BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Cennik

CENNIK USŁUG PRZECIWPOŻAROWYCH
BHPEX Sp.j. ul. Kożuchowska 10A, 65-364 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI PPOŻ
Stały nadzór ppoż. / kompleksowa obsługa ppoż.:
– szkolenia przeciwpożarowe,
– opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
– aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
– ocena zagrożenia wybuchem,
– wyposażenie w instrukcje oraz znaki ewakuacyjne i ppoż.,
– wyposażenie w niezbędne gaśnice oraz ich serwis,
500600700do ustalenia
Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej11010090do ustalenia
Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników200150100do ustalenia
Praktyczne szkolenie z ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego350320300do ustalenia
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowegood 2000 zł
Opracowanie planu ewakuacjiod 300 zł / arkusz
Ocena zagrożenia wybuchemod 2000 zł
Opracowanie instrukcji ppoż.250 zł
Próbna ewakuacja obiektuod 500 zł
Doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie300 zł
Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP500 zł
Opracowanie operatu przeciwpożarowegood 4000 zł
Uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowychod 700 zł
Impregnacje ogniochronneod 20 zł /m2
Przeglądy kominoweod 5 zł za przewód wentylacyjny

od 100 zł za przewód spalinowy

od 250 zł za przewód dymowy + czyszczenie

SERWIS GAŚNIC
Rodzaj gaśnicyPrzegląd + konserwacjaRemont z wymianą środka gaśniczego
Gaśnica proszkowa GP-15 zł10 zł
Gaśnica proszkowa GP-27 zł14 zł
Gaśnica proszkowa GP-49 zł28 zł
Gaśnica proszkowa GP-611 zł35 zł
Gaśnica proszkowa GP-913 zł40 zł
Gaśnica proszkowa GP-1214 zł60 zł
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-2515 zł150 zł
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-5020 zł250 zł
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-10030 zł500 zł
Gaśnica śniegowa GS-2x7 zł10 zł
Gaśnica śniegowa GS-5x12 zł30 zł
Gaśnica śniegowa przewoźna typ górniczy20 zł60 zł
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-3030 zł80 zł
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-6050 zł150 zł
Gaśnica pianowa GWP-6x10 zł18 zł
Gaśnica pianowa GWP-9z12 zł22 zł
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-2517 zł40 zł
Legalizacja zbiornika UDT gaśnicy proszkowej, śniegowej lub pianowej (do 20 kg)45 zł
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT zbiornika gaśnicy przewoźnej proszkowej, śniegowej lub pianowej50 zł
Legalizacja zbiornika UDT gaśnicy przewoźnej proszkowej, śniegowej lub pianowej (powyżej 20 kg)70 zł
SERWIS URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego19 zł / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego25 zł / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego45 zł / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego15 zł / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego5 zł / koc
Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego7 zł / oprawę powyżej 100 szt.
Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczegood 800 zł
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaruod 550 zł
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych)180 zł / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowychod 80 zł / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prąduod 100 zł / wyłącznik
Przegląd stałych urządzeń gaśniczych – tryskaczowych lub gazowych15 zł / tryskacz
Przegląd systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych180 zł / system
Przegląd i konserwacja kurtyn dymowych15 zł / mb
Przegląd pompy w pompowniach przeciwpożarowych350 zł / pompę
Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających80 zł / klapę
ARTYKUŁY
Instrukcje przeciwpożaroweZgodnie z ofertą sklepu internetowego

www.bhpex.pl/ppoz

Gaśnice
Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
Węże pożarnicze
Koce gaśnicze
Systemy sygnalizacji pożarowej
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
Zasilacze pożarowe
Systemy detekcji gazów
menu
dział PPOŻ