srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Usługi

Operaty wodnoprawne|Raporty oddziaływania na środowisko|Rejestracja BDO / KOBiZE|Usługi na zlecenie

Rejestracja BDO / KOBiZE

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Zgłoś się do nas, nasza firma dokona odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze.

 • Nie wiesz czy obowiązek rejestracyjny dotyczy Twojej działalności?
 • A może nie wiesz jak przejść procedurę rejestracyjną?
 • Kiedy musisz się zarejestrować? lub
 • Jak zaktualizować dane w rejestrze?

BDO i Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji to dwie elektroniczne bazy danych, w których obowiązek zarejestrowania się dotyczy znacznej większość przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju.

Skontaktuj się z nami, rozwiewamy wszystkie te oraz inne wątpliwości. Nasza firma świadczy usługi rejestracji podmiotów w bazach BDO oraz Krajowej Bazie. Zajmujemy się analizą działalności podmiotów i rozstrzygamy o konieczności bądź braku konieczności rejestracji podmiotów w każdej z baz.

 

BDO

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych).

Świadczymy usługi w zakresie nie tylko rejestracji podmiotów w Krajowej bazie oraz BDO, ale również kompleksowo obsługujemy podmioty w obszarze wypełniania wszelkich pozostałych obowiązków związanych z ich działalnością.

W zakresie bazy BDO:

 • Składamy wnioski aktualizacyjne w bazie BDO.
 • Uzyskujemy dostęp do bazy w przypadku utraty danych dostępowych.
 • Generujemy karty przekazania odpadów (KPO, KPOK).
 • Prowadzimy karty ewidencji odpadów (KEO).
 • Składamy sprawozdania.
 • Inne bieżące działania…

 

 

KOBIZE

Do końca lutego każdego roku, należy sporządzić i złożyć raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do KOBiZE. Przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany taki raport złożyć.

Świadczymy usługi w zakresie nie tylko rejestracji podmiotów w Krajowej bazie, ale również kompleksowo obsługujemy podmioty w obszarze wypełniania wszelkich pozostałych obowiązków związanych z ochroną środowiska. W zakresie Krajowej bazy:

 • Składamy wnioski aktualizacji danych w Krajowej bazie.
 • Uzyskujemy dostęp do bazy w przypadku utraty danych dostępowych.
 • Składamy roczne raporty o emisjach.
 • Prowadzimy inne bieżące działania.

 

 

Zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Od dnia 1 stycznia 2020 roku podmioty, których działalność jest związana z gospodarką odpadową lub opakowaniową nie powinny już prowadzić ewidencji odpadów, w formie papierowej tak jak to było do tej pory. Karty przekazania odpadów (KPO i KPOK) oraz Karty ewidencji odpadów (KEO) powinny być generowane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy BDO i indywidualnego konta danego przedsiębiorcy. Jeżeli którykolwiek z podmiotów, który uczestniczy w procesie gospodarowania odpadami (wytwórca, podmiot transportujący lub przetwarzający) nie będzie zarejestrowany w BDO – nie będzie miał możliwości uczestniczyć w gospodarowaniu odpadami. Jeżeli należysz do którejkolwiek z tych grup przedsiębiorców, upewnij się czy podlegasz pod obowiązek rejestracji i w jakim zakresie. Nie czekaj aż będzie za późno, zarejestruj się już. Od początku 2020 roku brak rejestracji skutecznie uniemożliwi przedsiębiorcom prawidłowe funkcjonowanie na rynku. Ostatnią nowelizacja ustawy zostało dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach stosowanie wersji elektronicznej kart przekazania odpadów jedynie do końca czerwca 2020 roku.

Ponadto za pośrednictwem bazy BDO należy składać sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami za rok 2019 – brak rejestracji uniemożliwi podmiotowi złożenie takiego sprawozdania.

dodatkowo …

Od dnia 1 stycznia 2020 roku podmioty składające sprawozdanie za korzystanie ze środowiska wraz z wykazem należnych opłat powinny wypełnić takie sprawozdanie na podstawie danych złożonych w raporcie do Krajowej bazy. Podmioty, które nie zostały zarejestrowane, a tym samym nie złożyły raportu, nie mają możliwości poprawnego złożenia rocznego sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Nie czekaj, zgłoś się do nas

Pomożemy przejść procedurę rejestracyjną, a jeżeli będziesz chciał kontynuować współpracę, prowadzić będziemy w Twoim imieniu konto w BDO oraz w Krajowej bazie. Przekazanie prowadzenia konta osobom zajmującym się ochroną środowiska skutecznie odciąża przedsiębiorców. Zajmij się prowadzeniem firmy a my zadbamy o ochronę środowiska.