BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd kurtyn dymowych

przegląd kurtyn dymowych Zielona Góra

Dlaczego nasza oferta jest najbardziej atrakcyjna?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie.
 • Nasi konserwatorzy posiadają uprawnienia elektryka E i D oraz inne niezbędne kwalifikacje, które są ciągle podnoszone.
 • Nasi klienci bardzo dobrze oceniają naszą firmę.
 • Troszczymy się o klienta.

Jakie czynności wykonujemy podczas przeglądu:

 • Sprawdzenie poprawnego działanie mechanizmu napędowego.
 • Poprawność nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy.
 • Poprawność mocowania kurtyny do wału nawojowego.
 • Stan połączeń elektrycznych w centralce.

Jak często należy robić przegląd?

Zgodnie z zaleceniami producenta, przegląd kurtyn dymowych powinien odbywać się nie rzadziej, niż raz do roku.

Czym są kurtyny dymowe?

Kurtyny dymowe wspomagają pracę systemów oddymiania i odprowadzania ciepła. Jak wiadomo, w trakcie pożaru w sposób niekontrolowany rozprzestrzenia się dym, który najczęściej gromadzi się pod dachem. Opada na dół w postaci kłębów dymu. Jeżeli jednak zastosuje się kurtyny dymowe, wtedy wygląda to inaczej. Służą one do tworzenia stref gromadzenia się dymu lub kanałów dymowych.

Jak dzielimy kurtyny dymowe?

Kurtyny dymowe dzielimy na:

 • Stałe.
 • Sterowane.

Stałe kurtyny dymowe służą do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu pod sufitem lub dachem w obiektach wielkopowierzchniowych. Używane są najczęściej w halach przemysłowych, handlowych itp.. Zamykają one obszar gromadzenia się dymu i ułatwiają jego odprowadzanie przez system wentylacji oddymiającej. Dzięki temu, jest pewność, że dym nigdy się nie ochłodzi i nie opadnie na dół, stanowiąc zagrożenie dla ludzi. Kurtyny dymowe zapobiegają lub ograniczają napływ dymu do innych stref. Dzięki temu, zapewniają one możliwość ewakuacji. Co więcej, dzielą przestrzeń na strefy pożarowe i zbiorniki dymowe.

Jakie są zalety?

 • Ładny wygląd.
 • Niewielka waga w porównaniu do innych rozwiązań.
 • Łatwy i szybki montaż.
 • Nie posiadają ograniczeń wymiarowych.
 • Mogą być łączone w zestawy – modułowo.
 • Możliwość umieszczenia na nich reklamy, napisów, informacji.

Automatyczne kurtyny dymowe mają podobne zastosowanie, jak stałe, z tym że najczęściej instaluje się je tam, gdzie nie pozwala architektura na umieszczenie kurtyny stałej. Występują one głównie w centrach handlowych, rozrywki itp. Działają one, reagując na sygnał z systemu sygnalizacji pożaru. Po takim sygnale kurtyna opada do określonej wysokości nad posadzką. Dla przykładu, kurtyny dymowe SM5 dzielimy na:

 • Wersję G: kurtyna opada pod wpływem siły ciężkości po zaniku napięcia zasilania, tylko zwijanie odbywa się za pomocą aktywnego napędu.
 • Wersję D: kurtyna opada i zwija się za pomocą aktywnego napędu i wymaga czujników położenia krańcowego a także zasilania.

Do zalet można zaliczyć również to, że kurtyna pozostaje niewidoczna w czasie normalnej pracy obiektu. Co więcej, można dostosować się do danej specyfiki każdej konstrukcji.

Z czego zbudowane są kurtyny dymowe?

Kurtyny dymowe są zbudowane z:

 • Płaszcza z tkaniny o odpowiedniej odporności na przepuszczalność dymu, a także wysoką temperaturę.
 • Opcjonalnych prowadnic bocznych.
 • Wału nawojowego.
 • Rolek.
 • Napędu aktywnego elektrycznego w przypadku kurtyn ruchomych.

Ognioodporna tkanina, z której wykonane są kurtyny dymowe, składa się z włókna szklanego, najczęściej w kolorze szaro-srebrnym. Całość jest osłonięta systemem maskownic.

Najczęstszą kategorią kurtyn jest kategoria „D”. Kurtyny z tej kategorii bada się w temperaturze 620 stopni Celsjusza. Minimalny czas poprawnej działalności kurtyny oznacza się cyframi np. D120. Dla przykładu oznaczenie DA oznacza to, że kurtyna działała podczas badania przez czas dłuższy niż 120 minut. Inne oznaczenie to np. DA (155) które oznacza, że wytrzymała 155 minut. Kurtyny DH instaluje się tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów o dużej dynamice i wysokiej temperaturze. Dla dalszego porównania, kurtyna DH60 jest bardziej wytrzymała niż klasa D60.

Kurtyny ruchome dzielimy również na:

 • ASB1 – kurtyny, które w razie awarii przechodzą lub pozostają w pożarowej pozycji działania (nie mniej niż 2,5m ponad poziomem podłogi, ani w żadnym innym położeniu zagrażającym ludziom lub wyposażeniu) w sposób kontrolowany, kiedy wszystkie pozostałe źródła tj. podstawowe i awaryjne są odcięte, jak i również w razie awarii.
 • ASB2 – kurtyny, które przechodzą lub pozostają w pożarowej pozycji działania podobnie jak powyższe, ale wymagające zużywalnego źródła zasilania do poprawnego działania.
 • ASB3 – kurtyny, które spełniają wymagania typu ASB1, ale mogą być umieszczone na dowolnej wysokości.
 • ASB4 – kurtyny, które spełniają wymagania typu ASB2, ale mogą być umieszczone na dowolnej wysokości.

Kurtyny dzielimy także ze względu na sposób zachowania:

 • Elastyczny.
 • Sztywny.
 • Aktywny.

Ponadto, kurtyny dymowe mają wpływ na czas zadziałania tryskaczy. Jeżeli pożar nie wystąpi bezpośrednio pod klapą dymową, wtedy nie ma to wpływu na czas zadziałania. Badania wykazują, że im prędzej otworzy się klapa dymowa, tym większe będzie opóźnienie w aktywacji pierwszego pierścienia tryskaczy. Dodatkowo, zaobserwowano, że kurtyny dymowe zwiększają liczbę uruchomionych tryskaczy, ale tylko jeżeli pożar powstaje bezpośrednio pod nimi.

Przepisy

Polskie przepisy określają zasady obliczania powierzchni klap dymowych, a także ich rozmieszczenia w dachach budynków jedno i wielokondygnacyjnych. Zgodnie z Polską Normą, klapy należy rozmieszczać równomiernie w obrębie chronionej przestrzeni poddachowej.

Jednym z najważniejszych przepisów jest określenie rodzaju kurtyn dymowych:

 • Stałe kurtyny dymowe oznacza się symbolem SSB i powinny być one zamontowane na stałe we właściwej pożarowej pozycji działania, a także powinny być zgodne ze swoją przewidzianą klasyfikacją.
 • Ruchome kurtyny dymowe oznacza się symbolem ASB i powinny przechodzić do właściwej pożarowej pozycji działania, na skutek sygnału aktywacji, a także powinny być zgodne z przewidzianą klasyfikacją.

Podstawowe przepisy regulują następujące parametry:

 • Szczelność dymowa: przenikanie dymu nie może przekraczać 25m3/m2/h.
 • Szczelności ogniowa: w temperaturze stałej 600 stopni Celsjusza dla kurtyn klasy D, a w przypadku narastających temperatur dla klasy DH.
 • Niezawodność: pozytywny wynik testu działania bez przerwy, przez minimum 1000 cykli.

Ponadto, przepisy wymagają, aby:

 • Podczas montażu, konserwacji lub użytkowania, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP.
 • Podłączenie sprzętu musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami i tylko przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi. Takim, wykwalifikowanym personelem, dysponuje firma BHPEX.
 • W pobliżu placu montażowego musi być zainstalowany sprzęt przeciwpożarowy.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje najlepszy serwis kurtyn dymowych. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem poniżej.

menu
dział PPOŻ