srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Usługi

Operaty wodnoprawne|Raporty oddziaływania na środowisko|Rejestracja BDO / KOBiZE|Usługi na zlecenie

Usługi ochrony środowiska dla firm

Oferujemy profesjonalne usługi ochrony środowiska dla firm każdej branży przemysłu, celem spełnienia wymagań przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów gospodarowania odpadami. Ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska. Przekazując nam opiekę nad sprawami formalno – prawnymi zyskujecie Państwo pewność, iż obowiązki środowiskowe firmy będą wykonywane profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, przez dedykowanego dla Państwa firmy specjalistę.

W ramach usług ochrony środowiska oferujemy:

 • Outsourcing środowiskowy.
 • Doradztwo i konsultacje.
 • Audyty ochrony środowiska.
 • Sprawozdania i opłaty.
 • oraz wiele innych.

Zapraszamy do naszej siedziby w Zielonej Górze. Więcej o naszej firmie, tutaj… tel. 68 411 40 00

Operaty wodnoprawne

Wykonujemy profesjonalne operaty wodnoprawne celem uzyskania pozwolenia na usługi wodne, korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Zadzwoń już teraz tel. 68 411 40 52

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przypadku prowadzenia procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Nasza praca polegać będzie przede wszystkim na:

 • skompletowaniu niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowaniu operatu wodnoprawnego,
 • przygotowaniu wniosków i pozostałych załączników.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporty oddziaływania na środowisko

Nasz firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania raportów oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji, a także pomaga w toku prowadzenia postępowania związanego z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko. Potrzebujesz raportu dla swojej inwestycji? Zgłoś się do nas, przygotujemy nie tylko raport, ale także będziemy służyli pomocą na dalszym etapie procedury tel. 68 411 40 52

Dzięki nam, usprawnisz przebieg procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, ponieważ nasze raporty są nowoczesne, profesjonalne i zgodne z przepisami.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

 

Rejestracja BDO / KOBiZE

Pomagamy podmiotom złożyć wnioski rejestracyjne do BDO oraz KOBiZE. Składamy też w imieniu przedsiębiorców wnioski aktualizacyjne, a na życzenie klienta możemy prowadzić wszelkie inne czynności związane z funkcjonowaniem podmiotów.

W zakresie bazy BDO:

 • Składamy wnioski aktualizacyjne w bazie BDO.
 • Generujemy karty przekazania odpadów (KPO, KPOK).
 • Prowadzimy karty ewidencji odpadów (KEO).
 • Składamy sprawozdania.

W zakresie krajowej bazy KOBiZE:

 • Składamy wnioski aktualizacji danych.
 • Składamy roczne raporty o emisjach.
 • Prowadzimy inne bieżące działania.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

Sprawozdawczość

Firmy, przedsiębiorcy czy inne podmioty, które korzystają ze środowiska są zobowiązane do składania sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska. Nasza firma profesjonalnie przygotowuje:

 • Sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska.
 • Raporty KOBiZE.
 • Dokumentację sprawozdawczą w gospodarce odpadami.
 • Sprawozdania w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi .
 • Sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Dokumentację związaną z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo

W ramach usług ochrony środowiska, nasza firma  zapewnia opiekę merytoryczną dla przedsiębiorców polegająca na:

 • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności,
 • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów prawa ochrony środowiska,
 • pomocy przy wyborze odbiorców odpadów,
 • okresowych wizytach w firmach w celu kontroli np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Nasze usługi ochrony środowiska, wykonujemy jednorazowo lub w ramach stałej obsługi, tzw. outsourcing ochrony środowiska.

 

 

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Obowiązek sprawozdawczy firm i instytucji w wielu przypadkach niesie za sobą obowiązek naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Na podstawie przygotowanych sprawozdań oraz otrzymanych od Państwa danych, naliczamy wysokość wysokość opłat za:

 • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
 • spalanie paliw w kotłach
 • emisję technologiczną
 • pobór wód
 • zrzut ścieków
 • i wiele innych w zależności od prowadzonej działalności.

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju