BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych Zielona Góra

Dlaczego nasze projekty DSO?

 • Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.
 • Gwarantujemy poprawność i dbamy o dobrą opinię firmy.
 • Wyróżniamy się na tle konkurencji.
 • Rozbudowujemy już obecną instalację DSO.
 • Działamy już od kilku lat na terenie województwa lubuskiego.

Jakie elementy uwzględniamy w projektach Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych?

Dźwiękowy System Ostrzegawczy powinien być wykonany zgodnie z projektem ustalonym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem jego dopuszczenia do użytkowania jest wykonanie odpowiednich testów, potwierdzających prawidłowość działania.

W Polsce informacji na temat prawidłowego projektowania, instalacji oraz konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, dostarcza norma. Nasi specjaliści są z nią bardzo dobrze zapoznani i oferują Wam najlepszy projekt DSO.

Przed zaprojektowaniem DSO opracowujemy plan zarządzania w sytuacjach kryzysowych:

 • Zajęcie przestrzeni budynku.
 • Prawdopodobną liczbę ludzi przebywających w budynku.
 • Czas niezbędny dla ewakuacji.
 • Możliwość przeprowadzenia akcji ewakuacji etapami.
 • Specyfikacja wymagań dla komunikatów słownych.
 • Lokalizacja i dostęp do elementów DSO.

Ponadto, sprawdzamy sekwencjonowanie sygnału ostrzegawczego, mając na względzie poziome i pionowe wyjścia, charakterystykę osób, które przebywają w obiekcie, sposób zaprojektowania budynku oraz hierarchie w zasadach prowadzenia ewakuacji. Wykonujemy także specyfikację wymagań co do mówionych komunikatów pod względem treści, charakterystyki głosu i języka wg uzgodnionych scenariuszy.

Dodatkowo, należy sporządzić raport akustyczny, który zawiera dane takie, jak plan obszarów pod względem akustycznym, czas pogłosu, a także poziom dźwięku tła w tych obszarach. Należy sprawdzić poprawność komunikatów i ich zrozumiałość.

Niezbędne jest także przewidzenie priorytetów działania poszczególnych elementów DSO. Powinna występować następująca kolejność:

 • Komunikat pożarowy wykonywany na żywo przez specjalny mikrofon pożarowy.
 • Ręczny sygnał pożarowy z nagrania – uruchamiany poprzez osobę upoważnioną.
 • Automatycznie uruchomiony sygnał pożarowy z nagrania.
 • Tryb muzyki lub reklam.

Oprócz tego stosuje się także sygnalizatorów optycznych, systemów dotykowych. Te pierwsze powinny być zastosowane, gdy poziom hałasu przekracza 95 dB lub tam, gdzie używane są urządzenia do ochrony słuchu.

Ważne są także warunki środowiskowe obiektu, jak np.:

 • Temperatura.
 • Wilgotność.
 • Atmosfera korozyjna.
 • Wpływy pól elektromagnetycznych (np. w obszarach gdzie często występują burze).

Gdzie jest obowiązek stosowania DSO?

 • W budynkach handlowych lub wystawowych.
 • Jednokondygnacyjnych, o powierzchni powyżej 8000 m2, gdzie może przebywać ponad 50 osób.
 • Wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii powyżej 5000 m2 i ZL I.
 • Sal widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500.
 • Kin i teatrów o liczbie miejsc powyżej 600.
 • Szpitali i sanatoriów, gdzie liczba łóżek wynosi powyżej 200, bez sal operacyjnych itp.
 • Budynków użyteczności publicznej.
 • Budynków wysokich i wysokościowych o charakterze zamieszkania zbiorowego.
menu
dział PPOŻ