BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Naszym klientom oferujemy fachowe oraz profesjonalne przeglądy węży hydrantowych. Jak nakazują polskie przepisy, próby ciśnieniowe węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie, muszą być przeprowadzone co pięć lat. Do pomiarów wykorzystujemy profesjonalny sprzęt pomiarowy. Nasi pracownicy mogą wykonać dla Was przegląd, konserwację lub naprawę węży hydrantowych. U nas możecie też zgłaszać awarie instalacji hydrantowych.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomiarze, naprawach serwisie węży strażackich różnego typu.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Doskonale znamy zalecenia producentów hydrantów.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Pracujemy szybko, profesjonalnie, a nasze usługi cechują najbardziej konkurencyjne ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • Pamiętamy o kolejnych przeglądach, dzięki czemu instalacje hydrantowe naszych klientów zawsze są w pełni sprawne.
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Nasz sprzęt pomiarowy do instalacji hydrantowych

Przeglądy oraz niezbędne testy węży hydrantowych przeprowadzają u nas tylko doświadczeni konserwatorzy, posiadający niezbędną do tego wiedzę i kompetencje. Wykorzystujemy też najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru wydajności. Stosowany przez nas zestaw pomiarowy spełnia, zarówno polskie, jak i unijne normy. Pozwala to w krótkim czasie zrobić precyzyjne pomiary. U nas możecie zlecić fachowe próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

Na zestaw pomiarowy do pomiaru instalacji hydrantowych składają się:

 • Nowoczesne manometry, które posiadają wszystkie wymagane przez polskie normy certyfikaty CNBOP, a ponadto są systematycznie kalibrowane przez specjalistów z Urzędu Miar, co daje gwarancję precyzyjnych testów, przeprowadzanych przez naszą firmę.
 • Dysze równoważne.
 • Węże tłoczne.
 • Kolektor z uchwytem.
 • Nasady, pokrywy, łączniki i przełączniki (wszystkie posiadają niezbędne atesty).

Nasi fachowcy do pomiarów wykorzystują nowoczesne manometry elektroniczne. Uzyskane z ich pomocą wyniki zapisujemy na dysku komputera, a następnie przedstawiamy w formie liczbowej i wykresu. Specjalna aplikacja, po wprowadzeniu do komputera wyników testu, pozwala też błyskawicznie wyliczyć wszystkie, wymagane przez przepisy parametry.

Podobnie jak elektroniczne manometry, również dysze równoważne i pomiarowe, są regularnie sprawdzane w Obwodowym Urzędzie Miar. W testach stosujemy nowoczesną metodą zwężkową, wykorzystywaną na świecie, tak samo w przemyśle, jak i w laboratoriach.

Niezmiernie ważnym elementem naszego zestawu pomiarowego, jest nowoczesny wąż tłoczny, ponieważ podczas przeglądu łączy on hydrant z naszą aparaturą pomiarową. Aby zbadać wydajność węży hydrantowych, przez wąż tłoczona jest woda, która po testach odprowadzana jest na zewnątrz budynku.

Nasz zestaw pomiarowy posiada specjalny atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i jest też zgodny z obowiązującymi standardami CE. Dodatkowo, wszystkie elementy zestawu pomiarowego do testowania instalacji hydrantowych sprawdzamy co roku i kalibrujemy, co gwarantuje, że wszystkie testy są tak precyzyjne, jak to tylko możliwe.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Polskie normy dotyczące węży hydrantowych zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jak nakazują przepisy ppoż., węże hydrantowe powinny być co pięć lat poddawane próbie ciśnieniowej (przy ich maksymalnym ciśnieniu roboczym, które wynosi 1,2 MPa).

Podstawowe czynności, które wykonujemy

Węże hydrantowe, wchodzące w skład instalacji hydrantowej testujemy wykonując po kolei następujące czynności:

 • Na czas badania węży hydrantowych do instalacji podłączamy węże zastępcze.
 • Węże hydrantowe napełniamy wodą.
 • Podnosimy ciśnienie wewnątrz węża hydrantowego do 1,2 MPa – jest to maksymalne ciśnienie robocze dla węży hydrantowych.
 • Nasz konserwator, w trakcie próby stwierdza, czy wąż hydrantowy jest szczelny i na podstawie testu przygotowuje stosowną dokumentację.
 • Po zakończeniu próby węże hydrantowe osuszamy, by w każdej chwili można było ich użyć.
 • Po badaniu węże odpowiednio oznaczamy.

Konserwator przeprowadzający test węży hydrantowych wystawi na podstawie wyników próby stosowny protokół opatrzony pieczątką i podpisem.

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych – protokół

Podobnie jak w przypadku przeglądu, konserwacji i napraw hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, również dopuszczone do użytku węże hydrantowe powinny posiadać stwierdzające ich pełną sprawność dokumenty. Najważniejszy jest protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych, który po każdym teście wystawia przeprowadzający badanie konserwator.

By protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych był ważny, muszą zostać w nim uwzględnione następujące informacje:

 • Data badania.
 • Metoda oraz sposób wykonania badania.
 • Nazwa obiektu, na którym zainstalowano węże hydrantowe.
 • Wnioski konserwatora.
 • Zalecana data kolejnej próby węży hydrantowych.

Dodatkowo, konserwator oznaczy wszystkie testowane węże hydrantowe.

Protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych jest wymagany przez polskie przepisy. Dokument taki powinien zostać przekazany właścicielowi obiektu, a w razie pożaru lub przy wymaganych prze polskie przepisy ppoż. kontrolach, powinien zostać okazany firmom ubezpieczeniowym oraz przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej.

Częstotliwość wykonywania próby ciśnieniowej węży hydrantowych określają polskie normy. Węże hydrantowe, zgodnie z nimi, należy badać co pięć lat.

Pamiętaj! Sprawne węże hydrantowe to bardzo ważny element instalacji hydrantowej w budynkach. Brak ważnej dokumentacji oraz nieterminowe wykonywanie przeglądów węży hydrantowych, mogą wiązać się z karami, a w razie pożaru, mogą być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Uchybienia te mogą mieć również poważne konsekwencje prawne!
Zgłoś się do nas już dziś. Zobacz ofertę w naszym sklepie.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ