BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszej oferty serwisu?

 • Posiadamy specjalistów w tej dziedzinie.
 • Projektujemy instalacje gaszenia gazem.
 • Oferujemy serwis już istniejącej instalacji gaśniczej.
 • Dojeżdżamy do klienta gratis.
 • Przegląd stałych urządzeń gaśniczych wykonujemy sprawnie i profesjonalnie.
 • Doradzamy w zakresie stosowania stałych urządzeń gaśniczych.
Przegląd stałych urządzeń gaśniczych instalacji tryskaczowych i gazowych

Ugaszenie pożaru w zamkniętym pomieszczeniu jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Niektóre środki gaśnicze mogę być groźne dla ludzi, znajdujących się w strefie gaszenia pożaru lub otoczenia. Ponadto, w trakcie akcji gaszenia, mogą zostać uszkodzone cenne maszyny elektroniczne oraz inne ważne przedmioty. Z tego powodu stosuje się SUG.

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

Stałe urządzenia gaśnicze stosuje się w ochronach serwerowni, centrach finansowych, bankach, stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, elektrowniach i elektrociepłowniach oraz wszędzie tam, gdzie użycie tradycyjnych, niegazowych środków gaśniczych, doprowadziłoby do uszkodzeń gaszonych przedmiotów.

Jakie instalacje serwisujemy?

 • Instalacje tryskaczowe
  • System wodny
  • System powietrzny
 • Instalacje zraszaczowe
  • Systemy ręczne
  • Automatyczne
  • Hydrauliczne
  • Pneumatyczne
  • Elektryczne
 • Instalacje mgły wodnej
  • 1 klasa – wielkość kropel od 10 do 200 mm
  • 2 klasa – wielkość kropel od 200 do 400 mm
  • 3 klasa – wielkość kropel od 400 do 1000 mm
 • Instalacje pianowe
  • Instalacje gaśniczego na pianę lekką
  • Gaśnicze instalacje na pianę średnią
  • Instalacje gaśnicze na pianę ciężką

W jakich miejscach wykonujemy przegląd stałych urządzeń gaśniczych ?

Serwisujemy stałe urządzenia gaśnicze we wszystkich obiektach pożytku publicznego, a także prywatnych, gdzie jest to wymagane.

Zgodnie z rozporządzeniem stosowanie SUG jest konieczne w:

 • Archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Muzeach oraz zabytkach budowlanych, zgodnie z wyznaczeniem Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
 • Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych

Z kolei stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 • Budynkach handlowych lub wystawowych jednokondygnacyjnych
 • Wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2
 • Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600
 • Obiektach użyteczności publicznej wysokościowych
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych

Do powyższych wymagań należy dodać, że jeśli stałe urządzenia gaśnicze mają wpływ na zdrowie ludzi, to muszą być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób, które przebywają w pomieszczeniach lub strefach z tymi urządzeniami, zgodnie z polskimi normami, dotyczącymi tych urządzeń.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis stałych urządzeń gaśniczych. Wykonują go tylko fachowi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami elektrycznymi. Tylko dzięki temu, można być pewnym poprawnego zabezpieczenia się przed pożarami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ