BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd systemów oddymiania – serwis wentylacji pożarowej

Pracodawco, czy wiesz, że od skuteczności systemu wentylacji pożarowej zależy życie i zdrowie ludzi znajdujących się w twoich budynkach? Celem tego układu jest wyprowadzenie niebezpiecznego dymu w przypadku wystąpienia pożaru w budynku. Główna rolą systemu jest wsparcie w ewakuacji ludzi, a otworzenie okien (za pomocą specjalnych siłowinków) lub klap oddymiających jest w tym bardzo pomocne. Dlatego tak ważny jest serwis wentylacji pożarowej, czyli przegląd systemów oddymiania. Nasza firma zajmuje się tego typu usługami.

Dlaczego nasz serwis wentylacji pożarowej?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie wentylacji pożarowej.
 • Nasz serwis gwarantuje poprawne działanie oddymiania.
 • Posiadamy wykwalifikowanych i najlepszych fachowców.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania przeprowadzamy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Posiadamy niskie ceny.
 • W ramach konserwacji zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • To my pamiętamy o kolejnych przeglądach.

Jakie czynności wykonujemy w ramach serwisu klap?

 1. Ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.
 2. Kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych (ważenie naboi i sprawdzanie naciągu sprężyny).
 3. Przegląd ampułek w termowyzwalaczach.
 4. Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap.
 5. Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności.
 6. Regulacja domykania klapy.
 7. Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.
 8. Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji).
 9. Przegląd stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.
 10. Sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej, a także sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.
 11. Serwis i konserwacja – usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu.
 12. Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

Wentylację oddymiającą stosuje się przede wszystkim w:

 • Garażach.
 • Pasażach handlowych.
 • Dużych pomieszczeniach handlowych.
 • Jednokondygnacyjnych budynkach wielkopowierzchniowych.
 • Poziomych drogach ewakuacji.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Podstawowym kryterium częstotliwości przeglądu technicznego instalacji oddymiającej jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wg tego dokumentu, takie czynności powinny być przeprowadzane okresowo, zgodnie z instrukcją i nie rzadziej niż raz w roku. O konserwację powinien zadbać zarządca budynku. Przeglądu takiego może dokonać tylko wykwalifikowany i uprawniony personel, jakim dysponuje nasza firma. BHPEX to wysokiej klasy specjaliści.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze, oferuje Wam najlepszy serwis wentylacji pożarowej. Wykonują go tylko najlepsi konserwatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Dzięki temu, można być pewnym poprawnego funkcjonowania wentylacji oddymiających.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ