Skocz do zawartości

kosa

Członkowie
 • Liczba zawartości

  38
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez kosa


 1. Cytat

  Jesteś w: Strona główna > Prawo Pracy > Artykuły

  ‹‹ Poprzedni | 71/133 | Następny ››

  Szczególna ochrona pracownic. Prace wzbronione kobietom

  Co to jest praca wzbroniona? Jakie prace są wzbronione kobietom? Czy można zatrudnić kobietę przy pracy wzbronionej? Te informacje są szczególnie ważne dla pracodawcy zatrudniającego pracownice.

  Przepis art. 176 Kodeksu Pracy przewiduje zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Pracodawcy nie wolno zatrudniać pracownicy przy pracach wzbronionych kobietom nawet za jej zgodą czy na jej wyraźne żądanie.

  Jak widać wszystkie kobiety są chronione od prac wzbronionych. Jeśli pracodawca kieruje kobietę do prac wzbronionych to powoduje nie tylko odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy, przewidzianą w przepisie art. 281 pkt 5 Kodeksu Pracy, ale także daje uprawnienie pracownicy do odmowy wykonania poleceń przełożonych w tym zakresie, jako sprzecznych z przepisami prawa pracy, bez obawy zastosowania wobec niej sankcji w postaci kar porządkowych, względnie rozwiązania z nią stosunku pracy (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2008 r., II PK 116/07).


 2. Cytat

  Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych kobiet w ciąży wprowadza art. 178 k.p. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

  Pracodawca, który skieruje kobietę w ciąży do pracy w nadgodzinach – o ile ma wiedzę o stanie ciąży – ryzykuje karę grzywny wymierzoną na podstawie art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy.

  Jej wysokość to od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł. Kary nie wyłączy przekonanie pracodawcy, że na konkretnym stanowisku pracy, kilka godzin pracy więcej nie mogło zaszkodzić kobiecie w ciąży.

  Inne rozwiązanie prawne dotyczy pracownicy w ciąży w zakresie jej delegowania poza stałe miejsce pracy oraz zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy (art. 139 k.p.). Kobieta w ciąży nie może nawet, gdy chce podjąć pracy w nadgodzinach albo w porze nocnej. Ale w przypadku delegowania albo systemu przerywanego czasu pracy jej zgoda na to jest legalna.

   


 3. Cytat

  Zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza (nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku) protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.

   


 4. Przede wszystkim rotacja jest dobra ze względu na kilka korzyści. Bardzo ważną jest to, że pracownik który pracuje na różnych stanowiskach jest o wiele lepiej zmotywowany. Dzięki temu, że nie robi ciągle jednego i tego samego może trochę podkręcić swoje zainteresowanie pracą. Nie czuje się też przytłoczony przez to co robi. Jeśli praca jest nużąca, monotonna, po prostu nudna i nieciekawa wtedy o wiele łatwiej jest czerpać korzyści z rotacji. Oczywiście pod warunkiem że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni także na inne stanowiska, bo jeśli tak nie jest to rotacja może przysporzyć sporo problemów, a na takiej linii produkcyjnej może to stanowić nawet zagrożenie zdrowia lub nawet życia.


 5. Dnia ‎27‎.‎09‎.‎2016 o 20:04, Małami123 napisał:

  tego co wiem ,to raczej, nie, a mogłabyś rozwinąć myśl? bo nie do końca rozumiem jak ma być lokal gastronomiczny pod lokalem gastronicznym?

  Koleżance chodzi chyba o rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z gastronomią w lokalu który już przechodził wyzite sanepidu i wszelkie inne akty prawne. Chyba chodzi o to żeby postawić tam nowy lokal bez aktualizowania badan, wizyt i całej kontroli. I według mnie jest to niemożliwe, bo każdy lokal gastronomiczny jest inny , nawet jeśli to tez ma być lokal gastronomiczny. To jednak wszelkie kontrole muszą zostać powtórzone. Przecież nie zakłada się działalności gospodarczej pod kogoś kto już ją ma, więc lokal też trzeba otworzyć od podstaw.


 6. Cytat

  Problematykę tę reguluje ustawa „o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia „(Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.). Zgodnie z jej treścią za działalność gastronomiczną uznaje się produkcję i obrót środkami spożywczymi. Ustawa mówi, że środki spożywcze nie mogą być szkodliwe dla zdrowia lub życia człowieka, zepsute ani sfałszowane. Reguluje ona również takie zagadnienia jak:

  • stan techniczny budynków czy pomieszczeń, w których odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi oraz ich instalacji;
  • jakość wody przeznaczona do celów spożywczych i gospodarczych;
  • gromadzenie i przechowywanie odpadów z produkcji żywności;
  • narzędzia, urządzenia i wyposażenie zakładu (baru, restauracji);
  • osoby wykonujące pracę przy produkcji i w obrocie z żywnością.

   


 7. Dokument Identyfikacyjny umożliwia identyfikację dostawców produktów, samej przesyłki oraz odbiorców produktów. Producenci zobowiązani są do wystawiania dokumentu identyfikacyjnego, który zawiera:

  - adnotację potwierdzającą , że jest to dokument identyfikacyjny,

  - kolejny numer, datę oraz miejsce wystawienia,

  - datę wysłania przesyłki,

  - nazwa, siedziba, adres oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu wystawiającego dokument identyfikacyjny,

  - opis towaru (rodzaj produktu, liczba i rodzaj opakowań, waga netto, pochodzenie surowca),

  - miejsce pozyskania/przetworzenia/składowania,

  - data wysyłki i miejsce przeznaczenia,

  - rodzaj środka transportu i jego numer rejestracyjny,

  - czytelny podpis i pieczęć.

   

  Dokument identyfikacyjny może zawierać dodatkowe informacje o ile są konieczne ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji przesyłki.

  Podmioty, które dokonują dystrybucji produktów pochodzenia zwierzęcego zobowiązane są do wprowadzania żywności stosownie etykietowanej lub oznakowanej, również za pomocą odpowiedniej dokumentacji (faktury, świadectwa, dokumenty identyfikujące).

  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 20002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 Z 1.02.2002) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE nr L 139 z 30.4.2004); i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (D. Urz.  UE nr. L 39 z 30.04.2004 r. z poźn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym powinny zapewnić możliwość monitorowania żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Powinny także móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczała im środek spożywczy oraz przedsiębiorstwa, którym one dostarczyły swoje produkty. W celu ułatwienia monitorowania żywność powinna być stosownie etykietowana lub oznakowana, również za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Zapewnienie monitorowania produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu jest konieczne, aby w przypadku wystąpienia problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności można było szybko i skutecznie wskazać miejsce pochodzenia produktów, podać taką informację właściwym organom i w razie konieczności wycofać takie produkty z rynku.

   


 8. Ja bym spojrzał na to z innej strony. Chcesz wyjść się napić na miasto albo zjeść dobry posiłek. Szukasz fajnego lokalu, takiego w którym napijesz się czegoś nowego i zjesz coś naprawdę na wysokim poziomie. Wpadasz do lokalu, wszystko fajnie, ceny okej, jedzenie i picie pyszne. I nie ma toalety z której chcesz akurat skorzystać. Według mnie to bardzo zniechęca ludzi, zwłaszcza jeśli spotykają się w grupach i chcą gdzieś posiedzieć nie 20 minut a parę godzin. Dlatego zanim zacząłbym omijać przepisy żeby toalety nie robić zastanowiłbym się czy jej brak przypadkiem nie sprawi, że będę mieć mniej klientów. Bo ja to znam i wydaje mi się, ze może tak być. W dzisiejszych czasach podobnie jest z płaceniem kartą - ja się np. urywam z miejsc w których nie mogę zapłacić kartą. Pomyśl o tym.


 9. 2 minuty temu, dzwoneczek napisał:

  Tak, można wykonywać produkcję w domu wolnostojącym,czy mieszkalnym ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia minimum sanitarnego jak dla lokalu produkcji gastronomicznej i wyszczególnienia miejsca na takową produkcję, czyli wyznaczenie pomieszczenia do produkcji, przygotowanie go pod względem sanitarnym (umywalki,zlewy,urządzenia chłodnicze,itp), zmiana sposobu użytkowania części budynku z części mieszkalnej na część gastronomiczną. Jeśli spełnisz te wymogi to możesz normalnie robić w domu kanapki, pierogi czy cokolwiek innego chcesz. Ale to wygląda łatwo tylko na papierze bo w rzeczywistości nawet dostosowanie lokalu w pełni przeznaczonego na knajpę czy restaurację jest mega trudne, a co dopiero zrobienie czegoś takiego z własnym domem czy mieskzaniem.

   

  Czyli co dokładnie to oznacza? Muszę w jaki sposób przygotować całe pomieszczenie i jak je odpowiednio dopasować? Czy najlepiej jeśli skontaktuje się z sanepidem i ich zapytam o to jak to dokładnie wszystko robić? Bo z tego co widzę i czuję teraz to to może być naprawdę bardzo skomplikowane...Znacie może kogoś komu się coś takiego udało? Myślę o biznesie, właśnie o produkcji kanapek ale nie stać mnie na wynajęcie lokalu.


 10. Dnia ‎26‎.‎09‎.‎2016 o 17:04, Sonsty765 napisał:

  Kogo należy poinformować w przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków  sanitarno-higienicznych w restauracji?

   

  Ostatnio u mnie na osiedlu w jednej knajpce zobaczyłam, jak szczury wychodziły z kosza na śmieci. Komu mam to zgłosić? jaka jest procedura?

  W przypadku tego typu  niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt podając szczegółowe dane do właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. I lepiej żebyś to zrobiła/zrobił bo to może zaoszczędzić kłopotów ze zdrowiem wielu osobom. Ja miałem kiedyś sytuacje kiedy znalazłem parę włosków w sałatce w knajpie w której jadłem ze znajomą. Na początku chcieliśmy to zostawić i olać, bo po co się wykłócać w takiej błahej sprawie. Potem jednak pomyślałem sobie że jeśli ja tego nie zgłoszę to nikt inny może tego nie zrobić. A skoro w jedzeniu były obecne włosy to także wiele innych rzeczy mogło się tam dziać. Bo to nie był mały włosek tylko wręcz pukiel włosów. Procedura jak procedura. Ty musisz zadzwonić i to zgłosić a reszta zajmą się oni.

   


 11. O a tutaj macie kolejny cytat, który może Wam pomóc. Tak jak pisał dzwoneczek - najlepiej zadzwonić do sanepidu i tam się dowiedzieć czy można takie akwarium mieć. Jeśli masz lokal w którym świeże ryby są w pewnym sensie jego znakiem rozpoznawczym to o wiele lepiej jak będą one trzymane w akwarkium niż mrożone i leżące w lodówce od wielu wielu miesięcy.

  Cytat

  Ryby żywe nie powinny być transportowane w foliowych reklamówkach, w których powoli się duszą. To nie tylko niehumanitarne, ale i niezgodne z prawem. Można je przewozić na dwa sposoby – bez wody, w specjalnych torbach z ożebrowaniem, umożliwiającym im oddychanie przez skórę, lub w pojemnikach z wodą. Powinno jej być dwa razy tyle, ile wynosi masa ryby, a ona sama nie powinna być wygięta w nienaturalnej pozycji.

   


 12. Tak jak mówi Dzwoneczek - najważniejsza jest obróbka cieplna jedzenia. Należy więc je odpowiednio długo piec, smażyć lub gotować. Bardzo ważna jest także higiena więc należy mięso, jajka czy owoce i warzywa bardzo dokładnie myć. Należy także dokładnie myć ręce przed posiłkami jeśli wcześniej gotowaliśmy. Ważne jest także żeby absolutnie nigdy nie rozmrażać jedzenia poza lodówką - należy wyciągać je z zamrażarki i rozmrażać w lodówce a nie na zewnątrz. Poza tym bardzo ważne jest także to żeby nie zostawiać gotowych potraw na piecu, stole itd. One nie mogą się tam znajdować, muszą być w lodówce. Bardzo wiele osób ma z tym problem i o tym zapomina. A salmonella to bakteria która naprawdę może narobić dużo złego, dlatego należy się jak najbardziej zabezpieczać przed zatruciem. Szczepienie też nie zaszkodzi.


 13. Dzwoneczek ma rację. Często jest tak, że osoby które pracują w sanepidzie nie mają wykształcenia wyższego, a jedynie jakieś technikum po którym praca tam jest możliwa. Często mówi się też niestety że pracę tam zdobywa się po znajomości i że jak ktoś już się tam zatrudni to bardzo długo się tego stanowiska trzyma. Prawda jest jednak taka, że sanepidów jest bardzo niewiele stąd i stanowisk pracy jest ograniczona ilość. Warto jednak najpierw spróbować dostać się na staż do sanepidu i dopiero potem wyrokować i decydować się na pracę tam. Niestety wiele osób myśli, że wystarczą im na przykład studia po dietetyce czy weterynarii. Bo studiowali coś z zamiarem pracy gdzieś indziej, ale potem nie znaleźli pracy i szukają jej gdziekolwiek. To nie jest prawda, takie studia nie pozwolą Ci pracować w sanepidzie. Ale z tym stażem warto spróbować.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...