BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Zespół HACCP

Zespół HACCP Zielona Góra

Nowoczesny zespół HACCP

Zadzwoń do nas na numer 68 411 40 00 i powierz nam pełnienie zadań zespołu HACCP. W zamian otrzymasz kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, zgodnie z systemem HACCP, opartym na normie ISO 22000.

Nasi specjaliści, w cenie dokonają audytu HACCP, a także wskażą kierunki poprawy stanu sanitarnego w Twoim zakładzie. Co więcej: to my płacimy mandaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to jedyna taka oferta na rynku. Ponadto nasz zespół HACCP spowoduje, że wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia będą spełnione, a Ty spokojnie zajmiesz się swoją firmą.

Cechuje nas poczucie odpowiedzialności za naszych klientów. W dodatku, to my płacimy ewentualne mandaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powołanie zespołu HACCP

Treść zarządzenia, powołującego taki zespół powinna zawierać:

 • Skład zespołu (imiennie, ze wskazaniem kierownika).
 • Uprawnienia Zespołu HACCP (np. do wglądu w dokumentację zakładową, przeprowadzania przeglądów i audytów wewnętrznych, wykluczenia wadliwego produktu żywnościowego, itp.).
 • Obowiązki Zespołu HACCP (np. nadzór nad realizacją systemu bezpieczeństwa żywności).
 • Zobowiązanie personelu do realizacji zaleceń i obecności na szkoleniach przygotowanych przez zespół HACCP.
 • Datę i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji.

Masz problem z zespołem HACCP? Pomożemy Ci go rozwiązać!

Zadania zespołu HACCP wynikające z ustawy

Zespół HACCP to wyodrębniona w strukturach firmy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna, w której gestii leży doradztwo oraz kontrola działań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. W ramach stałego abonamentu nasza służba wykonuje wszystkie zadania określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia w sprawie zespołu HACCP. Do zadań powołanego zespołu HACCP należą m.in.:

 • Identyfikacja zagrożeń, a także opisanie środków zapobiegawczych.
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP).
 • Określenie limitów krytycznych.
 • Ustalenie systemu monitorowania CCP.
 • Opracowanie działań korygujących.
 • Ustalenie procedur weryfikacji systemu.
 • Ustalenie procedur zapisów.

Komu jest potrzebny zespół HACCP?

Wszystkie przedsiębiorstwa wdrażające system HACCP mają obowiązek powołania zespołu HACCP, który będzie pełnić zadania, mające na celu kontrolę funkcjonowania systemu w firmie, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Jaka jest odpowiedzialność zespołu HACCP?

Sam fakt powołania zespołu HACCP przez pracodawcę nie przesądza o powstaniu po jego stronie odpowiedzialności za stan sanitarny w firmie. Jeżeli więc osoby wchodzące w skład zespołu, zatrudnione w ramach stosunku pracy, uchybiłyby ciążącym na nich obowiązkom, pracodawca może je pociągnąć do odpowiedzialności jedynie przy pomocy zasad dyscyplinowania pracowników wynikających z Kodeksu Pracy. Wobec członków zespołu HACCP, zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną, można natomiast zastosować zasady odpowiedzialności, wynikające z Kodeksu Cywilnego.

Szukasz firmy, która zajmuje się obsługą HACCP?

Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej.

Tel. 68 411 40 00.

menu
dział HACCP