BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Księga Jakości ISO 22000

Księga jakości ISO 22000

Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji systemu bezpieczeństwa żywności, w tym najważniejszego dokumentu, jakim jest Księga Jakości ISO 22000. Taką dokumentację opracowuje audytor wiodący systemu HACCP, podczas przygotowywania zakładu do certyfikacji.

Nasza Księga Jakości ISO 22000 jest przede wszystkim:

 • Zrozumiała dla personelu łańcucha żywności.
 • Rzeczowa, co oznacza, że nie tworzymy niepotrzebnych procedur, które następnie należy codziennie wypełniać.
 • Zwięzła, gdyż potrafimy się zmieścić w 100 stronach, nie tworzymy tomów nikomu niepotrzebnej dokumentacji.
 • Nowoczesna, gdyż patrzymy na realia współczesności i wiemy co jest najważniejsze, aby wdrożyć system i otrzymać certyfikat.

Księga Jakości ISO 22000 – nasz wzór

Nasza księga zawiera wszystkie elementy, niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu jakości bezpieczeństwa żywności, opartego na normie ISO 22000. Najważniejsze elementy dokumentacji to:

 1. Strona tytułowa.
 2. Wykaz zmian.
 3. Wymagania prawa żywnościowego.
 4. Terminy i definicje.
 5. Zarządzanie
  • Wymagania dotyczące dokumentacji,
  • Nadzór nad dokumentami,
  • Nadzór nad zapisami,
  • Polityka bezpieczeństwa żywności,
  • Odpowiedzialność i uprawnienia,
  • Surowce, składniki i materiały kontaktujące się z wyrobem,
  • Charakterystyka produktu końcowego,
  • Diagramy przepływu,
  • Analiza zagrożeń,
  • Ocena zagrożeń,
  • Wybór i ocena środków nadzoru,
  • Drzewo decyzyjne,
  • Ustalenie operacyjnych programów warunków wstępnych,
  • Ustalenie planu HACCP,
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • System identyfikowalności,
  • Działania korygujące,
  • Planowanie weryfikacji,
  • Ocena indywidualnych wyników weryfikacji,
  • Analiza rezultatów działań weryfikacyjnych,
  • Gotowość reagowania na sytuacje kryzysowe,
  • Przegląd zarządzania,
  • Zasoby ludzkie,
  • Infrastruktura,
  • Środowisko pracy,
  • Ocena w celu zwolnienia,
  • Postępowanie z wyrobami niezgodnymi,
  • Nadzorowanie monitorowania i pomiarów,
  • Audyt wewnętrzny.
 6. Księga HACCP
 7. Procedury
  • Program warunków wstępnych,
  • Identyfikowalność,
  • Komunikacja,
  • Postępowanie na wypadek awarii,
  • Zarządzanie środowiskiem pracy.

Zleć nam opracowanie Księgi Jakości ISO 22000

Dajemy gwarancję pozytywnego przejścia procesu certyfikacji, a następnie otrzymania certyfikatu systemu ISO 22000. Certyfikację przeprowadzać będzie, na nasz koszt, jednostka akredytowana.

Dodatkowo, dokumentację otrzymasz od nas w wersji elektronicznej, aby w przyszłości można było łatwo ją edytować.

Korzyści systemu ISO 22000:

 1. Poprawa renomy firmy i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych.
 2. Wzrost efektywności i produktywności.
 3. Spełnienie międzynarodowych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 4. Dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost ich satysfakcji.
 5. Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności osób oraz działów.
 6. Polepszenie jakości wyrobów.
 7. Usprawnienie obiegu informacji, przez co zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
 8. Zmniejszenie kosztów złej jakości i ujawnienie źródeł ich powstawania.
 9. Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
 10. Lepsze warunki zawierania umów (np. w przetargach) i negocjowania cen.
 11. Zmniejszenie ilości audytów klienta.
 12. Skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa.
 13. Większe zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę.
 14. Łatwość integracji z innymi systemami zarządzania, np. ISO 9001.
menu
dział HACCP