BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Montaż hydrantów

Jeśli jesteś jednostką zarządzającą budynkami użyteczności publicznej lub budynkami zamieszkania zbiorowego, typu: hotele, internaty, to na pewno musisz stosować hydranty wewnętrzne. Jeżeli jednostki dopiero powstają lub system wymaga modernizacji – powinieneś zatroszczyć się o montaż hydrantów – tak aby do miejsca pożaru doprowadzić ,,co najmniej minimalne określone przepisami natężenie dopływu wody, przy takim ciśnieniu wody na zaworze odcinającym hydrant wewnętrzny, które zapewni wymaganą wydajność.”

montaż hydrantów

Oferujemy montaż hydrantów w Zielonej Górze i w woj. lubuskim

 • Mamy najlepszy serwis hydrantów w województwie.
 • Dysponujemy specjalistami w tej dziedzinie ppoż.
 • Cechuje nas precyzja godna szwajcarskiego zegarka 🙂
 • Dbamy o bezpieczeństwo klienta – jest dla nas tak samo cenne, jak własne.

Jakie czynności wykonujemy ?

Przed montażem w wykopanej części przygotowujemy powierzchnię posadowienia hydrantu zwracając odpowiednią uwagę na głębokość zabudowy hydrantu.

Montaż najczęściej jest przeprowadzany na łuku kołnierzowym ze stopką o takiej średnicy, aby była odpowiednia do średnicy hydrantu, który zapewnia prawidłowe ustawienie hydrantu. Stosujemy śruby zabezpieczone przed korozją, dla połączenia kołnierza hydrantu z łukiem kołnierzowym.

Znakowanie hydrantów wewnętrznych

Normy PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2 mówią o znakowaniu hydrantów wewnętrznych. Zatem szafki hydrantowe opatrujemy znakiem ,,hydrant wewnętrzny”.

hydrant wewnętrzny

Hydranty wewnętrzne są także objęte normą zharmonizowaną i wymagane jest dla nich oznaczenie, które zawiera:

 • oznakowanie CE,
 • nazwę lub znak identyfikujący producenta,
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione,
 • odniesienie do zastosowanej Normy Europejskiej,
 • numer certyfikatu zgodności WE,
 • nazwę lub numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej,
 • opis wyrobu oraz jego zamierzone zastosowanie.

Co potem?

Po zakończonych czynnościach montażowych dokonujemy pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy, a także wykonujemy próbę ciśnieniową węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. Znakujemy hydrant odpowiednią etykietą i zostawiamy w stanie gotowym do ewentualnego użytku.

W późniejszych okresach należy także pamiętać o przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych hydrantów mając na uwadze posiadaną dokumentację, instrukcje obsługi producenta, a także zasady zawarte w Polskiej Normie.

Oferujemy tani montaż hydrantów.

W naszym zespole mamy specjalistów z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem – mają także dostęp do odpowiednich narzędzi oraz posiadają wiedzę o przepisach i procedurach zalecanych przez producentów, a także znają wymagania normy PN-EN 671-3.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ