BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

Nasza Spółka wykonuje badanie wydajności hydrantów wewnętrznych tylko profesjonalnym sprzętem posiadającym odpowiednie świadectwa wzorcowania. Pomiary realizujemy w celu zapewnienia bezpieczeńśtwa użytkownikom obiektów (pomiary minimum raz na 12 miesięcy) oraz w celu odbioru nowych budynków przez Państwową Straż Pożarną.

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych
Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jako nieliczni posiadamy sprzęt atestowany przez Państwowy Urząd Miar.

Dlaczego nasz serwis hydrantów?

 • Oferujemy dojazd do klienta – gratis.
 • Dysponujemy atestowanym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem.
 • W ciągu 2 godzin reagujemy na awarie hydrantów i sieci hydrantowych.
 • Dajemy gwarancję sprawnego funkcjonowania hydrantów przez okres 12 miesięcy.
 • To my pilnujemy terminów kolejnego przeglądu hydrantów.
 • Wystawiamy protokoły wraz z wykresami ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności.
 • Do wykonywania badań wykorzystujemy wymagane Polskie Normy.
 • Posiadamy najniższe ceny badania wydajności hydrantów.

Stosowanie, rodzaj i wyposażenie hydrantów wewnętrznych

W związku z tym, że hydranty mają różne średnice – różnią się także przeznaczeniem.

 • Hydranty 25 – zastosowanie do budynków wliczanych pożarowo do kategorii zagrożenia ludzi (ZL),
 • Hydranty 33 – dla garaży,
 • Hydranty 52 – do budynków przemysłowo-magazynowych (PM).

Hydranty mieszczą się zazwyczaj w szafce hydrantowej. Znajdują się w niej:

 • Wąż płasko-składany lub półsztywny
 • Prądownica hydrantowa
 • Zawór hydrantowy
 • Bęben hydrantowy, na który nawijany jest wąż

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych – wykorzystywany sprzęt

Nasza firma posiada najlepszy na rynku polskim i europejskim sprzęt do przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych wszystkich wielkości (DN25, DN33 oraz DN52). W skład zestawu pomiarowego wchodzą manometry oraz, certyfikowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB), kalibrowane przez Urząd Miar, dysze równoważne i pomiarowe, węże tłoczne, kolektor z uchwytem, a także atestowane łączniki, nasady, przełączniki i pokrywy.

Jaki zakres czynności wykonujemy w ramach konserwacji hydrantów wewnętrznych?

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności sprawdzany jest stan techniczny poszczególnych elementów hydrantu oraz przewodów rurowych, które zasilają hydrant w wodę. Kolejnym krokiem jest wykonanie wymaganych przez przepisy pomiarów – badane są wydajność poboru wody oraz ciśnienie. Nasze manometry elektroniczne precyzyjnie i szybko dokonują niezbędnych pomiarów, na których podstawie komputerowo wyliczane są parametry hydrantu i przygotowywane stosowne wykresy ciśnień i wydajności. Badanie hydrantów wewnętrznych kończy opróżnianie i osuszanie węża hydrantu, by mógł on być w każdej chwili użyty.

Przegląd hydrantów wewnętrznych i oznakowanie przeciwpożarowe musi zostać odpowiednio udokumentowane. W zależności od efektów przeglądu, hydrant wewnętrzny powinien zostać odpowiednio opisany. Umieszcza się na nim etykietę – „sprawdzony” lub „uszkodzony”. Dodatkowo, oznakowanie hydrantu wewnetrznego powinno zawierać datę wykonania przeglądu, sugerowaną datę kolejnego oraz pieczątkę z imieniem i nazwiskiem konserwatora. W przypadku jeśli hydrant nie przejdzie pomyślnie przeglądu i konieczna jest naprawa hydrantu wewnetrnego, kompetentna osoba powinna niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela lub użytkownika hydrantu.

W jaki sposób dokumentujemy pomiary hydrantów wewnętrznych?

Za każdym razem, gdy przeprowadzane jest badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, nasz konserwator przygotowuje stosowny protokół przeglądu. W dokumencie ujmowane są następujące informacje:

 • Data (miesiąc i rok) przeglądu.
 • Wyniki testów.
 • Wykaz zainstalowania części zamiennych wraz z datami.
 • Lista ewentualnych testów, które zaleca się wykonać dodatkowo.
 • Data (miesiąc i rok) kolejnego przeglądu i testów.

Sporządzony po badaniu protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych jest przekazywany zawsze osobom odpowiedzialnym.

Oferujemy tanie przeglądy hydrantów wewnętrznych, wraz z pomiarem ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ