BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

Gdzie w Zielonej Górze znajduje się najlepsza i najtańsza usługa projektowania instalacji przeciwpożarowych?

Tylko w firmie BHPEX. Oferujemy profesjonalne, sprawdzone projekty, które są zgodne z polskimi normami i przepisami. Nasi specjaliści są osobami, posiadającymi wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa, a do tego mogącymi się poszczycić wszystkimi, wymaganymi umiejętnościami i kwalifikacjami.

projektowanie instalacji przeciwpożarowych SSP

Projekt Systemów Sygnalizacji Pożarów

Systemy sygnalizacji pożarowej są niezbędne w celu współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Dzięki nim, można bezzwłocznie powiadomić odpowiednią jednostkę do ugaszenia pożaru. Jeżeli pracodawcy zależy na bezpieczeństwie swoich pracowników, a także chce on uniknąć strat materialnych, musi posiadać taką instalację. Firma BHPEX oferuje jej zaprojektowanie wraz z pewnością i gwarancją jej działania.


projektowanie instalacji systemów wentylacji przeciwpożarowych

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej.

Systemy wentylacji pożarowej znacznie ułatwiają akcje ewakuacji i gaszenia pożaru. Bez niej, toksyczne opary i dym mogą dotrzeć i zetknąć się z personelem, co może skutkować śmiercią. Pracodawca powinien zastosować taką wentylację, jeśli jest właścicielem obiektu, gdzie może wystąpić zagrożenie zadymienia pomieszczeń w razie pożaru. Nasza firma jest w stanie zaprojektować taki system – od początku do końca.


Projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego przeciwpożarowych

Projektowanie oświetlenia

Oświetlenie awaryjne pozwala przeprowadzić skuteczną ewakuację w wypadku zaniku oświetlenia podstawowego, zwanego także ogólnym. Dzięki temu oświetleniu, droga ewakuacyjna jest dobrze widoczna i można również dostrzec urządzenia przeciwpożarowe. Pracodawca powinien zainstalować takie oświetlenie, jeżeli są takie wskazania. Nasza firma oferuje całkowitą pomoc w zaprojektowaniu i dostosowaniu instalacji do potrzeb klienta.


Projektowanie instalacji DSO przeciwpożarowych

Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Dźwiękowy systemy ostrzegawczy służy do przesyłania komunikatów w razie pożaru. Dzięki tym instrukcjom, osoby przebywające w obiekcie, gdzie wybuchł pożar, mogą bezpiecznie go opuścić. Jeżeli właściciel posiada obiekt, który jest halą targową, wystawową, supermarketem itp., musi taki system posiadać. Firma BHPEX zaprojektuje taki system.


Projektowanie systemów wentylacji pożarowej

Gdzie można najtaniej zlecić projektowanie systemów wentylacji pożarowej? Tylko w firmie BHPEX. Oferujemy: zaprojektowanie wszystkich elementów, pełną współpracę z klientem, zgodność z polskimi normami i przepisami, wykwalifikowany personel, najlepsze projekty.

menu
dział PPOŻ