BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przeglądy gaśnic

Przegląd, legalizacja oraz konserwacja gaśnic samochodowych - Zielona Góra

Dlaczego nasz serwis gaśnic?

Firma BHPEX, dysponując własnym, profesjonalnym sprzętem do serwisu gaśnic, jest w stanie zapewnić remont i naprawę tych urządzeń w ciągu 24 godzin. Jesteśmy w posiadaniu licznych świadectw autoryzacyjnych. Nasz zespół wykonujący przegląd gaśnic to m.in. profesjonalni konserwatorzy z uprawnieniami i certyfikatami, a także z dodatkowymi kwalifikacjami, które dają pewność, że oferowane usługi będą na najwyższym poziomie.

Ponieważ bezpieczeństwo obiektów lub zakładu pracy jest najważniejsze – sprawne urządzenia przeciwpożarowe powinny być ich koniecznymi elementami. Nasza firma posiada najlepsze na rynku gaśnice różnego typu, które odpowiadają polskim normom i przepisom, i które można wykorzystać do różnych zastosowań. Aby bezpieczeństwo było pewne i firma była zabezpieczona przez cały czas, oferujemy przegląd gaśnic, ich legalizację, a także konserwację. Dzięki BHPEX, wszystkie usługi zostaną wykonane szybko i sprawnie, a Ty unikniesz grzywny i innych konsekwencji prawnych.

Gwarantujemy, że posiadamy tylko najlepszej klasy sprzęt.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu i konserwacji gaśnic?

Decydując się na przegląd i konserwację gaśnic w naszej firmie, otrzymujesz usługi najwyższej jakości. Gaśnice badamy na terenie obiektu naszych klientów.

Nasz specjalista zawsze ocenia najpierw ogólny stan techniczny gaśnicy, dokładnie sprawdza plombę, węże oraz prądownicę, a także ilość środka gaśniczego, albo stan proszku. Podczas przeglądu dokładnie sprawdzane jest też, czy na gaśnicy znajdują się wszystkie wymagane napisy oraz czy są one w pełni czytelne i zgodne z przepisami.

Wszystkie badania zawsze poświadczamy stosownym, zgodnym z polskimi przepisami protokołem. Zgodnie z Polskimi Normami, dbamy też o prawidłowe oznaczenie gaśnic. Na kontrolce zamieszczamy zawsze stosowne informacje o przeglądzie i stanie technicznym gaśnicy.

W ramach przeglądu oferujemy też serwis gaśnic. Gdy urządzenie kwalifikuje się do naprawy, usterkę naprawiamy w naszym warsztacie, a na czas naprawy naszym klientom oferujemy sprawne gaśnice zastępcze. Usterka naprawiana jest w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia.

Jeśli zaistnieje konieczność naprawy gaśnicy, w ramach serwisu wymieniamy uszkodzone elementy, usuwamy wszystkie usterki i czyścimy gaśnicę. Do napraw wykorzystujemy tylko autoryzowane części. W przypadku każdej naprawy, bierzemy pod uwagę świadectwo dopuszczenia gaśnicy do użytku, wydawane przez CNBOP.

serwis-gasnic
Protokół z przeglądu i konserwacji gaśnic, wystawiany przez naszego konserwatora, zawiera zawsze informację o stanie technicznym gaśnicy oraz  dacie przeglądu i sugerowanej dacie kolejnego przeglądu. Całość potwierdza pieczęć, a także podpis, uprawnionej do wykonania przeglądu osoby.

Przegląd gaśnic

W ramach serwisu wykonujemy:

Przepisy nakazują, by gaśnice poddawać przeglądowi co najmniej raz do roku. Przypominamy jednak, że przegląd gaśnic konieczny jest również za każdym razem, gdy zostaną użyte.

W ramach działalności serwisu oferujemy przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy sprzętu gaśniczego i nie tylko.

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ