BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

O mnie

Rafał Wielgus

Nazywam się Rafał Wielgus, mieszkam w Zielonej Górze i od zawsze zajmuje się informatyką. Moje specjalizacje to przede wszystkim bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz przeciwdziałanie cyberterroryzmowi. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

W województwie lubuskim posiadam najwyższe kompetencje i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Doświadczenie:

 1. Z bezpieczeństwem sieci związany jestem od 2002 roku, kiedy to rozpocząłem pracę dla Ministerstwa Obrony Narodowej, będąc elementem łańcucha bezpieczeństwa niejawnych sieci komputerowych. Swoje usługi świadczyłem jako:
  • Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych.
  • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Inspektor ochrony danych osobowych.
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Moimi największymi usługobiorcami są:
  • agencje rządowe.
  • ministerstwa.
  • administracja samorządowa.
  • korporacje finansowe i instytucje bankowe.

Wykształcenie i kursy:

 1. Magister informatyki na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku informatyka, specjalność: Systemy i Sieci Informatyczne.
 2. Magister zarządzania kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
 3. Szkolenie dla Administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych, organizowane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
 4. Szkolenie dla Inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 5. Szkolenie BSI z zakresu wymagań normy ISO 27001:2013.
 6. Szkolenie BSI dla Audytorów Wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.
 7. Uprawnienia międzynarodowego audytora wiodącego IRCA z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013.
 8. Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych.
 9. Szkolenie z ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Oferta:

 1. Zajmuję się profesjonalnym opracowywaniem:
  • Szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla niejawnych systemów informatycznych.
  • Procedur bezpiecznej eksploatacji dla niejawnych systemów informatycznych.
  • Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 2. Pełnię zadania zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla dowolnych firm i instytucji.

Uprawnienia:

 1. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”, uprawniające do dostępu do krajowych informacji niejawnych o najwyższej klauzuli.
 2. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „COSMIC TOP SECRET”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w państwach członkowskich NATO.
 3. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „TRES SECRET UE”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w instytucjach Unii Europejskiej.
 4. Posiadam uprawnienia do wdrażania i certyfikowania systemu jakości ISO 27001.

Moje usługi kompleksowo obejmują:

 1. Przeprowadzanie nowoczesnych szkoleń multimedialnych.
 2. Przekazanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
 3. Edytowanie istniejącej lub opracowanie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych.
 4. Przeprowadzenie audytów i przeglądów systemu.
 5. Przygotowanie zakładu do certyfikacji.

Wdrażanie bez pośredników:

 1. Posiadam własny certyfikowany zespól specjalistów.
 2. Współpracujecie bezpośrednio z audytorem, co jest gwarancją profesjonalnej obsługi przedsiębiorstwa, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, bez kosztów pośredników.

Moje wieloletnie doświadczenie to:

 1. Wdrożenia systemów opartych na normie ISO 27001.
 2. Opracowanie Polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Opracowanie SWB i PBE dla sieci niejawnych, które zakończyły się uzyskaniem akredytacji Służby Ochrony Państwa.
 4. Świadczenie usług dla wielu jednostek organizacyjnych jako zewnętrzny ABI.

Zapraszam do skorzystania z moich usług

Zadzwoń do mnie jeszcze dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Gwarantuję najniższą cenę i profesjonalną obsługę.

menu
dział GIODO