BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenie HACCP

Oferowane szkolenie HACCP przeznaczone jest głównie dla zespołu HACCP (kierownika zespołu oraz jego członków). W szkoleniu mogą również uczestniczyć pracownicy zakładu, którzy biorą udział w planowaniu i wdrażaniu systemu HACCP. Podczas planowania szkolenia pracodawca powinien pamiętać, że każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie jej obrotu, zobowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Zapraszamy na szkolenia HACCP

Szkolenie jest obowiązkowe dla personelu wchodzącego w skład zespołu HACCP.

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Nasza firma przeprowadzi profesjonalne szkolenia dla Twoich pracowników, szybko i tanio.

Tel. 68 411 40 00

Program szkolenia HACCP obejmuje:

 1. Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  • Informacje ogólne.
   • Wymogi prawne, regulujące system HACCP w Polsce.
   • Korzyści wynikające z wdrożenia i utrzymania systemu HACCP.
  • System HACCP jako podstawowe narzędzie zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.
   • Historia.
   • Cele, a także idea systemu.
   • Główne pojęcia.
   • Wymagania.
  • Praktyka zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności przez system HACCP.
   • Podział produkowanych wyrobów na grupy produktów wytwarzanych w podobnym procesie technologicznym – opis produktów.
   • Opracowanie schematu procesów technologicznych.
   • Analiza zagrożeń, zgodnie ze zweryfikowanym schematem technologicznym – ustalenie zagrożeń na każdym etapie „życia” produktu.
   • Identyfikacja i wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli CCP oraz ustalenie limitów krytycznych.
   • Wyznaczenie sposobu i częstotliwości monitorowania CCP oraz określenie działań korygujących.
   • Omówienie metod weryfikacji systemu HACCP.
   • Prowadzenie dokumentacji systemowej – podstawowe procedury, instrukcje, arkusze.
  • Ocena efektywności funkcjonowania systemu HACCP przez kierownictwo.
   • Analiza i doskonalenie systemu.
 2. Zanieczyszczenia środków spożywczych.
  • Rodzaje i ich źródła: chemiczne, fizyczne, mikrobiologiczne.
  • Przyczyny zakażeń i zatruć pokarmowych, a także główne choroby, przenoszone drogą pokarmową.
 3. Zasady GHP – w teorii i praktyce.
  • Zasady higieny i wymagania zdrowotne dla pracowników produkcyjnych.
  • Czystość miejsca pracy, sprzętu, maszyn i narzędzi.
  • Instrukcje i procedury.
 4. Zasady GMP – w teorii i praktyce.
  • Przyjęcie dostaw do zakładu.
  • Magazynowanie, a także przechowywanie surowców i materiałów pomocniczych.
  • Prowadzenie procesów technologicznych.
  • Transport wewnętrzny i zewnętrzny.
  • Procesy mycia i dezynfekcji.
  • Usuwanie odpadów i ścieków.
  • Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami.
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów.
 5. Zarządzanie personelem w systemie HACCP.
  • Odpowiedzialność.
  • Uprawnienia.
  • Szkolenia.
 6. Podstawowe zasady znakowania żywności.

Szkolenie HACCP prowadzimy trzema metodami:

 1. Stacjonarną – w naszej siedzibie w Zielonej Górze.
 2. Niestacjonarną –  w siedzibie klienta.
 3. Na odległość (e-learning).

Szkolenie HACCP kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zaliczeniu, wydaniem zaświadczenia, które jest ważne przez 5 lat.

Jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnij członkom zespołu HACCP odpowiednie szkolenie. W ten sposób zmniejszysz ryzyko zanieczyszczenia żywności, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa oferowanych produktów spożywczych.

menu
dział HACCP