BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Montaż gaśnic

Gdzie można zlecić najtaniej instalację gaśnic?

W firmie BHPEX, która oferuje:

 • Konkurencyjne ceny.
 • Profesjonalne wykonanie.
 • Profesjonalnych, wykwalifikowanych konserwatorów.
 • Dojazd na terenie lubuskiego gratis.

Podstawowym zabezpieczeniem w zakładzie pracy, zapewniającym właściwy poziom ochrony przeciwpożarowej, jest wyposażenie w odpowiednie środki gaśnicze. Zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej, którymi dysponuje nasza firma.

Jakie warunki musi spełniać instalacja gaśnic?

W przypadku gaśnic w zakładzie pracy należy mieć na uwadze, że podstawowym zadaniem jest określenie ile gaśnic jest potrzebnych i jakiego rodzaju. Nie wszystkie gaśnice są odpowiednie do ugaszenia poszczególnych pożarów. Ich liczba powinna wynikać z rozmiaru zakładu, gdzie mają być one umieszczone.

Określają to przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – r.o.p.b., zgodnie z którym obiekty muszą posiadać gaśnice przenośne, spełniające wymagania Polskich Norm, które odpowiadają normom europejskim. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia grup pożarów, które mogą mieć miejsce w obiekcie.

Aby sprawdzić, czy wymagania w zakresie liczby i rodzaju gaśnic są spełnione w danym miejscu pracy, trzeba odnieść się do przepisów, które mówią, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3), który jest zawarty w gaśnicach powinna przypadać:

 • Na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem:
  • Zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I – V.
  • Produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.
  • Zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
 • Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Kolejnym krokiem instalacji gaśnic jest właściwy dobór gaśnic, uwzględniający charakterystykę poszczególnych ich rodzajów. W związku z tym wyróżniamy następujące rodzaje gaśnic:

 • A – służąca do gaszenia materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego.
 • B – do gaszenia cieczy i materiałów stałych topiących się.
 • C – do gaszenia gazów.
 • D – do gaszenia metali.
 • F – do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Należy również pamiętać o właściwym rozmieszczeniu gaśnic. Wszelkie nieprawidłowości mogą uniemożliwić skorzystanie z nich lub też mocno opóźnić ich użycie, narażając w przypadku pożaru na ewentualne szkody. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

 1. W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
 • przy wejściach do budynków;
 • Na klatkach schodowych;
 • Na korytarzach;
 • Przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
 1. W miejscach, które nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (np. piece lub grzejniki).
 2. W obiektach wielokondygnacyjnych – w takich samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Jakie podstawowe warunki musi spełniać instalacja gaśnic?

 1. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywa człowiek, do najbliżej położonej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m.
 2. Dostęp do gaśnic – powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.
menu
dział PPOŻ