srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Cennik usług ochrony środowiska

Cennik

Poniżej przedstawiamy cennik usług z zakresu ochrony środowiska, w tym stałej obsługi oraz outsourcingu środowiskowego. Ze względu na charakter pracy, zakres oraz dostęp do danych, przedstawione ceny mogą być negocjowane. Zapraszamy do współpracy.

Lp.OfertaCena netto [zł]Wyjaśnienie
1.Outsourcing środowiskowy / stała obsługaod 1200 /m-cW cenie:

 • Doradztwo środowiskowe.
 • Konsultacje prawne.
 • Opiniowanie umów.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji odpadów w (bazie BDO) i gospodarki opakowaniowej.
 • Przygotowanie zestawienia, rocznych opłat środowiskowych i opłaty produktowej.
 • Sprawozdania KOBIZE.
 • Reprezentowanie zakładu w trakcie kontroli ochrony środowiska przez WIOŚ.
2.Konsultacja400 /hW ramach konsultacji, nasz specjalista telefonicznie, mailowo lub osobiście udzieli Państwu porad w zakresie ochrony środowiska.
3.Analiza formalno-prawna2000W cenie usługi jest określenie źródeł emisji oraz stanu prawnego względem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (gazy i pyły, ścieki, odpady, pobór wody, inne).
4.Audyt ochrony środowiskaod 20000W cenie usługi:

 • Sprawdzenie wymaganych zezwoleń i pozwoleń.
 • Kontrola wymaganych opłat, ewidencji i sprawozdań w tym zakresie.
 • Sprawdzenie procesów technologicznych wpływających na ochronę środowiska.
5.Raport oddziaływania na środowisko8000-20000W cenie usługi jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
6.Karta informacyjna przedsięwzięcia4000-8000W cenie usługi jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
7.Operat wodnoprawny – pozwolenie wodnoprawne4000-8000W cenie usługi jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
8.Zgłoszenie wodnoprawne2500W cenie usługi jest zgłoszenie wodnoprawne
9.Ocena wodnoprawna2500W cenie usługi jest przygotowanie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
10.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów6000Cena zawiera wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).
11.Zezwolenie na przetwarzanie odpadów6000Cena zawiera wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).
12.Zezwolenie na zbieranie odpadów6000Cena zawiera wniosek o wydanie zezwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji (cena nie obejmuje wykonania operatu przeciwpożarowego).
13.Rejestracja KOBiZE / BDO / aktualizacja300Cena za przygotowanie wniosku rejestracyjnego/aktualizacyjnego do KOBIZE lub BDO
14.KOBIZE, opłaty środowiskowe600Cena zawiera formularze opłat oraz sprawozdanie KOBIZE za mijający rok (na podstawie otrzymanych danych).
15.Ewidencja odpadów800 /m-cW cenie usługi jest określenie rodzajów odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz prowadzenie ewidencji w elektronicznej bazie BDO
16.Opłata produktowa500W cenie usługi jest formularz opłat za mijający rok.
17.Pozwolenie zintegrowane15000-35000Cena zawiera wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji wraz z wykonaniem operatu przeciwpożarowego.
18.Pozwolenie na emisję do powietrza4000-7000Cena zawiera wniosek o wydanie pozwolenia wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
19.Zgłoszenie instalacji (emisji z instalacji)2000-3000Cena zawiera formularz zgłoszenia instalacji wraz z opieką do czasu wydania decyzji.
20.Operat przeciwpożarowyod 4000Cena zawiera wizję lokalną, opracowanie dokumentacji przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
21.Szkolenie z prowadzenia ewidencji500 /hSzkolenie indywidualne prowadzone w naszej siedzibie w Zielonej Górze. Szkolenie obejmuje umiejętności prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów, rocznego zestawienia o odpadach, formularzy opłat środowiskowych i opłaty produktowej.
22.Szkolenie z prawa ochrony środowiska – obowiązki firm, przedsiębiorstw, jednostek sektora publicznego900 / os.Szkolenie stacjonarne w naszym centrum edukacyjnym w Zielonej Górze obejmuje:

 • Gospodarka odpadami.
 • Transport odpadów.
 • Emisje zanieczyszczeń do powietrza.
 • Gospodarka opakowaniowa.
 • Gospodarka wodno – ściekowa.
 • Konsultacje.
23.Szkolenie wewnątrz zakładu2500Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu dla pracowników:

 • Ewidencja odpadów i emisji oraz opłaty środowiskowe i produktowe.
 • Prawidłowa gospodarka odpadami (właściwe magazynowanie odpadów; przekazanie właściwemu odbiorcy).
 • Inne tematy ochrony środowiska ustalone przed szkoleniem.

Powyższy cennik usług z zakresu ochrony środowiska ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Możliwość świadczenia usługi środowiskowej oraz jej koszt zależny jest od wielu czynników i ostateczne warunki negocjowane są z każdym klientem indywidualnie.