Skrzydła są trzymane w pozycji otwartej za pomocą elektro trzymacza, a zamykanie ich odbywa się za pomocą przeciwwagi, po zwolnieniu przycisku lub po otrzymaniu sygnału o alarmie z centrali sterującej SAP. Wyróżniamy następujące bramy poziome:
  • Bramy przesuwne jednoskrzydłowe,
  • Bramy przesuwne wieloskrzydłowe,
  • Bramy rozsuwane dwuskrzydłowe,
  • Bramy rozsuwane czteroskrzydłowe.
 • Pionowe – składają się z paneli ognioodpornych zamocowanych na kołach linowych. Ruch odbywa się na prowadnicach bocznych. Otwieranie i zamykanie jest podobne, jak w bramach poziomych. Wyróżnia się następujące rodzaje bram pionowych:
  • Bramy jednoskrzydłowe,
  • Bramy wieloskrzydłowe teleskopowe.
  • Bramy rozwierane,
  • Bramy kurtynowe,
  • Bramy segmentowe,
  • Bramy opuszczane.

Kiedy stosować bramy poziome a kiedy pionowe?

Bramy przeciwpożarowe poziome montujemy w przypadku, gdy występuje miejsce przeciwległych stron otworu, do którego chcemy zamontować bramę. Natomiast bramy opuszczane pionowe instaluję się w przypadku wysokiego nadproża.

Zalety bram:

 • Ograniczenie strat, poprzez zamknięcie przejść.
 • Można wykonać bardzo duże bramy.
 • Można pomalować osłony i panele na wiele kolorów.
 • Można zamontować drzwi przejściowe.

Jakie są przepisy dot. bram i drzwi przeciwpożarowych?

Wymagania, dotyczące drzwi oraz napędów z nimi związanych są opisane w stosownych normach europejskich.

W przypadku wybuchu pożaru należy zamknąć drzwi pożarowe, aby zapewnić wymagany poziom ochrony pożarowej budynku lub pomieszczenia. Z kolei, drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny być otwarte tak, aby umożliwić ludziom bezpieczną ewakuację, a straży pożarnej i innym służbom, wymaganą akcję ratunkową i gaśniczą.

Dzięki stosowaniu specjalistycznych urządzeń automatyzujących działanie, oba rodzaje drzwi tj. przeciwpożarowe i ewakuacyjne mogą spełniać wzajemnie uzupełniające się wymagania.

Otwory występujące w oddzieleniach przeciwpożarowych powinny być m. in. zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych.

Drzwi przeciwpożarowe powinny, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, powinny posiadać klasy odporności ogniowej od EI 120 do EI 30 a w przypadku umiejscowienia w przedsionku przeciwpożarowym od EI 60 do EI 15.

Ponadto, przepisy regulują, aby drzwi przeciwpożarowe:

 • Nie były drzwiami obrotowymi, ani podnoszonymi w celu sprawnej ewakuacji.
 • Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja umożliwia:
  • otwieranie automatyczne i ręczne bez blokowania,
  • posiadały samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej, w wyniku wykrycia pożaru przez czujkę dymu, a także w przypadku awarii drzwi.
 • Były wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne, jeżeli w pomieszczeniu jest więcej niż 300 osób.
 • Skrzydła drzwi, które wychodzą na drogę ewakuacyjną, nie mogą zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

Bramy przeciwpożarowe wg przepisów to samodzielne i odrębne środki trwałe, których funkcje są niezależne w stosunku do reszty urządzeń. Nie muszą one być definitywnie przypisane tylko do jednego budynku, a także być wyodrębnione jako środek trwały, ponieważ są one elementem, który szybciej się zużywa, niż budynek i wymagają z tego powodu większych nakładów na konserwacje i remonty bieżące.

Ponadto, bramy nie są trwale połączone, ani przypisane do budynków, z tego względu, że jest się w stanie łatwo je wymontować, bez uszczerbku dla nich samych i budynków. Nie ma także problemu z wymianą.

Bram pożarowych nie można blokować w żaden sposób. Muszą one zapewniać możliwość ewakuacji.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis drzwi i bram przeciwpożarowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ