BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Dokumentacja BRC

Dokumentacja BRC
Oferujemy opracowanie kompleksowej dokumentacji BRC (British Retail Consortium). Dokumentację opracowuje audytor wiodący systemu bezpieczeństwa żywności, podczas przygotowywania zakładu do certyfikacji.

Nasza dokumentacja BRC to:

 • Krótki i rzeczowy dokument spełniający wymagania systemu.
 • Zwięzła struktura – nie tworzymy tomów nikomu niepotrzebnej dokumentacji.
 • Nowoczesne opracowanie, zrozumiałe dla każdego personelu łańcucha żywności.
 • Łatwy w zarządzaniu i modyfikowaniu dokument elektroniczny.
 • Przede wszystkim nowoczesność na miarę obecnych czasów.

Co to jest BRC?

BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.
BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Do tych wymagań należy:

 1. Posiadanie systemu HACCP.
 2. Posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych.
 3. Wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna).
 4. Posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.
 5. Opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej.
 6. Szkolenie personelu z opracowanych procedur.

Nasz wzór dokumentacji BRC

Nasza dokumentacja BRC zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu jakości bezpieczeństwa żywności, opartego na systemie British Retail Consortium. Najważniejsze elementy dokumentacji to:

 1. Strona tytułowa.
 2. Wykaz zmian.
 3. Wymagania prawa żywnościowego.
 4. Terminy i definicje.
 5. Odpowiedzialność Kierownictwa i ciągłe doskonalenie.
 6. Plan bezpieczeństwa żywności – HACCP.
 7. Księga zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
  • Deklaracja polityki jakości.
  • Orientacja na klienta.
  • Zarządzanie zasobami.
  • Zarządzanie środowiskiem pracy.
  • Audyty wewnętrzne.
  • Zakupy.
  • Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji.
  • Działania korygujące i zapobiegawcze.
  • Identyfikowalność.
  • Zarządzanie incydentami i wycofaniem produktów.
  • Rozpatrywanie skargi klientów.
  • Standardy dotyczące lokalizacji zakładu.
  • Kontrola produktu.
  • Sprzęt i wyposażenie.
  • Utrzymanie maszyn w ruchu.
  • Pomieszczenia dla pracowników.
  • Utrzymanie czystości i higiena.
  • Gospodarka odpadami i nieczystościami.
  • Kontrola szkodników.
  • Transport.
  • Kontrola produktu.
  • Projektowanie i opracowywanie produktu.
  • Specjalne wymagania dla specyficznych materiałów.
  • Wykrywanie metali/ciał obcych.
  • Pakowanie produktu.
  • Kontrola produktu i badania laboratoryjne.
  • Nadzór nad produktem niezgodnym.
  • Zwolnienie produktu.
  • Kontrola procesu.
  • Personel.
 8. Księga Specyfikacji Jakościowych surowców, dodatków technologicznych, opakowań.
 9. Księga HACCP
  • Plan HACCP
   • Opisy produktów;
   • Schematy technologiczne;
   • Analiza zagrożeń;
   • Identyfikacja CP i CCP;
   • Instrukcje monitorowania CPP;
   • Arkusze monitorowania CCP
  • Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna GHP/GMP,
  • Planowanie, weryfikacja i przeglądu systemu HACCP,
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami,
  • Nadzór nad wyrobem niezgodnym,
  • Działania korygujące,
  • Zarządzanie infrastrukturą,
  • Szkolenia pracowników,
  • Audyty wewnętrzne,
  • Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja.
 10. Procedury
  • Procedura zarządzania zakupami,
  • Procedury kontroli i badań dostaw, wyrobu, środowiska,
  • Procedura zarządzania dostawcami usług,
  • Procedura nadzoru nad podwykonawcami,
  • Procedura weryfikacji systemu i weryfikacji procesu produkcji,
  • Procedury projektowania i rozwoju wyrobu,
  • Procedura oznaczania i identyfikowalności wyrobu,
  • Procedura przyjmowania reklamacji i uwag od klientów,
  • Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom chemicznym,
  • Procedura postępowania ze szkłem, twardym plastykiem, drewnem, ceramiką, sprzętem pomocniczym,
  • Procedura zarządzania alergenami.

Zleć nam opracowanie Dokumentacji BRC

Dajemy gwarancję pozytywnego przejścia procesu certyfikacji, a następnie otrzymania certyfikatu BRC. Certyfikację przeprowadzać będzie na nasz koszt jednostka akredytowana.

Dodatkowo, dokumentację otrzymasz od nas w wersji elektronicznej, aby w przyszłości można było łatwo ją edytować.

Kogo dotyczy system BRC?

 1. W chwili obecnej audytowaniem, zgodnym z BRC objęci są wszyscy producenci środków spożywczych, zaopatrujący sprzedawców detalicznych oraz hurtowników w marki handlowe.
 2. BRC znajduje również zastosowanie w produkcji wszystkich artykułów spożywczych, za wyjątkiem produkcji pierwotnej.

Proces audytowania systemu BRC

 1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie – wdrożenie wg normy ISO 9001 (Polityka Jakości, Cele i zadania, zapewnienie zasobów, przegląd kierownictw, analiza danych i doskonalenie systemu).
 2. Plan Bezpieczeństwa Żywności HACCP – wdrożenie zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius (Analiza zagrożeń, monitorowanie CCP / CP i procesu technologicznego, specyfikacje surowców i opakowań, nadzór nad środowiskiem produkcyjnym, maszynami, transportem, wodą, szkodnikami, personelem), Programy wstępne.
 3. System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności – wdrożenie wg normy ISO 9001 (Księga Jakości, nadzór nad dokumentacja, zapisami, przeprowadzanie audytów, specyfikacje, prowadzenie działań korygujących, reklamacje, skargi, sposób postępowania z wyrobem niezgodnym, wycofanie wyrobu, zarządzanie incydentami).
 4. Standardy Zakładu – konstrukcja budynków, bezpieczeństwo zakładu, przepływ wyrobu, maszyny, urządzenia, woda, lód, powietrze, konserwacje, sprzątanie, odpady, szkodniki, magazynowanie, działania logistyczne, wykrywanie metali.
 5. Projekt produktu oraz jego rozwój, zarządzanie alergenami, identyfikacja, pakowanie wyrobu, plany kontroli i badań dostaw, w toku procesu produkcji, wyrobu gotowego przez zakładowe laboratorium oraz określenie kryteriów zwalniania wyrobu do obrotu handlowego i określenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym ze specyfikacją.
 6. Kontrola Procesu – kontrola operacji, kontrola ilości, kalibracja i kontrola przyrządów do monitorowania i pomiarów wyposażeniem.
 7. Kontrola Personelu – szkolenie personelu, kontrolowanie higieny personelu, badania medyczne, stosowania odzieży ochronnej.
menu
dział HACCP