Skocz do zawartości

Kto przeprowadza dochodzenie w szkole w związku z ciężkim wypadkiem?


Rekomendowane odpowiedzi

6 godzin temu, Bogus12 napisał:

Kto przeprowadza dochodzenie w związku z ciężkim wypadkiem w szkole? Czy powołuje się jakąś  grupę ludzi?

Na pewno inspektor BHP, ktoś kto ma uprawnienia do przeprowadzania tego typu spraw. Protokół powinien być spisany, dyrektor szkoły zazwyczaj wyznacza osobę, która posiada takie kompetencje, może to być nauczyciel, ale musi on mieć odpowiednie certyfikaty.

Odnośnik do odpowiedzi

W razie wypadku ucznia bądź pracownika należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi wypadków. Procedury dotyczące wypadków są najczęściej załącznikami dokumentów wewnętrznych szkoły (np. procedura dot. wypadków uczniów stanowi załącznik do regulaminu uczniów, a procedura dotycząca wypadków pracowników załącznik do regulaminu pracy). Dokument dotyczący wyżej wymienionych procedur powinien zawierać przede wszystkim obowiązki osoby znajdującej się w miejscu zdarzenia i tryb powiadamiania dyrektora. Najwięcej problemów stwarza określenie, co jest, a co nie jest wypadkiem w szkole (tak jak w opisanej wyżej sytuacji).

Odnośnik do odpowiedzi
  • 2 months later...
Cytat

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

Rozdział 1

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Rozdział 4


Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki


§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.


§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

4. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1 - 3 dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki!!!!!!!

 

 

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności