BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO

DSO to system przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdzie jest możliwe zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. W celu zaalarmowania system używa komunikatów głosowych, które są zrozumiałe dla wszystkich osób, zamiast sygnałów dźwiękowych, które nie zawsze mogą być prawidłowo odczytane. Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych jest zatem konieczny aby mieć pewność, że w sytuacji pożarowej układ zadziała.

Dlaczego nasz serwis DSO (Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych)?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Oferujemy, zarówno dostawę, jak i montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
 • Przeprowadzamy przeglądy techniczne i konserwację istniejących systemów.
 • Przeprowadzamy modernizację istniejących systemów.

Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych, czyli jakie czynności wykonujemy w ramach usługi?

 1. Wymiana zużytych lub uszkodzonych urządzeń.
 2. Dokładne sprawdzenie występowania lokalnych zmian warunków pracy poszczególnych urządzeń.
 3. Sprawdzenie stanu instalacji kablowej.
 4. Sprawdzenie stanu zasilania.
 5. Wykonanie próbnych rozruchów poszczególnych systemów.
 6. Sprawdzenie stanu czystości i usunięciu zabrudzeń.

Wykonanie przeglądu potwierdza stosowny protokół, który określa szczegóły kontroli poszczególnych elementów systemu, wskazuje zastrzeżenia co do działania systemu lub zatwierdza system, jako sprawny i gotowy do pracy.

Zakres wykonywanych czynności serwisowych zależy od rodzaju systemu, który podlega kontroli serwisowej. W każdym przypadku praca serwisanta warunkowana jest specyfiką funkcjonowania danego systemu.

Stałą kontrolę nad poprawnością działania systemów zabezpieczeń sprawują opiekunowie serwisowi.

Przegląd dźwiękowych systemów ostrzegawczych

W jakich budynkach wykonujemy przeglądy DSO?

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w:

 • Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób.
 • Budynkach handlowych lub wystawowych.
 • Budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2.
 • Budynkach wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2.
 • Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500.
 • Kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600.
 • Szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku.
 • Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.
 • Budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.
 • Stacjach metra (kolei podziemnych).

BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis DSO. Wykonują go tylko najlepsi konserwatorzy, z odpowiednimi kwalifikacjami. Tylko dzięki temu, można mieć pewność, że urządzenia będą działać bez zarzutu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ