Skocz do zawartości

Szkolenie z pierwszej pomocy


Szefowa wszystkich

Rekomendowane odpowiedzi

Przepisy nie określają szczegółowych wymagań co do kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba przeprowadzająca szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej."Obowiązujące przepisy określają jedynie dwa przypadki, w których wymagane są szczególne kwalifikacje (tytuł lekarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub ratownika medycznego). Są to:
1)edukacja z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzona w ramach systemu oświaty, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - u.s.o.;
2)zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone w ramach szkolenia osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem (prawo jazdy)."

Odnośnik do odpowiedzi

Wydaje mi się ,że  każdy może przeprowadzić takie szkolenie : . Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2) dla funkcjonariuszy publicznych.
Jednym słowem osoba udzielająca pierwszą pomoc jest chroniona prawem, a osoba, która mogłaby udzielić tą pomoc innej osobie będącej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a nie czyniąca tego łamie Polskie prawo.

Odnośnik do odpowiedzi

Wydaje mi się, że każda osoba, która została odpowiednio przeszkolona, może przeprowadzić szkolenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy dla pracowników. W każdej firmie musi być wyznaczona osoba/osoby, który w razie wypadku jest zobowiązana udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Odnośnik do odpowiedzi
16 godzin temu, Leszek77 napisał:

Wydaje mi się, że każda osoba, która została odpowiednio przeszkolona, może przeprowadzić szkolenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy dla pracowników. W każdej firmie musi być wyznaczona osoba/osoby, który w razie wypadku jest zobowiązana udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Nikt poza tą grupą osób nie otrzymał według ustawy uprawnień do nauczania pierwszej pomocy, a także nie ma ustawy, która nadawała by uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy innym osobom. W związku z powyższym ważne według prawa jest tylko szkolenie z pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, ratownika systemu lub odpowiednio do tego przeszkolony nauczyciel.

Odnośnik do odpowiedzi
23 godziny temu, Szefowa wszystkich napisał:

Kto może prowadzić szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej (np. dla pracowników firm zewnętrznych)? 

Pielęgniarka? lekarz?

Na pewno musi to być lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, ktoś kto ma uprawnienia, chyba nauczyciele także mają takie uprawnienia. 

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności