BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

O mnie

Rafał Wielgus

Nazywam się Rafał Wielgus, mieszkam w Zielonej Górze i od zawsze zajmuje się informatyką. Moje specjalizacje to przede wszystkim bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych oraz przeciwdziałanie cyberterroryzmowi. Świadczę kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

W województwie lubuskim posiadam najwyższe kompetencje i doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych

Doświadczenie:

 1. Z bezpieczeństwem sieci związany jestem od 2002 roku, kiedy to rozpocząłem pracę dla Ministerstwa Obrony Narodowej, będąc elementem łańcucha bezpieczeństwa niejawnych sieci komputerowych. Swoje usługi świadczyłem jako:
  • Administrator niejawnych systemów teleinformatycznych.
  • Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Inspektor ochrony danych osobowych.
 2. Moimi największymi usługobiorcami są:
  • agencje rządowe.
  • ministerstwa.
  • administracja samorządowa.
  • korporacje finansowe i instytucje bankowe.

Wykształcenie i kursy:

 1. Czerwiec 2008 r. – uzyskanie tytułu magistra informatyki na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku informatyka, specjalność: Systemy i Sieci Informatyczne.
 2. Październik 2008 r. – ukończenie szkolenia dla Administratorów niejawnych systemów teleinformatycznych, organizowanego przez Służbę Ochrony Państwa.
 3. Październik 2009 r. – ukończenie szkolenia w zakresie ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie SZBI w praktyce.
 4. Listopad 2010 r. – uzyskanie uprawnień audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO 27001:2005.
 5. Marzec 2011 r. – szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 6. Marzec 2012 r. – Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Administrator bezpieczeństwa informacji.
 7. Listopad 2012 r. – Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.
 8. Czerwiec 2015 r. – Ukończenie szkolenia dla Inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, organizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oferta:

 1. Zajmuję się profesjonalnym opracowywaniem:
  • Szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla niejawnych systemów informatycznych.
  • Procedur bezpiecznej eksploatacji dla niejawnych systemów informatycznych.
  • Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
  • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 2. Pełnię zadania zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dla dowolnych firm i instytucji.

Uprawnienia:

 1. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”, uprawniające do dostępu do krajowych informacji niejawnych o najwyższej klauzuli.
 2. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „COSMIC TOP SECRET”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w państwach członkowskich NATO.
 3. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „TRES SECRET UE”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o najwyższej klauzuli w instytucjach Unii Europejskiej.
 4. Posiadam uprawnienia do wdrażania i certyfikowania systemu jakości ISO 27001.
 5. Jestem certyfikowanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Członkostwo:

Jestem członkiem największych w Polsce organizacji, zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych:

 1. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.
 2. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

 

Moje usługi to przede wszystkim:

Kompleksowe usługi obejmujące:

 1. Przeprowadzanie nowoczesnych szkoleń multimedialnych.
 2. Przekazanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
 3. Edytowanie istniejącej lub opracowanie nowej dokumentacji ochrony danych osobowych.
 4. Przeprowadzenie audytów i przeglądów systemu.
 5. Przygotowanie zakładu do certyfikacji.

Wdrażanie bez pośredników:

 1. Posiadam własny certyfikowany zespól specjalistów.
 2. Współpracujecie bezpośrednio z audytorem, co jest gwarancją profesjonalnej obsługi przedsiębiorstwa, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, bez kosztów pośredników.

Wieloletnie doświadczenie:

 1. Wdrożyłem ponad 400 systemów opartych na normie ISO 27001.
 2. Opracowałem ponad 1000 Polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Opracowałem ponad 50 SWB i PBE dla sieci niejawnych, które zakończyły się uzyskaniem akredytacji Służby Ochrony Państwa.
 4. Świadczę usługi dla ponad 500 firm i instytucji jako zewnętrzny ABI.

Zapraszam do skorzystania z moich usług

Zadzwoń do mnie jeszcze dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Gwarantuję najniższą cenę i profesjonalną obsługę.

menu
dział GIODO