Skocz do zawartości
  • 0
edward83

Wysokość przejść ewakuacyjnych

Pytanie

Czy poniższy zapis dotyczący wysokości drogi ewakuacyjnej odnosi się zarówno do przejścia, jak i do dojścia ewakuacyjnego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) “§ 242 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m.”

Udostępnij ten post


Link to postu

0 odpowiedzi na to pytanie

Recommended Posts

Jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie


×