BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Obsługa HACCP

Obsługa HACCP Zielona Góra

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadzenie i dokumentowanie systemu HACCP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, zajmujących się przetwarzaniem żywności – m.in. dla stołówek, zakładów produkcyjnych, restauracji, barów, sklepów i magazynów spożywczych, ubojni, a także wielu innych.

Każdy podmiot gospodarczy, będący ogniwem w łańcuchu żywnościowym, ma obowiązek, nie tylko wdrożenia systemu HACCP, ale także szkolenia swoich pracowników. Pamiętając, że przykład idzie z góry, również Pracodawca i osoby kierujące pracownikami, powinny w takich szkoleniach uczestniczyć.

Nowoczesna obsługa HACCP

W ramach miesięcznego abonamentu, nasza firma prowadzi stały nadzór HACCP w danej placówce, pełniąc zadania zespołu HACCP. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia w danym zakładzie, będą prowadzone przez naszą firmę w ramach comiesięcznej płatności – bez żadnych dodatkowych kosztów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, macie pewność, że wszelkie kwestie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a stworzona dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

System HACCP obowiązkowy jest w każdym zakładzie, nawet w takim, który na niewielką skalę zajmuje się przetwórstwem produktów żywnościowych

Obsługa HACCP realizowana przez nas, pozwala zwiększyć oszczędności firmy, ponieważ wszystkie sprawy HACCP prowadzi zespół specjalistów, od 100 zł miesięcznie. Nie jest to zbyt wygórowana cena, jeśli porównamy takie usługi z zatrudnieniem na umowę o pracę specjalisty ds. HACCP.

W zakresie stałej obsługi HACCP oferujemy:

  • Pełnienie zadań przewidzianych dla zespołu HACCP w zakładzie.
  • Opracowywanie instrukcji sanitarnych.
  • Szkolenia minimum sanitarne.
  • Szkolenia dla pracowników, a także kierownictwa z zakresu wymagań systemu HACCP i GHP/GMP.
  • Opracowywanie dokumentacji dla zakładów obróbki żywności w zakresie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych (GHP, GMP).
  • Wdrażanie systemu HACCP i prowadzenie dokumentacji.
  • Wdrażanie systemu jakości opartego na normie ISO 22000.
  • Prowadzenie kart zapisów wykonywanych czynności.
  • Prowadzenie i archiwizowanie kart rejestru.
  • Wykonywanie okresowych przeglądów, a także audytów systemu HACCP.

W ramach stałej obsługi HACCP wprowadzimy do Twojego zakładu nasz zespół, który zajmie się wszystkimi sprawami związanymi z bezpieczeństwem żywności. Opracujemy stosowne dokumenty, wdrożymy odpowiednie procedury. Już dziś pozbądź się dodatkowych obowiązków i powierz nam zadania zespołu HACCP. 68 411 40 00

§ Podstawa prawna
Pracodawca ma obowiązek posiadać instrukcje sanitarne i dokumentację sanitarną według Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP (USTAWA o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia).
menu
dział HACCP