BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd systemów oddymiania – serwis wentylacji pożarowej

Pracodawco, czy wiesz, że od skuteczności systemu wentylacji pożarowej zależy życie i zdrowie ludzi znajdujących się w twoich budynkach? Celem tego układu jest wyprowadzenie niebezpiecznego dymu w przypadku wystąpienia pożaru w budynku. Główna rolą systemu jest wsparcie w ewakuacji ludzi, a otworzenie okien (za pomocą specjalnych siłowinków) lub klap oddymiających jest w tym bardzo pomocne. Dlatego tak ważny jest serwis wentylacji pożarowej, czyli przegląd systemów oddymiania.

Dlaczego nasz serwis wentylacji pożarowej?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie wentylacji pożarowej.
 • Nasz serwis gwarantuje poprawne działanie oddymiania.
 • Posiadamy wykwalifikowanych i najlepszych fachowców.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania przeprowadzamy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Posiadamy niskie ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów, przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • To my pamiętamy o kolejnych przeglądach.

serwis wentylacji pożarowej

Jakie czynności wykonujemy w ramach serwisu klap?

 1. Ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.
 2. Kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych (ważenie naboi i sprawdzanie naciągu sprężyny).
 3. Kontrola ampułek w termowyzwalaczach.
 4. Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap.
 5. Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności.
 6. Regulacja domykania klapy.
 7. Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.
 8. Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji).
 9. Sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.
 10. Sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej.
 11. Sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.
 12. Usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu.
 13. Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

Wentylację oddymiającą stosuje się przede wszystkim w:

 • Garażach.
 • Pasażach handlowych.
 • Dużych pomieszczeniach handlowych.
 • Jednokondygnacyjnych budynkach wielkopowierzchniowych.
 • Poziomych drogach ewakuacji.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Podstawowym kryterium częstotliwości przeglądu technicznego instalacji oddymiającej jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wg tego dokumentu, takie czynności powinny być przeprowadzane okresowo, zgodnie z instrukcją i nie rzadziej niż raz w roku. O przegląd powinien zadbać zarządca budynku. Przeglądu takiego może dokonać tylko wykwalifikowany i uprawniony personel, jakim dysponuje nasza firma. BHPEX to wysokiej klasy specjaliści.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze, oferuje Wam najlepszy serwis wentylacji pożarowej. Wykonują go tylko najlepsi konserwatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Dzięki temu, można być pewnym poprawnego funkcjonowania wentylacji oddymiających.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ