Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
Fudowsky

Jaka jest różnica pomiędzy posiłkami profilaktycznymi a regeneracyjnymi?

Recommended Posts

W sieci znalazłem taką odpowiedź i myślę, ze jest wystarczająca:

 

Posiłki profilaktyczne zapewniane są pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych – ze względów profilaktycznych. Określenie posiłki profilaktyczne należy do siatki pojęciowej języka prawnego – czyli takiego, jakim pisane są przepisy, natomiast w piśmiennictwie z zakresu BHP funkcjonuje dodatkowo pojęcie posiłków regeneracyjnych – które co do zasady używane jest zamiennie z określeniem posiłki profilaktyczne. Posiłki profilaktyczne wydawane ze względów profilaktycznych mają na celu regenerację pracownika – uwzględniając procentowy udział poszczególnych składników odżywczych oraz ogólną liczbę kalorii.

Uzasadnienie

Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu warunków pracy. Ten minimalny standard wynika z przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r. poz. 1666) – dalej k.p. oraz licznych przepisów wykonawczych. Zgodnie z art. 232 k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Z uwagi na fakt, iż powyższa kodeksowa regulacja wprowadza jedynie generalną zasadę zapewniania posiłków ze względów profilaktycznych, niezbędne stało się wprowadzenie w drodze rozporządzenia przepisów wykonawczych, które określiłyby rodzaje tych posiłków, wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Przepisy regulujące kwestie szczegółowe związane z posiłkami profilaktycznymi zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – dalej r.p.p.n. Zgodnie z § 1 r.p.p.n. obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom świadczącym pracę w warunkach szczególnie uciążliwych posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych – w formie jednego dania gorącego. Posiłek nie może mieć dowolnych parametrów – musi spełniać kryteria określone w § 2 ust 1 r.p.p.n. – czyli zawierać około 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15% białek oraz charakteryzować się wartością kaloryczną na poziomie około 1000 kcal.

Warto zauważyć, że zarówno przepis art 232 k.p., jak i przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia nie odnoszą się do określenia "posiłki regeneracyjne" tylko do "profilaktycznych posiłków" oraz "posiłków wydawanych ze względów profilaktycznych". Jednak określenie "posiłki regeneracyjne" funkcjonuje zarówno w piśmiennictwie prawniczym poświęconym zagadnieniom bezpieczeństwa pracy jak i w mowie potocznej. Ponadto warto zauważyć, że niektórzy pracodawcy stosują praktykę polegającą na wydawaniu dwóch rodzajów posiłków – profilaktycznych, które spełniają kryteria wynikające z § 2 ust 1 r.p.p.n. oraz nazywanych w regulacjach zakładowych "posiłkami regeneracyjnymi" – które zawierają odpowiednio więcej kalorii.

Reasumując, uwzględniając obowiązujące przepisy regulujące kwestie wydawania posiłków przez pracodawcę należy uznać, że posiłki regeneracyjne stanowią zamienne przyjęte powszechnie określenie dla nazwy oficjalnej, wywodzącej się z przepisów, jaką są profilaktyczne posiłki, które z uwagi na skład oraz warunki środowiska pracy pracowników pełnią rolę regeneracyjną.

Udostępnij ten post


Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×