BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenie minimum sanitarne

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie jej obrotu, zobowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, a także takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Spełnienie tego obowiązku realizuje się poprzez uczestnictwo w szkoleniu z minimum sanitarnego, zwanego również Dobrymi Praktykami Higienicznymi GHP.

Zapraszamy na szkolenie minimum sanitarne

Szkolenia są obowiązkowe dla osób, które mają kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie jej obrotu.

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nasza firma przeprowadzi profesjonalne szkolenia dla Twoich pracowników, szybko i tanio.

Szkolenie minimum sanitarne obejmuje 20 h i jest skierowane do osób wykonujących pracę w branży produkcyjnej i przy obrocie żywnością.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle Przepisów Krajowych i Regulacji Unii Europejskiej.
 2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń środków spożywczych.
 3. Choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe, rodzaje zatruć, a także zakażeń pokarmowych i ich najczęstsze przyczyny.
 4. Zapobieganie zatruciom oraz zakażeniom pokarmowym.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom.
 6. Podstawowe zasady znakowania żywności.
 7. Warunki sanitarne w produkcji, przechowywaniu czy też w obrocie środków spożywczych.
 8. Podstawowe zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, a także naczyń.
 9. Zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności.
 10. Zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.

Nasza firma prowadzi szkolenie trzema metodami:

 1. Stacjonarną – w naszej siedzibie w Zielonej Górze.
 2. Niestacjonarną – w siedzibie u Klienta.
 3. Na odległość (e-learning).

Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zaliczeniu – wydaniem zaświadczenia, które jest ważne przez 5 lat.

Jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnij swojemu pracownikowi podstawowe szkolenie z minimum sanitarnego, zmniejszając w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia żywności. Jednocześnie, dzięki temu zwiększysz bezpieczeństwo oferowanych produktów spożywczych.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział HACCP