BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przeglądy gaśnic

Przegląd, legalizacja oraz konserwacja gaśnic samochodowych - Zielona Góra

Dlaczego nasz serwis gaśnic?

Firma BHPEX dysponując własnym, profesjonalnym sprzętem do serwisu gaśnic jest w stanie zapewnić remont i naprawę tych urządzeń w ciągu 24 godzin. Jesteśmy też w posiadaniu licznych świadectw autoryzacyjnych. Nasz zespół wykonujący przegląd gaśnic to m.in. profesjonalni konserwatorzy z uprawnieniami i certyfikatami, a także z dodatkowymi kwalifikacjami, które dają pewność, że oferowane usługi będą na najwyższym poziomie.

Ponieważ bezpieczeństwo obiektów lub zakładu pracy jest najważniejsze – sprawne urządzenia przeciwpożarowe powinny być ich koniecznymi elementami. Nasza firma posiada najlepsze na rynku gaśnice różnego typu, które odpowiadają polskim normom i przepisom i które można wykorzystać do różnych zastosowań. Aby bezpieczeństwo było pewne i firma była zabezpieczona przez cały czas, oferujemy przegląd gaśnic, ich legalizację, a także konserwację. Dzięki BHPEX wszystkie usługi zostaną wykonane szybko i sprawnie, a Ty unikniesz grzywny i innych konsekwencji prawnych.

Gwarantujemy, że posiadamy tylko najwyższej klasy sprzęt.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu i konserwacji gaśnic?

 • Decydując się na przegląd i konserwację gaśnic w naszej firmie, otrzymujesz usługi najwyższej jakości. Gaśnice badamy na terenie obiektu naszych klientów.
 • Nasz specjalista zawsze ocenia najpierw ogólny stan techniczny gaśnicy, dokładnie sprawdza plombę, węże oraz prądownicę, a także ilość środka gaśniczego, albo stan proszku. Podczas przeglądu dokładnie sprawdzane jest też, czy na gaśnicy znajdują się wszystkie wymagane napisy oraz czy są one w pełni czytelne i zgodne z przepisami.
 • Wszystkie badania zawsze poświadczamy stosownym, zgodnym z polskimi przepisami protokołem. Zgodnie z Polskimi Normami, dbamy też o prawidłowe oznaczenie gaśnic. Na kontrolce zamieszczamy zawsze stosowne informacje o przeglądzie i stanie technicznym gaśnicy.
 • W ramach przeglądu oferujemy też serwis gaśnic. Gdy urządzenie kwalifikuje się do naprawy, usterkę naprawiamy w naszym warsztacie, a na czas naprawy naszym klientom oferujemy sprawne gaśnice zastępcze. Usterka naprawiana jest w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia.
 • Jeśli zaistnieje konieczność naprawy gaśnicy, w ramach serwisu wymieniamy uszkodzone elementy, usuwamy wszystkie usterki i czyścimy gaśnicę. Do napraw wykorzystujemy tylko autoryzowane części. W przypadku każdej naprawy, bierzemy pod uwagę świadectwo dopuszczenia gaśnicy do użytku, wydawane przez CNBOP.
serwis-gasnic
Protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic wystawiany przez naszego konserwatora zawiera zawsze informację o stanie technicznym gaśnicy oraz dacie przeglądu i sugerowanej dacie kolejnego przeglądu. Całość potwierdza pieczęć, a także podpis uprawnionej do wykonania przeglądu osoby.

Przegląd gaśnic

W ramach serwisu wykonujemy:

 • przeglądy wszystkich rodzajów gaśnic:
 • wymianę lub uzupełnienie każdego środka gaśniczego:
  • proszku gaśniczego,
  • gazu,
  • piany,
 • próbę ciśnieniową butli (wymagana co 5 lat),
 • wymianę uszkodzonych części:
  • głowica,
  • nanometr,
  • plomba,
  • wąż,
  • dźwignia.

Przepisy nakazują, by gaśnice poddawać przeglądowi co najmniej raz do roku. Przypominamy jednak, że przegląd gaśnic konieczny jest również za każdym razem, gdy zostaną użyte.

W ramach działalności serwisu oferujemy przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy sprzętu gaśniczego i nie tylko.

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ