BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO

Dlaczego nasz serwis DSO (Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych)?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Oferujemy, zarówno dostawę, jak i montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
 • Przeprowadzamy przeglądy techniczne i konserwację istniejących systemów.
 • Przeprowadzamy modernizację istniejących systemów.

Jakie czynności wykonujemy w ramach przeglądu?

 1. Wymiana zużytych lub uszkodzonych urządzeń.
 2. Dokładne sprawdzenie występowania lokalnych zmian warunków pracy poszczególnych urządzeń.
 3. Sprawdzenie stanu instalacji kablowej.
 4. Sprawdzenie stanu zasilania.
 5. Wykonanie próbnych rozruchów poszczególnych systemów.
 6. Sprawdzenie stanu czystości i usunięciu zabrudzeń.

Wykonanie przeglądu potwierdza stosowny protokół, który określa szczegóły kontroli poszczególnych elementów systemu, wskazuje zastrzeżenia co do działania systemu lub zatwierdza system, jako sprawny i gotowy do pracy.

Zakres wykonywanych czynności serwisowych zależy od rodzaju systemu, który podlega kontroli serwisowej. W każdym przypadku praca serwisanta warunkowana jest specyfiką funkcjonowania danego systemu.

Nad poprawnością działania systemów zabezpieczeń, stałą kontrolę sprawują opiekunowie serwisowi.

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy profesjonalny serwis, funkcjonujący przez 7 dni w tygodniu.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DSO to system przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdzie jest możliwe zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. W celu zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich osób, zamiast sygnałów dźwiękowych, które nie zawsze mogą być prawidłowo odczytane.

>Mając na uwadze szczególną rolę, jaką pełnią systemy zabezpieczeń w funkcjonowaniu sieci handlowych, serwis i przeglądy techniczne realizowane są z zachowaniem szczególnych wymogów.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami, odnośnie parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego, czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. System wymaga ponadto aby odpowiednio wykonane były też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w razie pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną. Dlatego, nasza firma sprawdza bardzo dokładnie każdy instalowany system DSO, głośnik, kabel, czy materiał instalacyjny. Ponadto, upewniamy się, czy posiada aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Budowa DSO jest zbliżona do budowy systemu nagłaśniającego i może pełnić tę funkcję, gdy nie ma zagrożeń. W normalnych sytuacjach mogą one być wykorzystane do rozprzestrzeniania komunikatów reklamowych, informacyjnych, mogą także służyć do odtwarzania utworów muzycznych, czy audycji radiowych. Przykładowo: na co dzień system ten może służyć do rozprzestrzeniania muzyki w sklepach, jednak należy przede wszystkim pamiętać o jego podstawowej funkcji, czyli o ostrzeganiu przed zagrożeniem.

Przykładowy dźwiękowy system ostrzegawczy ( DSO ) może składać się z wymienionych niżej elementów:

 • Szafa rackowa.
 • Podstawowa stacja mikrofonowa.
 • Klawiatura do stacji mikrofonowej.
 • Zestaw do nadzoru linii głośnikowych.
 • Wzmacniacze.
 • System zasilania z podtrzymaniem 24 h.
 • Kontroler sieciowy.
 • Głośnik ścienny i sufitowy.

Jakie przepisy dotyczą dźwiękowych systemów ostrzegawczych?

Obowiązek stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jakie budynki muszą posiadać DSO?

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w:

 • Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób.
 • Budynkach handlowych lub wystawowych.
 • Budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2.
 • Budynkach wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2.
 • Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500.
 • Kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600.
 • Szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku.
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.
 • Budynkach zamieszkania zbioroweg,o wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.
 • Stacjach metra (kolei podziemnych).

Systemy DSO muszą spełniać szereg wymogów określonych przez polską normę oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Wymagania te dotyczą przede wszystkim budowy i funkcjonowania tego systemu. Najważniejszym wymogiem w DSO jest niezawodność systemu w każdych warunkach, a zwłaszcza w czasie trwania pożaru. Z tego względu elementy systemu oraz okablowanie muszą być odporne na wysokie temperatury. Budynki muszą być podzielone na strefy pożarowe, a linie głośnikowe oraz wzmacniacze powinny być zdublowane tak, aby przy uszkodzenie jednej z nich nie zatrzymywało komunikacji z daną strefą. System musi posiadać także własne, niezależne zasilanie. Zgodnie z wymaganiami MSWiA, dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń dźwiękowych, które przeszły procedurę badawczą CNBOP i uzyskały odpowiedni certyfikat.

Stan techniczny DSO musi być stale monitorowany, dlatego jego elementy wyposażone są w automatyczne układy testujące, które oczywiście muszą działać w każdej sytuacji. Linie głośnikowe w systemach DSO są kontrolowane w sposób ciągły, a zmiany w zasilaniu natychmiast sygnalizowane. Dodatkowo, mikroprocesory w systemie posiadają tzw. układy watch-dog, informujące o zawieszeniu się programu i reagujące na nie.

Projektowaniem i instalowaniem systemów DSO mogą zajmować się jedynie osoby, dysponujące odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, a także uprawnieniami, wydawanymi przez CNBOP. Takie osoby zatrudnia nasza firma.

BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis DSO. Wykonują go tylko najlepsi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami. Tylko dzięki temu, można mieć pewność, że urządzenia będą działać bez zarzutu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ