BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Dlaczego nasz serwis węży strażackich?

Naszym klientom oferujemy fachowe oraz profesjonalne przeglądy węży hydrantowych. Jak nakazują polskie przepisy, próby węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie, muszą być przeprowadzone co pięć lat. Do pomiarów wykorzystujemy profesjonalny sprzęt pomiarowy. Nasi pracownicy mogą wykonać dla Was przegląd, konserwację lub naprawę węży hydrantowych. U nas możecie też zgłaszać awarie instalacji hydrantowych.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomiarze, naprawach serwisie wężów strażackich różnego typu.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Doskonale znamy zalecenia producentów hydrantów.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Pracujemy szybko, profesjonalnie, a nasze usługi cechują najbardziej konkurencyjne ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • Pamiętamy o kolejnych przeglądach, dzięki czemu instalacje hydrantowe naszych klientów zawsze są w pełni sprawne.

Nasz sprzęt pomiarowy do instalacji hydrantowych

Przeglądy oraz niezbędne testy węży hydrantowych przeprowadzają u nas tylko doświadczeni konserwatorzy, posiadający niezbędną do tego wiedzę i kompetencje. Wykorzystujemy też najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru wydajności. Stosowany przez nas zestaw pomiarowy spełnia, zarówno polskie, jak i unijne normy. Pozwala to w krótkim czasie zrobić precyzyjne pomiary. U nas możecie zlecić fachowe próby węży hydrantowych.

Na zestaw pomiarowy do pomiaru instalacji hydrantowych składają się:

 • Nowoczesne manometry, które posiadają wszystkie wymagane przez polskie normy certyfikaty CNBOP, a ponadto są systematycznie kalibrowane przez specjalistów z Urzędu Miar, co daje gwarancję precyzyjnych testów, przeprowadzanych przez naszą firmę.
 • Dysze równoważne.
 • Węże tłoczne.
 • Kolektor z uchwytem.
 • Nasady, pokrywy, łączniki i przełączniki (wszystkie posiadają niezbędne atesty).

Nasi fachowcy do pomiarów wykorzystują nowoczesne manometry elektroniczne. Uzyskane z ich pomocą wyniki, zapisywane są na dysku komputera, a następnie przedstawiane są w formie liczbowej i wykresu. Specjalna aplikacja, po wprowadzeniu do komputera wyników testu, pozwala też błyskawicznie wyliczyć wszystkie, wymagane przez przepisy parametry.

Podobnie, jak elektroniczne manometry, również i wykorzystywane w przeglądach dysze równoważne i pomiarowe, są regularnie sprawdzane w Obwodowym Urzędzie Miar. W testach stosujemy nowoczesną metodą zwężkową, wykorzystywaną na świecie, tak samo w przemyśle, jak i w laboratoriach. W metodzie zwężkowej wykorzystywany jest spadek ciśnienia – tzw. czynnego – wywołany na kryzie pomiarowej, przez przepływającą ciecz. Metoda ta jest oparta na prawie ciągłości przepływu oraz prawie Bernoulliego. Nasza firma, dzięki temu oraz, dzięki najlepszemu sprzętowi, gwarantuje pewność testów.

Niezmiernie ważnym elementem naszego zestawu pomiarowego, jest nowoczesny wąż tłoczny. Podczas przeglądu łączy on hydrant z naszą aparaturą pomiarową. By zbadać wydajność węży hydrantowych, przez wąż tłoczona jest woda, która po testach odprowadzana jest na zewnątrz budynku.

Nasz zestaw pomiarowy posiada specjalny atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Jest też zgodny z obowiązującymi standardami CE. Dodatkowo, wszystkie elementy zestawu pomiarowego do testowania instalacji hydrantowych sprawdzamy co roku i kalibrujemy, co gwarantuje, że wszystkie wykonywane przez nas testy są tak precyzyjne, jak to tylko możliwe.

Próby węży hydrantowych – przepisy

Polskie normy dotyczące węży hydrantowych zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jak nakazują przepisy ppoż., węże hydrantowe powinny być co pięć lat poddawane próbie ciśnieniowej. Podczas testu, węże hydrantowe wykorzystywane są przy ich maksymalnym ciśnieniu roboczym, które wynosi 1,2 MPa.

Podstawowe czynności podczas próby węży hydrantowych na maksymalne ciśnienie

Węże hydrantowe, wchodzące w skład instalacji hydrantowej testujemy wykonując po kolei następujące czynności:

 • Na czas badania węży hydrantowych do instalacji podłączamy węże zastępcze.
 • Węże hydrantowe napełniamy wodą.
 • Podnosimy ciśnienie wewnątrz węża hydrantowego do 1,2 MPa – jest to maksymalne ciśnienie robocze wyznaczone dla węży hydrantowych.
 • Nasz konserwator, w trakcie próby stwierdza, czy wąż hydrantowy jest szczelny i na podstawie testu przygotowuje stosowną dokumentację.
 • Po zakończeniu próby, węże hydrantowe są osuszane, by w każdej chwili można było ich użyć,
 • Po badaniu węże są odpowiednio oznaczane.

Konserwator przeprowadzający test węży hydrantowych, zobowiązany jest wystawić, na podstawie wyników próby, stosowny protokół opatrzony pieczątką i podpisem.

Protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych – co powinna zawierać niezbędna dokumentacja?

Podobnie jak w przypadku przeglądu, konserwacji i napraw hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, również dopuszczone do użytku węże hydrantowe powinny posiadać stwierdzające ich pełną sprawność dokumenty. Najważniejszy jest protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych, który po każdym teście wystawia przeprowadzający badanie konserwator.

By protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych był ważny, muszą zostać w nim uwzględnione następujące informacje:

 • Data badania.
 • Metoda oraz sposób wykonania badania.
 • Nazwa obiektu, na którym zainstalowano węże hydrantowe.
 • Wnioski konserwatora.
 • Zalecana data kolejnej próby węży hydrantowych.

Dodatkowo, konserwator obowiązany jest oznaczyć wszystkie testowane węże hydrantowe.

Protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych jest wymagany przez polskie przepisy. Powinno zostać wydane świadectwo badania. Dokument taki, powinien zostać przekazany właścicielowi obiektu, a w razie pożaru lub przy wymaganych prze polskie przepisy ppoż. kontrolach, powinien zostać okazany firmom ubezpieczeniowym oraz przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej.

Częstotliwość wykonywania próby węży hydrantowych określają polskie normy. Węże hydrantowe, zgodnie z nimi, należy badać co pięć lat.

Pamiętaj! Sprawne węże hydrantowe to bardzo ważny element instalacji hydrantowej w budynkach. Brak ważnej dokumentacji oraz nieterminowe wykonywanie przeglądów węży hydrantowych, mogą wiązać się z karami, a w razie pożaru, mogą być podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. Uchybienia te mogą mieć również poważne konsekwencje prawne!
Zgłoś się do nas już dziś. Zobacz ofertę w naszym sklepie.

menu
dział PPOŻ