BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Dokumentacja sanitarna

Nasza firma opracowuje i sprzedaje wszystkie rodzaje dokumentacji sanitarnych, które wymagane są w zakładach pracy. Dokumentacja sanitarna opracowywana jest przez Audytora Systemu HACCP, a następnie weryfikowana przez inspekcję sanitarną lub inspekcję weterynaryjną w czasie kontroli, podczas których nigdy nie było zastrzeżeń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przemyśle spożywczym i paszowym. Zapraszamy do składania zamówień.

Rodzaje dokumentacji sanitarnej

Rysunek poniżej przedstawia szczegółowy podział dokumentów i instrukcji sanitarnych ze względu na zastosowanie. Niektóre zakłady mają obowiązek wdrożyć wszystkie poniższe dokumenty, a niektóre tylko wybrane, podstawowe. W jaki więc sposób ocenić które dokumenty są mi potrzebne?

Podział dokumentacji sanitarnych
Rys. 1 Podział dokumentacji sanitarnych

Charakterystyka dokumentacji sanitarnej

  • Dobra Praktyka Higieniczna GHP – jest to podstawowa dokumentacja sanitarna, która obejmuje absolutnie wszystkie zakłady, zajmujące się przetwarzaniem żywności GHP, sprawdzana jest przez Sanepid jeszcze przed wpisaniem zakładu do rejestru firm, podlegających kontroli. Dokumentacja GHP musi być na bieżąco aktualizowana, powinna zawierać odpowiednie instrukcje, procedury oraz formularze. W jej skład wchodzi: opis stanu technicznego budynku, pomieszczeń oraz otoczenia zakładu, w tym procedury, związane z utrzymaniem czystości, stan techniczny i sanitarny maszyn, urządzeń i sprzętu, procesy mycia i dezynfekcji, procedury związane z usuwaniem odpadów i ścieków, zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami, procedura związana z kontrolą jakości wody, procedury związane z higieną osobistą personelu oraz procedury związane ze szkoleniem pracowników.
  • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – jest to druga podstawowa dokumentacja sanitarna obok GHP, która wymagana jest we wszystkich zakładach, zajmujących się produkcją środków spożywczych. Sprawdzana jest ona na etapie wydawania decyzji przez inspekcję sanitarną lub inspekcję weterynaryjną w przypadku produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
  • Plan HACCP – jest to podstawowy dokument księgi HACCP, zawierający najważniejsze informacje podczas wdrażania systemu HACCP i opracowywania dokumentacji oraz procedur. Plan HACCP zawiera podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, jego strukturze, polityce jakości, plan pomieszczeń zakładu, zarządzenie o powołaniu zespołu HACCP itp. W dalszej części planu HACCP zawarte są opisy produktów, schematy technologiczne, analiza zagrożeń i identyfikacja punktów kontroli oraz krytycznych punktów kontroli. Ostatnim elementem planu HACCP są instrukcje monitorowania CP i CCP, a także formularze zapisów do tych instrukcji.
  • Dobre Praktyki GHP/GMP – jest to dokumentacja, która składa się z dobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP.
  • Procedura HACCP – jest to element składowy księgi HACCP, w których opisuje się procedury, związane z działalnością spożywczą w zakładzie. Przykładowo, mogą to być procedury szkolenia pracowników, procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, procedury postępowania z chorymi zwierzętami, procedury działań korygujących i wiele innych. Ilość procedur nie jest określona w przepisach prawa żywnościowego.
  • Księga HACCP – Najważniejszy dokument przy wdrażaniu systemu HACCP. Zawiera Plan HACCP oraz procedury.
  • Księga Jakości ISO 22000 – jest to podstawowy dokument systemu jakości opartego na normie ISO 22000. Generalnie można wskazać, że składa się ona z księgi HACCP oraz dodatkowych dokumentów systemu jakości, nie tylko związanych z działalnością spożywczą, przykładowo: obieg dokumentów, zasady zatwierdzania dokumentów, kontakty z Klientami, zarządzanie środowiskiem pracy, program warunków wstępnych, postępowanie na wypadek awarii oraz wiele innych.
  • Dokumentacja BRC – jest dokumentacją niezbędną przy wdrożeniu normy BRC opracowanej przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów. Dokumentacja jest bardzo podobna do Księgi HACCP, ale mająca inną strukturę. Firma, która ma wdrożony system HACCP, nie powinna mieć problemów z wdrożeniem systemu BRC. W skład dokumentacji wchodzi głównie zaangażowanie kierownictwa i ciągłe doskonalenie, plan bezpieczeństwa żywności HACCP, audyt wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, identyfikowalność, układ, przepływ produktu i segregacja, utrzymanie czystości i higiena, wymagania, dotyczące materiałów specjalnych, kontrola działań oraz szkolenia.
  • Dokumentacja IFS – dokumentacja, która jest wynikiem wdrożenia IFS, czyli systemu jakości, opracowanego przez niemieckich i francuskich detalistów. Zasady podobne są do księgi HACCP, posiada natomiast inną strukturę. Dokumentacja IFS zawiera odpowiedzialność najwyższego kierownictwa, system monitorowania CCP, higienę personelu, specyfikację surowców, specyfikację produktów końcowych (receptur), zarządzanie dotyczące ciał obcych, identyfikowalność, audyty wewnętrzne, procedury wycofywania i zwrotów oraz działania korygujące.
  • Księga Jakości TQM – jest to dokumentacja kompleksowego zarządzania jakością. W swojej zawiera księgę jakości ISO 22000, Księgę HACCP, ISO 9001, a także wiele innych norm, które razem tworzą TQM.

Opracujemy dowolną dokumentację sanitarną.

 Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział HACCP