BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Obsługa HACCP

Obsługa HACCP Zielona Góra

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadzenie i dokumentowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, zajmujących się przetwarzaniem żywności – m.in. dla stołówek, zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, ubojni, oraz wielu innych.

Każdy podmiot gospodarczy, będący ogniwem w łańcuchu żywnościowym, ma obowiązek, nie tylko wdrożenia systemu HACCP, ale także szkolenia swoich pracowników. Pamiętając, że przykład idzie z góry, również Pracodawca i osoby kierujące pracownikami, powinny w takich szkoleniach uczestniczyć.

Nowoczesna obsługa HACCP

W ramach miesięcznego abonamentu, nasza firma prowadzi stały nadzór HACCP w danej placówce, pełniąc zadania zespołu HACCP. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia w danym zakładzie, będą prowadzone przez naszą firmę w ramach comiesięcznej płatności – bez żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, macie pewność, że wszelkie kwestie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a stworzona dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System HACCP obowiązkowy jest w każdym zakładzie, nawet w takim, który na niewielką skalę zajmuje się przetwórstwem produktów żywnościowch

Obsługa HACCP realizowana przez nas, pozwala zwiększyć oszczędności firmy, ponieważ wszystkie sprawy HACCP prowadzi zespół specjalistów, w cenie już od 100 zł miesięcznie. Nie jest to zbyt wygórowana cena, jeśli porównamy takie usługi z zatrudnieniem na umowę o pracę specjalisty ds. HACCP.

W zakresie stałej obsługi HACCP oferujemy:

  • Pełnienie zadań przewidzianych dla zespołu HACCP w zakładzie.
  • Opracowywanie instrukcji sanitarnych.
  • Szkolenia minimum sanitarne.
  • Szkolenia dla pracowników i kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GHP/GMP.
  • Opracowywanie dokumentacji dla zakładów obróbki żywności w zakresie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych (GHP, GMP).
  • Wdrażanie systemu HACCP i prowadzenie dokumentacji.
  • Wdrażanie systemu jakości opartego na normie ISO 22000.
  • Prowadzenie kart zapisów wykonywanych czynności.
  • Prowadzenie i archiwizowanie kart rejestru.
  • Wykonywanie okresowych przeglądów, audytów systemu HACCP.

W ramach stałej obsługi HACCP wprowadzimy do Twojego zakładu nasz zespół, który zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem żywności. Opracujemy stosowne dokumenty, wdrożymy odpowiednie procedury. Już dziś pozbądź się dodatkowych obowiązków i powierz nam zadania zespołu HACCP.

§ Podstawa prawna
Pracodawca ma obowiązek posiadać instrukcje sanitarne i dokumentację sanitarną według Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP (USTAWA o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia).
menu
dział HACCP