BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przeglądy gaśnic

Przegląd, legalizacja oraz konserwacja gaśnic samochodowych - Zielona Góra

Dlaczego nasz serwis gaśnic?

Firma BHPEX, dysponując własnym, profesjonalnym sprzętem do serwisu gaśnic, jest w stanie zapewnić remont i naprawę tych urządzeń w ciągu 24 godzin. Jesteśmy w posiadaniu licznych świadectw autoryzacyjnych. Nasz zespół to m.in. profesjonalni konserwatorzy z uprawnieniami i certyfikatami, a także z dodatkowymi kwalifikacjami, które dają pewność, że oferowane usługi będą na najwyższym poziomie.

Ponieważ bezpieczeństwo obiektów lub zakładu pracy jest najważniejsze, sprawne urządzenia przeciwpożarowe powinny być ich koniecznymi elementami. Nasza firma posiada najlepsze na rynku gaśnice różnego typu, które odpowiadają polskim normom i przepisom, i które można wykorzystać do różnych zastosowań. Aby bezpieczeństwo było pewne i firma była zabezpieczona przez cały czas, oferujemy przegląd gaśnic, ich legalizację, a także konserwację. Dzięki BHPEX, wszystkie usługi zostaną wykonane szybko i sprawnie, a Ty unikniesz grzywny i innych konsekwencji prawnych.

Gwarantujemy, że posiadamy tylko najlepszej klasy sprzęt.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu i konserwacji gaśnic?

Decydując się na przegląd i konserwację gaśnic w naszej firmie, otrzymujsz usługi najwyższej jakości. Gaśnice badamy na terenie obiektu naszych klientów.

Nasz specjalista zawsze ocenia najpierw ogólny stan techniczny gaśnicy, dokładnie sprawdza plombę, węże oraz prądownicę, a także ilość środka gaśniczego, albo stan proszku. Podczas przeglądu dokładnie sprawdzane jest też, czy na gaśnicy znajdują się wszystkie wymagane napisy oraz czy są one w pełni czytelne i zgodne z przepisami.

Wszystkie badania zawsze poświadczamy stosownym, zgodnym z polskimi przepisami protokołem. Zgodnie z Polskimi Normami, dbamy też o prawidłowe oznaczenie gaśnic. Na kontrolce zamieszczamy zawsze stosowne informacje o przeglądzie i stanie technicznym gaśnicy.

W ramach przeglądu oferujemy też serwis gaśnic. Gdy urządzenie kwalifikuje się do naprawy, usterkę naprawiamy w naszym warsztacie, a na czas naprawy naszym klientom oferujemy sprawne gaśnice zastępcze. Usterka naprawiana jest w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia.

Jeśli zaistnieje konieczność naprawy gaśnicy, w ramach serwisu wymieniamy uszkodzone elementy, usuwamy wszystkie usterki i czyścimy gaśnicę. Do napraw wykorzystujemy tylko autoryzowane części. W przypadku każdej naprawy, bierzemy pod uwagę świadectwo dopuszczenia gaśnicy do użytku, wydawane przez CNBOP.

serwis-gasnic
Protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic, wystawiany przez naszego pracownika, zawiera zawsze informację o stanie technicznym gaśnicy oraz  dacie przeglądu i sugerowanej dacie kolejnego przeglądu. Całość potwierdza pieczęć, a także podpis, uprawnionej do wykonania przeglądu osoby.

W ramach serwisu wykonujemy:

 • przegląd wszystkich rodzajów gaśnic:
  • gaśnice proszkowe,
  • gaśnice pianowe,
  • gaśnice śniegowe,
  • urządzenia do gaszenia sprzętu komputerowego,
  • gaśnice przewoźne;
 • wymianę lub uzupełnienie każdego środka gaśniczego:
  • proszku gaśniczego,
  • gazu,
  • piany;
 • próbę ciśnieniową butli (wymagana co 5 lat);
 • wymianę uszkodzonych części:
  • głowica,
  • nanometr,
  • plomba,
  • wąż,
  • dźwignia.

Przepisy nakazują, by gaśnice poddawać przeglądowi co najmniej raz do roku. Przypominamy jednak, że przegląd konieczny jest również za każdym razem, gdy gaśnica została użyta.

Jakie przepisy obowiązują gaśnice?

Każdego rodzaju budynek użyteczności publicznej, produkcyjny, magazyn, inwentarski, a także plac składowy, musi posiadać urządzenia przeciwpożarowe. W Polsce jest to regulowane wieloma przepisami, które muszą odpowiadać normom europejskim.

Przepisy te regulują liczbę gaśnic oraz, coraz częściej, masę. Gaśnice muszą posiadać aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności. Nasza firma, jako lider na rynku, oferuje tylko takie – najlepszej jakości gaśnice.

Kluczowe jest tutaj Rozporządzenie Ministra do Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719).

W przepisach można także natknąć się na potoczne określenie „legalizacja” gaśnicy. Nie istnieje jednak takie pojęcie jak „legalizacja” gaśnicy. Legalizować można co najwyżej zbiornik gaśnicy i to tylko te zbiorniki, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.

W dokumencie znalazły się także zapisy dotyczące typów gaśnic, sposobu ich rozmieszczenia, częstotliwości wykonywania niezbędnych przeglądów i konserwacji, a także remontów.

Jakie są typy gaśnic i ich zastosowanie?

Zgodnie z polskimi przepisami, wyróżnia się różnego typu gaśnice, które są przeznaczone do gaszenia pożarów przypisanych do pięciu podstawowych grup:

 1. Pożary materiałów stałych głównie pochodzenia organicznego (typ A);
 2. Pożary materiałów stałych, topiących się oraz cieczy (typ B);
 3. Pożary gazów (typ C);
 4. Pożary metali (typ D);
 5. Pożary tłuszczów oraz olejów stosowanych w kuchennych urządzeniach (typ F).

Przepisy wymagają ponadto, aby każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, wyposażył obiekt we właściwego rodzaju gaśnice, a także we wspomnianą wcześniej masę tych gaśnic, czyli ilość środka gaśniczego.

Jakie jest prawidłowe rozmieszczenie i montaż gaśnic?

Polskie Normy nakazują, by jednostka masy środka gaśniczego (tj. 3 dm3 lub 2 kilogramy) przypadała na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni przypisanych do strefy pożarowej w obiekcie, który nie posiada stałych urządzeń gaśniczych. W gaśnice muszą też zostać wyposażone obiekty, zaliczające się do następujących grup zagrożenia ludzi:

 • ZL I,
 • ZL II,
 • ZL III.

Istotne przy doborze gaśnic jest też pojęcie gęstość obciążenia pożarowego. Jeśli przekracza ono 500 MJ/m2, w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej na każde 100 metrów kwadratowych, powinna przypaść jedna jednostka masy środka gaśniczego. Taka sama jego ilość wymagana jest także w strefie pożarowej, w której znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem.

W innych przypadkach, wymaga się, by jedna jednostka środka gaśniczego przypadała na każde 300 metrów kwadratowych powierzchni określonych jako strefa pożarowa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719) określa też gdzie i w jaki sposób montować gaśnice. Zgodnie z przepisami, gaśnice powinny znaleźć się na klatkach schodowych i korytarzach oraz przy wejściach i wyjściach z budynków. Dodatkowo, w przypadku wielopoziomowych budynków, zaleca się, by gaśnice znalazły się w tym samym miejscu na każdej kondygnacji.

Jednocześnie gaśnice należy umieszczać w miejscach, w których nie będą im groziły uszkodzenia mechaniczne i nie będą poddawane działaniu ciepła. W szczególności należy unikać umieszczania gaśnic w sąsiedztwie grzejników oraz pieców.

Jak wskazują polskie przepisy, gaśnice powinny znajdować się nie dalej niż 30 metrów od każdego miejsca, w którym przebywać może człowiek. Należy zapewnić też dobry dostęp do gaśnic – do każdej z nich powinien on wynosić najmniej metr szerokości. Nasza firma zapewnia profesjonalny montaż gaśnic, dzięki czemu zapewnione jest poprawne ich rozmieszczenie i działanie.

Przegląd gaśnic – jak często?

W Rozporządzeniu mowa jest także o częstotliwości wykonywania przeglądu i konserwacji gaśnic. Zgodnie z przepisami, przegląd gaśnic wymagany jest co roku. Ponieważ środki gaśnicze z czasem tracą swoje właściwości, co 5 lat należy wymienić je na nowe.

Istotny jest też zapis dotyczący gaśnic śniegowych. W tym przypadku gaśnica musi być badana co rok,  a wymiana środka gaśniczego musi być przeprowadzana co 5 lat. Dodatkowo, należy przeprowadzać badanie wytrzymałości zbiornika (UDT) co 10 lat. Firma BHPEX zadba o przegląd, zapewniając gwarancję działania.

Sklep BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje szeroką ofertę gaśnic. W naszym sklepie internetowym możecie zamówić m. in. gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe, pianowe oraz przewoźne. Dostępne są również inne artykuły ppoż.

menu
dział PPOŻ