Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Odpowiedzi dodane przez Rafał Wielgus

 1. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego miał świadczyć lub świadczył pracę.

  Ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dla ubezpieczonych będących pracownikami, kartę sporządza pracodawca (w jego imieniu może to być kadrowa, sam pracodawca, kierownik, służba bhp, lub firma zewnętrzna), a dla pozostałych ubezpieczonych - podmiot wymieniony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, ze zm.).

  Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

  • oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
  • informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
  • ustaleń sporządzającego kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

  Kartę sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
  Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

 2. Studia podyplomowe BHP muszą zapewniać doświadczoną kadrę, a nie jak większość jeden dr bez doświadczenia i prowadzi całe studia. Musi być kadra doświadczona, z dużych firm produkcyjnych, z PIP, z PSP, Sanepidu, z laboratorium pomiarów, UODO, rzeczoznawca ppoż, prawnik, audytor ISO - wtedy takie studia mają sens.

   

 3. Przecież to proste, musisz znać dwa parametry ZL oraz wysokość i po sprawie, poniżej szczegóły:

  Kategorie zagrożenia ludzi ZL

  Budynki  ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

  ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

  ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.

  ZL III – użyteczności publicznej, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

  ZL IV – mieszkalne.

  ZL V – zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II.

  Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

   

  § 212. Klasy odporności pożarowej

  1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.
  2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

  Budynek:                       ZL I   ZL II   ZL III   ZL IV   ZL V

  1                                      2        3         4         5           6

  niski (N)                        "B"     "B"      "C"      "D"        "C"

  średniowysoki (SW)    "B"     "B"      "B"      "C"         "B"

  wysoki (W)                    "B"      "B"     "B"      "B"         "B"

  wysokościowy (WW)   "A"       "A"     "A"       "B"         "A"

   

   

×
×
 • Dodaj nową pozycję...