BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Dokumentacja ochrony danych osobowych

W świetle obowiązujących przepisów, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych, a następnie wdrożenia w życie procedur, mających na celu ochronę danych osobowych swoich pracowników, klientów, itp.

Zdaję sobie sprawę, że prawidłowe opracowanie wymaga uwzględnienia specyfiki Waszej branży, realizowanych zadań i przyjętej struktury organizacyjnej. Dlatego właśnie, do potrzeb każdego klienta podchodzę indywidualnie, odrzucając szablonowe rozwiązania. W swojej ofercie posiadam kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych, zgodną z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych, przepisów branżowych i wytycznych GIODO.

W zależności od struktury zakładu lub wdrożonych systemów jakości, zakres dokumentacji ochrony danych osobowych może być różny i może obejmować odmienne procedury. Nie mniej jednak, zawsze musi zawierać Politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 1. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych czytaj więcej
 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym czytaj więcej

Wspólnym mianownikiem każdej dokumentacji ochrony danych osobowych, jest kontrola i weryfikacja. Oznacza to, że jest ona każdorazowo sprawdzana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwową Inspekcję Pracy w ramach podpisanego porozumienia z GIODO. Dokumentacja weryfikowana jest również przez audytorów wiodących, przy certyfikacji zakładu na zgodność z systemem jakości ISO 27001 lub ISO 9001.

Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych

Nasza firma tworzy wszelką dokumentację Ochrony Danych Osobowych dla dowolnego zakładu pracy. U nas możesz złożyć zlecenie na opracowanie dokumentacji od podstaw, dostosowanej do konkretnego zakładu, jak również możesz kupić jedną z kilku gotowych pozycji w naszym sklepie internetowym, które dostępne są od ręki.

Każdą dokumentację sprzedajemy w formie elektronicznej, z prawem do edycji oraz do samodzielnego wydruku dowolną ilość razy.

Najważniejsze cechy dokumentacji ochrony danych osobowych

 1. Dokumentacja powinna być przede wszystkim:
  • Przejrzysta.
  • Spójna.
  • Prosto sformułowana.
  • Dostępna dla osób z niej korzystających.
  • Kompletna.
 2. Zawsze kiedy tworzymy dokumentację należy:
  • Zrobić to zrozumiale.
  • Zrobić to rzetelnie.
  • Stosować fakty, a nie przypuszczenia.
 3. Praktyczne zasady tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych:
  • Każdy dokument powinien być napisany w sposób prosty i łatwy do zrozumienia.
  • Nowo powstałe dokumenty koniecznie muszą być zweryfikowane.
  • W tworzonej dokumentacji, jeśli to możliwe, należy stosować odnośniki do dokumentów istniejących.
  • Jeśli to możliwe, każdy opis działania należy uzupełnić schematem lub rysunkiem.
  • Liczba dokumentów powinna być maksymalnie ograniczona.
  • Każdy tworzony dokument powinien w jak największym stopniu stanowić połączenie dokumentów istniejących.
  • Raz sporządzony opis działania nie powinien być powtarzany.
  • Nie tworzymy fikcji – w dokumentach należy opisywać rozwiązania funkcjonujące w przedsiębiorstwie, a nie takie, które powinny być zastosowane jako bardziej poprawne.
 4. Przyjęta forma i treść opisów, musi być przejrzysta i zrozumiała dla osób korzystających z dokumentacji, zarówno pracowników zakładu, jak i zewnętrznych audytorów i inspektorów urzędowej kontroli.
 5. Dokumentacja i zapisy powinny być przystosowane i proporcjonalne do charakteru i wielkości zakładu.
 6. Dokumentacja powinna zawierać takie cechy, aby pozwalała ocenić, czy system w danym zakładzie jest kompletny i czy jest prawidłowo zaprojektowany.
 7. Dokumentacja danych osobowych powinna być na bieżąco aktualizowana, poprawiana w miarę potrzeb oraz dostosowywana do nowych warunków. Oznacza to również, że po dokumentacji można pisać i kreślić oraz, w miarę potrzeby, drukować ją na nowo.

W ofercie naszego sklepu internetowego posiadamy gotową, kompletną dokumentację ochrony danych osobowych, która jest dostępna od ręki:

 1. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 2. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

menu
dział GIODO