Skocz do zawartości

Fudowsky

Członkowie
 • Zawartość

  43
 • Dołączył

 • Ostatnio

 • Days Won

  1

Wszystko napisane przez Fudowsky

 1. Koleżanko, to nie zajęcia z materiałoznawstwa tylko forum bhp. Wystarczy wujek google i wszystko nam powie. Więcej pracy.
 2. W takim razie jaka jest procedura włączenia np. OSP do KSRG ?
 3. Zakładowa straż pożarna – to najczęściej zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie wyznaczonych zakładów pracy oraz okolicznych miast i wsi pod warunkiem że włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Nawiązując do pytania, jeżeli straż jest w KSRG to zgodę na likwidację wydaje Komendant Powiatowy/ Miejski Państwowej Straży Pożarnej, gdyż obowiązuje ich pewne porozumienie. Jeżeli straż zakładowa nie jest w KSRG, to właściciel zakładu może sobie z nimi zrobić co chce, np. rozwiązać w trybie natychmiastowym.
 4. Tak jak kolega powyżej, przepisy tego nie regulują. Kodeks pracy wskazuje wprost. Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; Reasumując, czy to będzie jeden dokument czy więcej, zależy od Pracodawcy.
 5. No i co z tego że mają, kiepska reklama na serwisie
 6. Montaż musi być zgodnie z deklaracją producenta. Czyli zgodnie ze znakiem CE. Jeżeli dopuszcza, to modyfikacja jest dozwolona. Pytanie drugie: może to być prosta drabina, ale tak jak piszesz, z mocowaniem pod linki robocze uprzęży wraz z tabliczką ostrzegawczą.
 7. Czy praca osoby na antresoli wyposażonej w stałą balustradę składającą się z poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości1,1 m i krawężnika o wysokości 0,15 m. (pomiędzy poręczą i krawężnikiem umieszczona jest w połowie wysokości poprzeczka) jest pracą na wysokości? Na antresoli znajduje się stanowisko do transportu butli z gazami technicznymi wyposażone w żuraw przyścienny (obrotowy) wyposażony w elektryczny wciągnik (pracownik obsługuje żuraw). Gazy transportowane są z hali z poziomu "0" na antresolę zlokalizowaną na tej hali na wysokości ok. 6 metrów od poziomu "0".
 8. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne pracowników wykonujących pracę na wysokości? Czy pracownik pracujący na wysokości pow. 5m wystarczy jeśli posiada badania lekarskie do pracy powyżej 3m i szkolenie BHP dla stanowisk robotniczych przy pracach szczególnie niebezpiecznych?
 9. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Jak należy rozumieć w praktyce sformułowanie dotyczące prac na wysokości: "wyposażona w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości"? Czy balustrada 1,1 m z poprzeczką i krawężnikiem pełni taką funkcję? Czy w związku z powyższym praca na rusztowaniu lub w podnośniku koszowym traktowane są jako prace na wysokości?
 10. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy pracowników zatrudnionych w sklepach, gdzie najwyższe półki znajdują się na wysokości powyżej 3 metrów a wykładanie towarów na tych półkach odbywa się sporadycznie z wykorzystaniem drabin rozstawnych należy kierować na badania okresowe z zaznaczeniem, że wykonują pracę powyżej 3 metrów, czy wystarczy zaznaczyć, że praca do 3 metrów wysokości?
 11. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy przemieszczanie się pracownika po drabinie stanowi pracę na wysokości?
 12. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Jakie środki techniczne zastosować, aby zabezpieczyć pracownika wykonującego prace na wysokości, wewnątrz zbiornika zamkniętego, pionowego, o dnie z nie równą powierzchnią (pochylone) i w ograniczonej przestrzeni, z wentylacją grawitacyjną?
 13. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Jeden z naszych pracowników technicznych (konserwator z uprawnieniami elektrycznymi) w skierowaniu na badania okresowe ma wpisane m.in. pracę na wysokości powyżej 3m. Po ostatniej wizycie u lekarza orzecznika medycyny pracy przyniósł zaświadczenie, w którym pojawił się zapis: "szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie (symbol 31)” i stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie do pracy na innym stanowisku (bez okresu do kiedy). Końcowy zapis – „niezdolny do pracy na wysokości pow. 3m".Pojawiły się w związku z tym pytanie czy na tej podstawie można pracownika dopuścić do pracy na stanowisku konserwatora?
 14. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy wchodzenie do studzienki kanalizacyjnej z asekuracją w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do szelek bezpieczeństwa linką jest pracą na wysokości i pracownik podlega badaniom wysokościowym?
 15. Fudowsky

  Praca na wysokości

  To w takim razie jakie są okoliczności wykluczające wykonywanie prac na wysokości?
 16. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy pracę w gnieździe regału stojącego w hali, na wysokości powyżej 2m od podłoża, należy traktować jako prace na wysokości? Jeżeli tak, to jakie wymagania bezpieczeństwa należy spełnić, aby w pełni zabezpieczyć pracowników przed upadkiem? Powierzchnia na jakiej wykonywana jest praca, została osłonięta z 3 stron i ustawiona odpowiednio stabilnie.
 17. Fudowsky

  Praca na wysokości

  A co z pracodawcą, jakie obowiązki związane z zapewnieniem bhp przy pracach na wysokości ma pracodawca?
 18. Fudowsky

  Praca na wysokości

  W takim razie jakie wymagania powinien spełniać pracownik, który wykonuje pracę na wysokości?
 19. Fudowsky

  Praca na wysokości

  W rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich pracowników zapisane jest,że przy pracy na wysokości powyżej 3 m wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia (nie dotyczy soczewek kontaktowych). Lekarz medycyny pracy stwierdził ,że istnieją specjalne okulary- gogle w których możliwa jest taka praca i uzyskanie zdolności do pracy na wysokości powyżej 3 m pod warunkiem ich używania. Czy istnieją jakieś uregulowania szczegółowe w powyższym temacie?
 20. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy mycie okien w budynku należy uznać za pracę na wysokości?
 21. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy pracownicy wysyłani na badania lekarskie potrzebne do uzyskania uprawnień do montażu i odbioru rusztowań, korzystają z takich samych przywilejów jak przy badaniach okresowych, czy powinni je wykonać we własnym zakresie?
 22. Fudowsky

  Praca na wysokości

  W jaki sposób zabezpieczyć pracowników wykonujących prace na dachu, jeżeli nie ma na nim do czego przypiąć linki łączącej z szelkami bezpieczeństwa, brak kominów?
 23. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy istnieją przepisy zabraniające realizacji prac wysokościowych przez pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oczywiście po wysłaniu go na odpowiednie badania lekarskie? Chodzi tutaj tylko o realizację prac nadzorujących, jednak wymagających w niektórych sytuacjach wejścia na dach budynku. Pracownik jest w pełni sprawny ruchowo, niepełnosprawność dotyczy jedynie z narządu mowy.
 24. Fudowsky

  Praca na wysokości

  Czy pracownicy wykonujący pokrycie dachowe (płyta - spadek ok. 7%), powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości, poprzez zastosowanie barierek ochronnych? Czy zastosowanie szelek bezpieczeństwa, jako zabezpieczenia przed upadkiem jest wystarczające? Płyta dachowa wystaje ok. 25 cm za krawędź ściany i trudno jest zamontować barierki ochronne, ponieważ krawędzie płyty dachowej uległyby uszkodzeniu.
×