srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Outsourcing środowiskowy

Stała obsługa|Doradztwo środowiskowe|Audyty|Kontrole WIOŚ

Stała obsługa

Dbanie o środowisko to obowiązek nas wszystkich: dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób fizycznych. O ile osoby fizyczne nie zawsze są zobligowane do uregulowania wielu kwestii formalnych z tym związanych, to niemal wszystkie firmy powinny rozliczać się za korzystanie ze środowiska w różnym zakresie. Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska dla Państwa firmy w ramach stałej obsługi w zakresie ochrony środowiska. Zajmujemy się pomocą przedsiębiorcom w dopełnieniu wszystkich wymaganych prawem obowiązków z tym związanych jako outsourcing srodowiskowy.

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o współpracy z naszą firmą rozpoczniemy działania od przeprowadzenia audytu środowiskowego, dzięki czemu możliwym będzie rozpoznanie i określenie koniecznych do prowadzenia działań, zarówno w zakresie prowadzonej dokumentacji oraz działań formalnych, ale również dotyczących sposobu prowadzenia działań ograniczających negatywny wpływ zakładu na środowisko. Ocenimy kompletność posiadanej dokumentacji i sprawozdawczości, w tym bieżącej i zaległej oraz pomożemy zaplanować działania przyszłościowe.

 

Dedykowany inspektor

Stałą obsługę dla firm w zakresie ochrony środowiska, realizujemy poprzez dedykowanego dla Państwa firmy opiekuna, który na bieżąco prowadzi wszystkie wasze sprawy środowiskowe i jest ciągle do waszej dyspozycji. Reprezentuje wasze przedsiębiorstwo przed organami kontroli oraz przed organami administracji.

Nieograniczone możliwości

Dedykowany inspektor ochrony środowiska w ramach stałej obsługi dla firm, wykonuje dla was wszystkie zadania ujęte obowiązujących w przepisach o ochronie środowiska, prawie wodnym, czy odpadach. Nie odmówimy Ci żadnej usługi środowiskowej, a to wszystko w ramach tej samej umowy.

Stała opłata

W ramach stałej obsługi w zakresie ochrony środowiska, pobieramy stałą miesięczną opłatę. Dzięki temu nie wyliczamy czasu pracy naszego inspektora. Nie musisz dodatkowo płacić za ponadnormatywny czas, poświęcony Twojej sprawie. Wszystko masz w cenie i za to przedsiębiorcy chętnie wybierają naszą firmę do stałej współpracy.

Operaty ochrony środowiska

Operaty

Sprawozdania ochrony środowiska

Sprawozdania

Audyt ochrony środowiska

Audyty

Doradztwo ochrony środowiska

Doradztwo

Rejestry ochrony środowiska

Rejestry

Analizy ochrony środowiska

Analizy

Pomiary ochrony środowiska

Pomiary

Pozwolenia ochrony środowiska

Pozwolenia

Decyzje ochrony środowiska

Decyzje

Zgłoszenia ochrony środowiska

Zgłoszenia

Stała obsługa w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która rozwija się każdego dnia. Wraz z jej rozwojem nieustannie zmieniają się przepisy prawa. Próbując dostosować się do tego rozwoju coraz więcej przedsiębiorców zostaje obejmowanych kolejnymi przepisami. Spełnianie wymagań przepisów to nie dobrowolność, a obowiązek. Nasi pracownicy na bieżąco kontrolują wprowadzane zmiany i chętnie informują o nich każdego kogo one dotyczą. Dlatego oferujemy również Państwu pomoc w wypełnieniu wszelkich obowiązków związanych z ochroną środowiska w firmie. Dobrze prowadzona firma także w obszarze środowiskowym zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

Stała obsługa doradcy

Inwestując w stałego doradcę środowiskowego zyskują Państwo nie tylko wsparcie i pewność, że wszelkie działania będą wykonane z pełną profesjonalnością, ale również odniosą Państwo korzyści w wymiarze finansowym. Brak działań chroniących środowisko kosztuje przedsiębiorców często dużo więcej niż zatrudnienie profesjonalnego doradcy. Lepiej zapobiegać niż narażać się na przykre konsekwencje.

 

Obsługa przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który przekaże sprawy środowiskowe nam, sam będzie mógł skupić się na spokojnym prowadzeniu i rozwijaniu własnego biznesu, a nie na szukaniu rozwiązań w gąszczu obowiązków formalno-prawnych jakie przewidział dla niego ustawodawca. A szybko i często zmieniające się prawo tego nie ułatwia. Pomożemy prowadzić działalność przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Obsługa każdej firmy

Nie ma znaczenia jaką firmę prowadzisz: duże, małe, a może średnie przedsiębiorstwo, nasze usługi są dla wszystkich. Z naszych usług może skorzystać każdy kto korzysta ze środowiska, bądź zamierza z niego korzystać. Wybierając stałą obsługę pracodawca nie musi zatrudniać na etacie specjalisty, nie musi szkolić własnych pracowników ani poświęcać cennego czasu na analizę przepisów, prowadzenie ewidencji bądź składanie sprawozdań, my zrobimy to za niego. Przekazanie obowiązków specjalistom daje gwarancję poprawności wykonana tych obowiązków.

 

Obsługa bez limitu

Mamy świadomość ilości czasu, zaangażowania i środków należy poświęcić aby przeanalizować i rozwiązać środowiskowe zagadnienie. Wiemy, że prowadzenie dokumentacji środowiskowej pochłania czasami sporo czasu. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej do spraw środowiskowych w firmach był angażowane kadrowe, księgowe a nawet przypadkowi pracownicy. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym problemom, chcemy odciążyć przedsiębiorców biorąc na siebie wszelkie działania związane z ochroną środowiska, stąd nasza oferta stałej obsługi. Proponujemy państwu naszych specjalistów, którzy kompleksowo zajmą się prowadzeniem bieżącej dokumentacji i składaniem sprawozdań. Dla Państwa oznacza to brak konieczności poświęcania czasu na szczegółowe zapoznawanie się z aktualnymi przepisami i instrukcji związanymi z ich przygotowywaniem.

Samochód służbowy

Nawet wykorzystywanie samochodu do celów służbowych jest korzystaniem ze środowiska poprzez eksploatację silnika spalinowego. Ty lub Twoi pracownicy korzystają z takiego samochodu – podlegacie pod przepisy środowiskowe. Aby działać zgodnie z nimi powinieneś prowadzić odpowiednie ewidencje oraz naliczać opłaty środowiskowe za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

Odpady

W wyniku Twojej działalności powstają odpady w postaci zużytych tonerów w ilości ponad 100kg rocznie? Podlegasz pod wpis do BDO, musisz złożyć stosowny wniosek i prowadzić ewidencję odpadów. Jeżeli wytwarzasz też inne odpady, należy również przeanalizować czy podlegają pod wpis. Przy dużych ilościach odpadów, tym bardziej odpadów niebezpiecznych możliwe, że będziesz musiał uzyskać stosowne decyzje.

Opakowania

Wprowadzasz do obrotu produkty w opakowaniach, bądź kupujesz poza granicami kraju produkty, które są importowane w opakowaniu? Bez wątpienia powinieneś być wpisany do rejestru, prowadzić odpowiednie ewidencje i składać sprawozdania. Jak widać pudełka z zamówionym towarem to dopiero wierzchołek góry lodowej…

Przedstawione powyżej sytuacje to tylko przykłady jednak, jeżeli chcesz być pewny, pod jakie przepisy podlegasz i do jakich obowiązków jesteś obligowany tymi przepisami – skontaktuj się z nami, przeanalizujemy działalność każdego przedsiębiorstwa, odpowiemy na pytania i przedstawimy ofertę na stałą obsługę ochrony środowiska.

Stała obsługa jest najoptymalniejszą formą współpracy dla przedsiębiorcy, który korzysta ze środowiska. Korzystając z naszej obsługi przedsiębiorcy i jego pracownicy mogą w pełni skupić się na wykonywaniu własnych obowiązków i rozwijaniu własnego biznesu, a sprawy środowiskowe pozostawić nam.

 

Powierzając nam swoją firmę mają Państwo gwarancję wykonania usługi przez doświadczoną kadrę pracowników.

Odpowiadamy za terminowość i poprawność wykonanych sprawozdań i dokumentacji

Reprezentujemy przedsiębiorstwo przed organami administracji państwowej

Nasze działania minimalizują prawdopodobieństwo kar administracyjnych oraz kontroli

Przedsiębiorca optymalizuje koszty związane z przekazaniem zadań firmie outsourcingowej, nie obciążając zadaniami własnych pracowników

Przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze na dostosowywaniu zakładu do wymagań prawnych

Co zyskujesz dzięki stałej obsłudze?

W przypadku podjęcia współpracy z nami, do naszych podstawowych obowiązków należeć będą takie działania jak:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych danych;
 • przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi;
 • raport KOBiZE dla miejsc korzystania ze środowiska;
 • raport KOBiZE z eksploatacji urządzeń;
 • sprawozdanie w zakresie PRTR;
 • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;
 • informowanie o istotnych zmianach w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności;
 • opiniowanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska;
 • prowadzenie okresowych dokumentów ewidencyjnych, kontrola miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej;
 • udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Inspekcję Ochrony Środowiska, oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • pomagamy również w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji (przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń).

Korzyści ze współpracy z nami:

Współpracując z nami otrzymają Państwo również pomoc w każdym innym aspekcie związanym z ochroną środowiska w firmie, np.:

 • stały monitoring zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska;
 • nasi pracownicy w każdej chwili będą do Państwa dyspozycji, świadcząc usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie prowadzona działalność a ochrona środowiska;
 • doradzamy w zakresie rozwiązań związanych ze zmniejszeniem oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko;
 • przeprowadzamy audyty środowiskowe wraz z podaniem rozwiązań, które prowadzą do pełnej zgodności z prawem;
 • nasi pracownicy współpracują z pracownikami WIOŚ oraz UM;
 • w przypadku kontroli inspektorów WIOŚ, nasi pracownicy będą obecni w zakładzie Klienta, biorąc czynny udział w kontroli i odpowiadając na wszelkie pytania inspektorów, a po jej zakończeniu pomożemy wdrożyć zarządzenia pokontrolne o ile takie zostaną wydane;
 • jeżeli działalność Państwa firmy wymaga uzyskania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, pomożemy przygotować dokumentację do wniosków, takimi dokumentami mogą być np. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanie zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane;
 • współpracujemy z organizacjami odzysku opakowań, zużytego sprzętu;
 • na Państwa życzenie przeprowadzimy szkolenia Państwa pracowników w zakresie prowadzenia podstawowych dokumentów, ewidencji, oraz przekażemy informacje jakie dokumenty przedsiębiorca powinien archiwizować, jak organizować miejsca magazynowania odpadów, itp.;
 • współpracujemy z akredytowanym laboratorium;
 • naszym Klientom udzielamy wsparcia w każdym aspekcie działalność przedsiębiorstwa, który ma wpływ na środowisko oraz podlega pod uregulowania prawne;

Elementy stałej obsługi ochrony środowiska

Szczegółowy zakres stałej obsługi:

 1. Cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu.
  • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (m. in. emisje z silników spalinowych, kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania),
  • pobór wody podziemnej i powierzchniowej,
  • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 2. Cykliczne składane w systemie BDO sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi, które składa:
  • wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów i przetwarzania odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
 3. Prowadzenie kart ewidencji odpadów wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów.
 4. Cykliczne rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Przeprowadzanie regularnego audytu środowiskowego na zakładzie, stwierdzającego ewentualne niezgodności w zakresie ochrony środowiska i możliwości doskonalenia na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Monitoring formalno – prawny, przestrzegania zapisów w Państwa decyzjach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.
 7. Wdrażanie i audyty wewnętrzne/zewnętrzne systemu zarządzania jakością ISO 14001 oraz udział w audytach zrównoważonego rozwoju, audytach dostawców oraz audytach odpowiedzialności społecznej CSR.
 8. Nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne składanie sprawozdań w systemie BDO, nadzór nad zmianami prawnymi, tj:
  • Zapewnienie odpowiedniej umowy z Organizacją Odzysku.
  • Opracowanie materiałów dla wprowadzającego – np. wymaganych informacji na stronę internetową.
 9. Nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o bateriach i akumulatorach, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, rejestr BDO (stała obsługa ochrony środowiska), prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne składanie sprawozdań w systemie BDO, nadzór nad zmianami prawnymi.
 10. Nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, rejestr BDO, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają podmioty, które:
  • wytwarzają opakowania,
  • importują opakowania lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  • eksportują opakowania lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
  • wprowadzają produkty w opakowaniach,
  • eksportują produkty w opakowaniach lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • organizacje odzysku opakowań.
 11. Prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE).
 12. Utworzenie i zainicjowanie rejestracji firmy w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).
 13. Wypełnianie obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
 14. Wypełnianie obowiązków zakładu związanych z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB, substancje kontrolowane)
  audyty środowiskowe u dostawców.
 15. Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
 16. Reagowanie na wezwania odpowiedniego organu administracji (Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo, Urząd Miasta i Gminy) oraz na wezwania Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania takiego wezwania.
 17. Obecność naszych pracowników w ramach stałej obsługi ochrony środowiska przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu.
 18. Stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska.
 19. Doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych.
 20. Doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych, rozbudowy istniejącego zakładu lub realizacji nowego. W ramach tych obowiązków przygotowujemy odpowiednie dokumenty do otrzymania pozwolenia lub decyzji.
 21. Nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi (m.in. sprawdzenie niedozwolonych klauzul) wraz z weryfikacją legalności ich działania
  przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych.
 22. Opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
  nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru.
 23. Prowadzenie na bieżąco aktualizowanego, szczegółowego rejestru aktów prawnych – w zakresie prowadzonej przez zakład działalności.
 24. Wsparcie działów Państwa firmy: technicznego, utrzymania ruchu, handlowego, magazynowego oraz inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska.
 25. Wypełnianie obowiązków w zakresie stosowania chemikaliów i czynników z grupy g-gazów (substancji kontrolowanych).
  • prowadzenie rejestru stosowanych chemikaliów,
  • zapewnienie aktualnych Kart Charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych,
  • przekazywanie sprawozdań do BDS,
  • nadzór nad dokumentacją: prawidłowym oznakowaniem urządzeń i instalacji zawierających czynniki chłodnicze, Kartami Urządzeń, Protokołami szczelności, aktualnością Kart Charakterystyki.

Działania dodatkowe:

W ramach naszego doradztwa i wsparcia, poza stałą obsługą, która jest najwygodniejszą i najobszerniejszą formą współpracy, mogą Państwo skorzystać z naszych usług doradczych w inny sposób. Jeżeli nie potrzebują Państwo stałej obsługi mogą nam Państwo powierzyć inne jednorazowe działania, np.:

 • wykonanie obowiązków sprawozdawczych na podstawie zgromadzonych przez Państwa danych;
 • jeżeli przystępują Państwo do przygotowania wniosków w celu uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych i napotkali Państwo trudności, zgłoście się do nas, chętnie pomożemy i wykonamy wszelkie niezbędne opracowania w tym celu;
 • jeżeli prowadząc działalność mają Państwo świadomość naruszeń prawa lub możliwości stworzenia szkód w środowisku i nie wiedzą Państwo jak sobie z tym poradzić, zgłoście się do nas, pomożemy przygotowując propozycje działań naprawczych;
 • doradzamy także przy planowaniu i realizacji nowych inwestycji.