Skocz do zawartości

Adam

Członkowie
 • Liczba zawartości

  20
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Adam

 1. Zapytaj się w miejscu gdzie je kupiłeś. Ja tam zawsze oddaję
 2. Witam, ostatnio dowiedziałem się, że potrzebuję upoważnić moich pracowników do przetwarzania danych osobowych. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy posiadacie jakieś wzory, które łatwo można by było wypełnić?
 3. Food truck będzie musiał spełnić takie same wymagania jak każdy lokal gastronomiczny
 4. Jeśli dojdzie do rozprawy, to świadek będzie mógł odmówić zeznać tylko i wyłącznie gdy "Art. 261. § 1 KPC. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi." W związku z powyższym świadek nie ma podstawie do odmówienia zeznań.
 5. Wystarczy spisać tylko protokół powypadkowy. Nie jest to trudne, do tego powołujesz zespół powypadkowy, który spokojnie to ogarnie.
 6. Nie dodajesz, protokół powypadkowy jest stosowany wtedy, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy i ma na celu wskazanie przyczyn oraz skutków tego wypadku.
 7. Wystarczy jedna na wejściu do hali, a druga w hali. Jeśli są to pokoje, to powieść jedną w przedpokoju prowadzącym do innych pomieszczeń.
 8. Trzymaj tak długo jak jest Ci potrzebna. Dokumentacja bhp nie jest dokumentem dla pracownika (jak świadectwo pracy etc.) tylko dokumentem dla całej firmy.
 9. A na czym takie szkolenie ma polegać?
 10. Jeśli w ten sposób traktujecie filmy bhp (jako zabawny przerywnik, z którego coś można się nauczyć) to warto po prostu odpalić jakiś z youtube
 11. Cześć, czy znacie jakieś formularze do oceny ryzyka zawodowego, które łatwo można wypełnić?
 12. Każdy samemu powinien być wykonać taką dokumentację. Nie jest ona trudna. W tym wypadku wystarczy skonsultować się z pracownikiem, co do możliwych do wystąpienia ryzyk zawodowych (czyli ewentualnych wypadków przy pracy). Należy w tym wypadku określić wszystkie maszyny, które mogą je spowodować. Następnie do każdego stanowiska należy przypisać określone ryzyka np. duże ciężary, praca na wysokości etc. Następnie do każdego ryzyka związanego z pracą wskaż, czy jest ono małe, średnie, czy też duże (zarówno co do skutków urazów, jak i też możliwości jego wystąpienia). Jeśli uważasz, że jest duże to w takich warunkach pracownik nie może pracować i musisz je zmienić. Potem określ działania, które mają na celu zapobiec temu ryzyku.
 13. Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam 2 pracowników. Stwierdziłem, że nie ma sensu korzystać z usług innych firm, które przeprowadzą szkolenie. Sam przeczytałem dokumenty na temat polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, informacje ogólne na temat ochrony danych i na tej podstawie przeprowadziłem proste szkolenie
 14. A czy trzeba jakoś informować takie osoby o tych prawach, przed tym jak zbierzemy dane do przetwarzania? Np. pracownik w sklepie spisuje dane klienta do sporządzenia umowy sprzedaży na raty
 15. Główną zaletą jest to, że jak mamy ABI-ego to ponosi on solidarną odpowiedzialność (czyli wspólnie) z administratorem. Ponadto, to na nim będą w ten sposób ciążyć wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych (a więc prowadzenie szkoleń, rejestracja zbiorów danych osobowych, czy też prowadzenie ewidencji, sporządzenie polityki i instrukcji zarządzania systemem informatycznym). Jeśli nie chcesz samemu robić wszystkich tych czynności to warto go zatrudnić
 16. A czy dane o tym, czy pracownik nie posiada żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do pracy są już danymi wrażliwymi?
 17. Witam Czy tworzył ktoś na własną rękę politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam dwóch pracowników. W związku z tym nie przetwarzam dużej ilości danych osobowych, a tylko związane z zatrudnianiem pracowników oraz rozliczaniem się z faktur z klientami i biurem księgowym. W związku z tym zastanawiam się, czy mogę w ten sposób nieco zaoszczędzić.
 18. Rejestrujesz wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą i w związku z tym rejestrujesz zbiory danych osobowych, które nie podlegają wyłączeniu wskazanego w art. 43 uodo.
 19. Też od razu skonsultowałem się z kancelarią. Coroczne odświeżanie tej normy wyszłoby mnie znacznie drożej, aniżeli stworzenie tych dokumentów przez kancelarię wraz z modyfikacjami od czasu do czasu.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...