srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Korzystanie ze środowiska

Firmy, przedsiębiorcy czy inne podmioty, które korzystają ze środowiska są zobowiązane do opracowania sprawozdań w formie wykazu w zakresie korzystania ze środowiska i złożenia ich odpowiedniemu marszałkowi województwa. Za korzystanie ze środowiska pobierana jest tzw. opłata środowiskowa. Przedsiębiorca podlega opłacie środowiskowej jeżeli w wyniku prowadzonej działalność:

 • Wprowadza gazy i pyły do powietrza (m. in.: z silników spalinowych, kotłów, procesów technologicznych malowania, spawania, wędzenia, przeładunku benzyn silnikowych, chowu lub hodowli drobiu).
 • Składuje odpady.
 • Powoduje emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień.

Czytaj więcej …

 

 

Raporty KOBiZE

Coroczne składanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji to obowiązek wszystkich podmiotów wprowadzających gazy lub pyły do powietrza. Chcesz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zgłoś się do nas – pomożemy przygotować Ci raport do Krajowej Bazy lub złożymy go za Ciebie.

Powyższy obowiązek dotyczy zarówno dużego zakładu eksploatującego instalację produkcyjną (np. spawalnie lub lakiernię) ale również małego przedsiębiorcę, który eksploatuje silniki spalinowe lub urządzenia klimatyzacyjne.

Czytaj więcej …

 

 

Sprawozdania o odpadach

Kogo dotyczy sprawozdawczość o odpadach ?

Ustawa o odpadach zobowiązuje posiadaczy odpadów do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – podmioty prowadzące ewidencję odpadów są zobowiązane do składania sprawozdań. Do opracowania rocznych sprawozdań zobligowani są również przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z gospodarowaniem odpadami bądź wydobywaniem odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, a także sprzedawcy i jednostki biorące udział w obrocie.

Czytaj więcej …

 

 

Sprawozdania dotyczące opakowań

Nasza firma prowadzi kompleksowe działania w obszarze obowiązków związanych ze sprawozdawczością w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach.

Pomagamy przedsiębiorcom przygotować i złożyć roczne sprawozdania w tym zakresie. Jeżeli prowadzisz działalność związaną z szeroko pojętą gospodarką opakowaniową, nie jesteś pewien z jakich elementów powinieneś się rozliczać, jak obliczyć opłaty produktowe – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

Czytaj więcej …

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie związanym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym spoczywa na podmiotach, które:

 • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzą zakłady przetwarzania,
 • są autoryzowanymi przedstawicielami,
 • prowadzą działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzą działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku,
 • a także na organizacjach odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej …

 

Baterie i akumulatory

Sprawozdawczość w zakresie baterii i akumulatorów dotyczy podmiotów:

 • wprowadzających na rynek baterie i akumulatory,
 • zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory,
 • prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • którzy są sprzedawcami detalicznymi baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa).

Czytaj więcej …

 

 

 

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju