BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Cennik

CENNIK USŁUG FIRMY BHPEX Wielgus Spółka Jawna
ul. Sasankowa 1, 65-012 Zielona Góra
Tel. 68 411 40 00
Ilość pracowników
1-1011-2021-30> 31
USŁUGI PPOŻ
Stały nadzór ppoż. / kompleksowa obsługa ppoż.:
– szkolenia przeciwpożarowe,
– opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
– aktualizacja instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
– ocena zagrożenia wybuchem
– wyposażenie w instrukcje oraz znaki ewakuacyjne i ppoż.,
– wyposażenie w niezbędne gaśnice oraz ich serwis,
200250300do ustalenia
Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej11010090do ustalenia
Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników200150100do ustalenia
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektówod 1200
Ocena zagrożenia i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchemod 2500
Opracowanie instrukcji ppoż.120
Próbna ewakuacja obiektu500
Doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie300
Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP300
SERWIS GAŚNIC
Rodzaj gaśnicyPrzegląd + konserwacjaRemont z wymianą środka gaśniczego
Gaśnica proszkowa GP-1510
Gaśnica proszkowa GP-2714
Gaśnica proszkowa GP-4928
Gaśnica proszkowa GP-61135
Gaśnica proszkowa GP-91340
Gaśnica proszkowa GP-121460
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-2515150
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-5020250
Gaśnica proszkowa przewoźna AP-10030500
Gaśnica śniegowa GS-2x710
Gaśnica śniegowa GS-5x1230
Gaśnica śniegowa przewoźna typ górniczy2060
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-303080
Gaśnica śniegowa przewoźna ASL-6050150
Gaśnica pianowa GWP-6x1018
Gaśnica pianowa GWP-9z1222
Gaśnica pianowa przewoźna AWP-251740
Legalizacja zbiornika UDT gaśnicy proszkowej, śniegowej lub pianowej (do 20 kg)25
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT zbiornika gasnicy przewoźnej proszkowej, śniegowej lub pianowej50
Legalizacja zbiornika UDT gaśnicy przewoźnej proszkowej, śniegowej lub pianowej (powyżej 20 kg)70
SERWIS URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu wewnętrznego19 / hydrant
Pomiar ciśnienia statycznego dynamicznego oraz wydajności hydrantu zewnętrznego25 / hydrant
Próba ciśnieniowa węża hydrantowego30 / wąż
Konserwacja szafki i hydrantu wewnętrznego5 / szafkę
Konserwacja koca gaśniczego5 / koc
Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego7 / oprawę
Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego50 / sygnaliator, ROP
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru9 / czujkę, ROP
Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych)80 / klapę
Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych50 / drzwi lub bramę
Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu40 / wyłącznik
Przegląd stałych urządzeń gaśniczych – tryskaczowych lub gazowych15 / tryskacz
Przegląd systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych180 / system
Przegląd i konserwacja kurtyn dymowych45 / kurtynę
Przegląd pompy w pompowniach przeciwpożarowych350 / pompę
Przegląd przeciwpożarowych klap odcinających100 / klapę
Przegląd i konserwacja dźwigów dla ekip ratowniczych1100 / dźwig
ARTYKUŁY
GaśniceZgodnie z ofertą

sklepu internetowego BHPEX

Instrukcje przeciwpożarowe
Koce gaśnicze
Węże pożarnicze
menu
dział PPOŻ